Terrafame alkaa tuottaa uraania ydinvoiman polttoaineeksi –toiminta käynnistyy pian

”Talteenotettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa”, yhtiön toimitusjohtaja kertoo.

Kaivosyhtiö Terrafame käynnistää uraanin talteenoton Sotkamossa viimeistään kesään 2024 mennessä.

21.12.2022 12:53

Kaivosyhtiö Terrafame käynnistää uraanin talteenoton Sotkamon kaivoksellaan viimeistään kesään 2024 mennessä.

Yhtiö kertoi keskiviikkoaamuna toteuttaneensa talteenottoon liittyvän teknis-taloudellisen selvitystyön. Selvityksen perusteella yhtiö aloittaa valmistelut uraanin talteenottoa varten.

Terrafamen tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos. Siihen on aiemmin investoitu 75 miljoonaa euroa.

Uraanin talteenottolaitos ei ole vielä toistaiseksi ollut käytössä, sillä kaivoksen entisellä omistajalla Talvivaaralla oli suuria talousvaikeuksia.

Terrafame on nyt käynnistänyt työt tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen. Valmistelutyöt edellyttävät Terrafamen mukaan yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja. Talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä.

Terrafamen tarkoituksena on tuottaa noin 200 tonnia vuodessa. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa vähintään seuraavat 30 vuotta.

”Uraanin talteenotto mahdollistaa Terrafamen malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyötykäytön. Talteenotettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa”, sanoo Terrafame toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen tiedotteessa.

”Terrafamesta tulee talteenoton käynnistämisen myötä suomalainen uraanin tuottaja, ja olemme näin rakentamassa myös eurooppalaista energiaomavaraisuutta.”

Terrafamella on jo nyt lainvoimainen ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

Yhtiö sai valtioneuvostolta helmikuussa 2020 ydinenergialain mukaisen luvan, joka sallii uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätöksestä tuli lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä kesäkuussa 2021.

Terrafame jätti ydinenergialain mukaisen lupahakemuksen uraanin talteenotosta valtioneuvostolle lokakuun lopussa 2017.

Kesällä 2019 Säteilyturvakeskus (Stuk) linjasi, ettei se näe säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta esteitä uraanin talteenoton käynnistämiselle Sotkamossa.

Stukin tuolloin tekemän lausunnon mukaan uraanin talteenoton ihmisille ja ympäristölle aiheuttamat riskit ovat vähäisiä.

”Vähäiset riskit tarkoittavat käytännössä sitä, että uraanin talteenottolaitoksen työntekijöiden säteilyaltistus jää vähäiseksi, eikä väestölle aiheudu lisäaltistusta uraanintuotannon aloittamisesta”, sanoi Stukin ylitarkastaja Jarkko Kyllönen tiedotteessa kesäkuussa 2019.

Jatkossa Terrafame vastaa laitoksen, sen työntekijöiden sekä ympäristön säteilyturvallisuudesta. Stuk valvoo, että velvoitteita noudatetaan.

Stuk hyväksyi kesällä 2019 myös Terrafamen aikeet valmistaa niin kutsuttua yellow cake -puolituotetta, eli uraanioksidia, josta valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta.

Terrafame arvioi Uraanin talteenoton kasvattavan yhtiön liikevaihtoa vuositasolla noin 25 miljoonalla eurolla. Arvioi perustuu uraanin nykyiseen markkinahintaan. Uraanin talteenotto muodostaa siis Terrafamen arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina muutamia prosentteja.

Uraanin talteenotto työllistää toiminnan käynnistyttyä noin 40 henkilöä.

Terrafame on aiemmin sanonut, että kaivoksen tuotantoprosessissa ja tuotteissa oleva uraani ei aiheuta säteilyvaaraa ihmisille tai ympäristölle. Terrafamen mukaan kaivoksen uraani vastaa säteilyominaisuuksiltaan kallioperässä esiintyvää luonnonuraania.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut