Metsä Fibren Rauman jättisaha suunnitellusti käynnistysvaiheessa

Noin 200 miljoonan euron investointi välttynyt laitetoimitusten ja kustannusnousujen karikoilta. Täysi tuotantovauhti tähtäimessä seuraavalla vuosineljänneksellä.

Suomen ja maailman moderneinta sahaa ohjataan keskusvalvomosta. Tuotanto tukkikentältä valmiiksi sahatavarapaketeiksi ja kuljetukseen saakka on täysin automatisoitu.

23.6. 18:00

Rauma

Metsä Group -konserniin kuuluva Metsä Fibre Oy on etenemässä suunnitellussa tahdissa Rauman suursahan rakentamisessa. Projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo sahan tuotannon koeajojen käynnistyneen toukokuussa ennakoidun aikataulun mukaisesti.

Ensimmäisiä eriä suomalaista mäntytukkeja on jo sahan pihassa odottamassa ja sahattukin koeajoissa valmiiksi sahatavaraksi eli laudoiksi ja lankuiksi.

Lankkuja ja lautaa tulee jo Rauman uudelta sahalta. Projektijohtaja Harri Haapaniemi sanoo koko sahaprosessin ylösajossa olevan vielä paljon tehtävää.

Uutta teknologian tasoa edustavan ja pitkälle automatisoidun sahalaitoksen tuotantoprosessissa on paljon säädettävää, Harri Haapaniemi korostaa. Tähtäimessä on saada sahalaitos ylösajosuunnitelman mukaiseen tuotantovauhtiin tulevan vuosineljänneksen aikana.

Maailman ja talouden epävarmuudessa monet investoinnit ovat heilahdelleet aikataulu- ja kustannuspaineessa. Metsä Fibren Rauman sahainvestointi osuikin ajallisesti onnistuneeseen vaiheeseen.

Harri Haapaniemi sanoo laitetoimitusten ja asennusten sujuneen sopimusten mukaisesti. Myös investoinnin kustannusraami on pitänyt.

”Investointipäätöshän tehtiin vuonna 2020 ja samoin päälaitetilaukset kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen kustannustason nousu, komponenttien saatavuus ja toimitusaikataulut ovat muuttuneet monella tavalla kriittisiksi”, Haapaniemi sanoo.

Sahan tukkivarastoalue on jo täyttövaiheessa alkavaa tuotantoa varten. Täydessä käynnissä saha käyttää mäntyä 1,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Suomen suurimman sahan rakennukset ovat valmiina ja loppuviimeistelyssä enää pieniltä osin. Merkittävintä on kuitenkin sahalaitoksen laiteasennusten valmistuminen suunnitellussa tahdissa.

Harri Haapaniemi kertoo sahan tuotannon koekäytön alkaneen 18. toukokuuta ja maalina olevan suunniteltuun tuotantovauhtiin pääsy alkusyksyyn mennessä.

Saha käy kolmessa vuorossa vuoden ympäri huoltotaukoja lukuun ottamatta. Tuotanto on tiiviisti integroitu eli kytketty yhteen Rauman sellutehtaan kanssa eli sahaprosessista ylitse jäävät hakkeet ja kuori sellutehtaalle ja tehtaalta toimitetaan sahan tarvitsema lämpö- ja sähköenergia.

Yhteensovitettavana on sahausprosessin eri osat tukkien vastaanotosta ja lajittelusta sahaukseen, tuoreen sahatavaran lajitteluun, kuivaukseen ja laatulajitteluun sekä paketointiin ja kuljetukseen satamaan.

”Sahalla otetaan käyttöön aivan uutta teknologiaa ja uusi toimintamalli, jossa operaattorit ajavat itse ylös sahan käyttöönsä. Missään ei aikaisemmin ole tätä tehty tässä laajuudessa ja yhdestä valvomosta. Henkilöstöllä ja osaamisella on erittäin tärkeä osuus”, Haapaniemi sanoo.

Rauman saha on pitkälle automatisoitu, ja tuotantolaitteiden ja koko sahausprosessin ohjauksessa käytetään laajalla kirjolla tieto- ja robottitekniikkaa, konenäköä ja tekoälyä.

Valmis sahatavara lajitellaan koneellisesti ja automatisoidusti kuivausta varten. Kuivausta seuraa laatulajittelu ja automaattinen paketointi kuljetukseen suoraan satamaan. Varastoa ei sahalla ole.

Uuden sukupolven sahalaitoksen yhtenä ilmentymänä on, että sahausprosessia ohjataan ja valvotaan keskusvalvomon ruuduilta ja tietokoneilla tukkikentältä aina valmiin tavaran lastaukseen satamakuljetuksiin.

Sahausprosessin alkupäässä jokainen tukki 3D-kuvataan ja läpivalaistaan röntgenkuvauksella räätälöityä sahausta varten. Näin menetellen sahatavaraksi päätyvät asiakkaalle parhaat osat. Sivuvirroista kuoret ja puru päätyvät energiantuotantoon sekä tukin pintaosat haketettuna sellutehtaalle.

”Käytämme täällä tuotantomme käynnistyttyä puun sataprosenttisesti”, Haapaniemi sanoo.

Ihmiskäsin ei sahatavaran tuotantovirtaan ei juuri kajota, vaan esimerkiksi vaurioituneiden tai linjalla ristikkäin linjalla menneiden lautojen ja lankkujen poiminta on konenäöllä ja tekoälyllä ohjattujen robottien hoidettavana.

Harri Haapaniemi toteaa, että ilman uutta tekniikkaa ja uutta osaamista ei yllettäisikään tavoitteena olevaan tuotantotehoon ja sahatavaran laatuun.

”Täydellä teholla sahaamme 40 tukkia minuutissa ja sahausnopeus on kolminkertainen perinteisiin sahoihin verrattuna”, Haapaniemi sanoo.

Hän lisää, että määrällisen tuotannon rinnalla yhtä merkityksellisenä on korkean laadun saavuttaminen. Sahan tuotannolla tähdätään vaativille Euroopan ja Aasian sekä kotimaan markkinoille.

Sahatavara jalostetaan noin kahden hehtaarin laajuisessa kuivaamossa valmiiksi laatuluokkaan, joka soveltuu esimerkiksi puusepänteollisuuden ja huonekaluvalmistuksen raaka-aineeksi.

Rauman saha

  • Investointipäätös ja rakentaminen alkoi vuonna 2020.

  • Sahainvestoinnin kustannusarvio noin 200 miljoonaa euroa.

  • Vuosituotanto 750 000 kuutiometriä mäntysahatavara.

  • Vuotuinen raakapuun käyttö noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

  • Sahalaitos työllistää noin 100 henkilöä ja lisäksi noin 500 henkilöä puunhankinnassa, kuljetuksissa ja välillisissä työtehtävissä.

  • Tuotanto käynnistyy vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

  • Pääosa tuotannosta menee vientimarkkinoille. Laivaukset Rauman sataman kautta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut