Tutkimus: erektiolääke Viagra näyttää vähentävän Alzheimerin taudin riskiä merkittävästi - Tiede - Satakunnan Kansa

Tutkimus: erektiolääke Viagra näyttää vähentävän Alzheimerin taudin riskiä merkittävästi

Vaikutus voi selittyä sildenafilin verisuonia laajentavalla vaikutuksella. Mahdollista on myös, että taustalla on jokin ulkoinen syy, suomalainen tutkija pohtii.

On vielä avoinna, millä tavoin sildenafiili tarkalleen ottaen vaikuttaisi Alzheimerin taudin kehitykseen.

12.12.2021 19:45

Erektiolääke sildenafiili on maailman tunnetuimpia lääkkeitä. Muun muassa kauppaniemellä Viagra myytävä lääke on ollut käytössä vuodesta 1998.

Sitä on myös tutkittu paljon. Esimerkiksi sildenafiilin patentin umpeutumisen ja hinnan halventumisen vuonna 2013 on tutkittu vähentäneen itsemurhien määrää Ruotsissa.

Tuore katsaus kertoo jotakin vielä kiinnostavampaa. Yhdysvaltalaisesta sairas­vakuutusaineistosta tehty analyysi näyttäisi sildenafiilin käytön alentavan merkittävästi riskiä sairastua Alzheimeirin tautiin.

Aivoja rappeuttavaan muistisairauteen ei toistaiseksi tunneta parannuskeinoa.

Laaja 7,23 miljoonan ihmisen rekisteritietojen tarkastelu näytti, että sildenafiilireseptin saaneet henkilöt ovat saaneet Alzheimerin taudin diagnoosin selvästi harvemmin kuin ne, jotka eivät ole saaneet lääkettä.

Kuuden vuoden tarkastelussa sildenafiilin käyttö vähensi tautidiagnoosin toden­näköisyyttä 69 prosenttia.

Tulos vakioitiin iän, etnisen taustan ja sukupuolen mukaan. Tutkimuksen julkaisi tiede­lehti Nature Aging.

Tutkimus sai alkunsa laskennallisesta analyysista. Siinä Cleveland Clinicin apulais­professori Feixiong Cheng kollegoineen kartoitti 13 Alzheimerin tautiin yhdistettyä proteiinitason muutosta.

Seuraavaksi he tarkastelivat, mitkä noin 1 600 Yhdysvalloissa hyväksytystä lääke­molekyylistä vaikuttivat mahdollisimman moneen proteiiniin.

Analyysin perusteella sildenafiili vaikutti lupaavalta, joten ryhmä selvitti sen mahdollisia vaikutuksia yhdysvaltalaisen sairausvakuutustietokannan avulla.

Toistaiseksi tulos kertoo kuitenkin vasta korrelaatiosta, eikä syy-seuraussuhteesta. On siis vielä avointa, millä tavoin sildenafiili tarkalleen ottaen vaikuttaisi Alzheimerin taudin kehitykseen.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan dekaani, farmakologian professori Raimo Tuominen pitää tulosta yllättävänä. Hänestä siihen tulee suhtautua varovaisesti.

”Sildenafiili on lyhytvaikutteinen lääkeaine, jota käytetään vain tarvittaessa”, Tuominen toteaa. Pelkästä reseptistä on vaikea päätellä, kuinka säännöllisesti sildenafiilia on otettu.

Teoriassa mekanismi voisi kuitenkin olla olemassa.

”Sildenafiili toimii laajentamalla verisuonia. Voisi siis periaatteessa ajatella, että sen käyttö esimerkiksi vähentäisi verenpainetta tai parantaisi aivojen verenkiertoa tavalla, jota ei ole vielä huomattu”, Tuominen sanoo.

Näin sildenafiilin voisi ajatella olevan hyödyksi myös Alzheimerin taudin ehkäisyssä.

”Toistaiseksi tämä on kuitenkin spekulointia. Oletan, että asiaa aletaan tutkia nopeasti lisää. Mitenkään vaikeaa se ei olisi. Samaan lääkeryhmään kuuluu myös monia pitkä­vaikutteisia yhdisteitä.”

Toisaalta on mahdollista, että yhteyden selittävät osittain tai kokonaan lääkkeen ulkopuoliset tekijät, joita ei ole saatu tutkimuksessa vakioitua.

Voisi esimerkiksi ajatella, etteivät erektiolääkkeitä käyttävät kuulu yhteiskunnan huono-osaisimpiin. Huono-osaisuus altistaa monille sairauksille, kuten Alzheimerin taudille.

Voisi myös olettaa, että erektiolääkkeitä käyttävillä olisi keskimääräistä toden­näköisemmin parisuhde tai kumppani. Myös yksinäisyyden on nähty altistavan sairauksille.

”Tai voi ajatella epäsuoraakin vaikutusta, että erektiolääke parantaa elämänlaatua, mikä lisää hyvinvointia ja luo näin suojaa muistisairaudelta”, Tuominen toteaa.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut