Tutkimus: Pojat voivat keski­määrin paremmin kuin tytöt, ja tasa-arvoisissa maissa hyvin­vointi­ero kasvaa

Tasavertaisuuden odotusten ja todellisuuden ristiriita voi olla yksi selitys yllättävälle havainnolle.

Tytöille kasaantuu useammin ahdistusta ja masennusta kuin pojille.

25.1. 18:30

Tytöt voivat Suomessa monilla mittareilla huonommin kuin pojat.

Uusimman, vuonna 2021 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä vain 13 prosenttia kertoo olevansa erittäin tyytyväinen elämäänsä. Pojista näin hyvin menee 37 prosentilla.

Tytöille kasautuu myös paljon useammin ahdistusta ja masennusta kuin pojille.

Syitä sukupuolieroille onnellisuudessa ja mielenterveydessä voi olla monia. Uusi kansainvälinen tutkimus paljastaa yllättävän yhteyden tasa-arvoon.

Tyttöjen ja poikien väliset erot onnellisuudessa nimittäin voimistuvat tasa-arvoisissa maissa, joihin Suomikin kuuluu.

Tasa-arvoinen yhteiskunta näyttää lisäävän poikien tyytyväisyyttä elämäänsä ja onnen tunteita mutta ei tyttöjen, kertoo tutkimus Personality and Social Psychology Bulletin -tiedelehdessä.

Tutkijat käyttivät aineistonaan yläkouluikäisille suunnattuja Pisa-tutkimuksia vuosilta 2015 ja 2018. Lähes miljoonan nuoren aineisto kattaa 78 eri maata.

Pisa-tutkimusten päätehtävä on mitata koululaisten osaamista, mutta samalla kerätään kysymyksin tietoa heidän hyvinvoinnistaan.

Molempina tutkimusvuosina nuorilta kysyttiin sitä, miten tyytyväisiä he olivat elämäänsä kokonaisuudessaan.

Jälkimmäisellä kerralla heitä pyydettiin myös kertomaan konkreettisista myönteisistä tai kielteisistä tunteista.

Heidän piti kertoa, kuinka usein he tunsivat olonsa onnelliseksi, pirteäksi, ylpeäksi, iloiseksi, kurjaksi, pelokkaaksi, huolestuneeksi, surulliseksi tai hyväntuuliseksi.

Tutkijat tarkastelivat sitten, miten tyttöjen ja poikien ilmoitukset onnellisuudestaan vaihtelivat sen mukaan, miten tasa-arvoisessa maassa he elivät.

Tasa-arvon lupaus on voinut nostaa odotuksia tasavertaisista mahdollisuuksista enemmän kuin tytöt todellisuudessa ovat kokeneet.

Kävi ilmi, että vaikka pojat kokivat enemmän onnellisuutta ja olivat tyytyväisempiä tasa-arvoisissa maissa, tytöillä näin ei ollut. Tasa-arvoinen yhteiskunta ei lisännyt heidän onneaan verrattuna tyttöihin epätasa-arvoisissa maissa.

Lisäksi tutkijat huomasivat, että jos jossakin maassa tasa-arvo koheni, myös onnellisuusero poikien hyväksi tuppasi kasvamaan niin ikään.

Tutkijat kutsuvat löydöstään yhdenlaiseksi tasa-arvon paradoksiksi.

Voisi näet olettaa, että kun sukupuolten tasa-arvo parantaa tyttöjen mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja saavuttaa tavoitteitaan, se tekisi heistä myös onnellisempia.

Yllättäen onnen lisäys jääkin tulematta.

Tutkijat arvelevat, että elämän mahdollisuuksien avautuminen ja tasavertaisuutta tukevat yhteiskunnalliset järjestelyt kyllä lisäävät tasa-arvoisten maiden tyttöjen tyytyväisyyttä.

Hyöty kuitenkin liukenee siihen, että sosiaalinen vertailu muuttaa muotoaan tasa-arvoisissa maissa.

Ihmisen kokemaan onnellisuuteen vaikuttaa se, kehen hän vertaa itseään.

Tasa-arvoisissa maissa ihmiset vertaavat itseään muihin todennäköisesti myös sukupuolirajojen yli. Jäykempien sukupuoliroolien maissa vertailu pysyttelee enemmän oman sukupuolen sisällä.

Jos tytöt puntaroivat tasa-arvoisissa maissa elämäänsä suhteessa myös poikiin ja jos miehet ovat edelleen niissäkin paremmissa sosioekonomisissa asemissa, vertailu voi tehdä tietoiseksi sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä.

Tämä voi tutkijoiden mukaan näkyä tyttöjen vastauksissa, joita he ovat antaneet onnellisuutta kartoittaviin kysymyksiin Pisa-tutkimuksissa.

Vastaavasti pojat voivat saada tasa-arvoisessa maassa kannustetta siitä, että vertaavat itseään tyttöihin, jos he aistivat käytännössä, että miehillä on yhä keskimäärin paremmat asemat yhteiskunnassa.

Hyvinvoinnin sukupuolieron voimistumista voi selittää myös tyttöjen odotusten ja kokemusten ristiriita.

Tasa-arvon lupaus on voinut nostaa odotuksia tasavertaisista mahdollisuuksista enemmän kuin tytöt todellisuudessa ovat kokeneet tai uskovat voivansa kokea.

Selitykset ovat toistaiseksi vasta olettamuksia. Tutkijoiden mukaan olisi tarkemmin selvitettävä mahdollisia mekanismeja, joiden vuoksi sukupuolten erot onnellisuudessa jyrkentyvät tasa-arvoisissa maissa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut