UPM:n jättimäinen biojalostamohanke etenee: Jalostamosta kilpailee Kotkan kanssa Rotterdam - Talous - Satakunnan Kansa

UPM:n jättimäinen biojalostamohanke etenee: Jalostamosta kilpailee Kotkan kanssa Rotterdam

Perussuunnitteluvaihe kestää vähintään vuoden, jonka jälkeen investoinnista voidaan tehdä päätös.

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

28.1. 17:09

UPM etenee biopolttoaineiden kasvusuunnitelmissa ja aloittaa seuraavan sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen. UPM kertoi jo vuosia sitten kaavailevansa puupohjaisten polttoaineiden valmistuskapasiteetin kasvattamista. Nyt yhtiö kertoo, että laitoksen sijoituspaikka olisi joko Kotka tai Rotterdam.

Kotkan Mussalon sataman mahdollisesta sijoituspaikasta yhtiö on jo aiemmin teettänyt ympäristövaikutusten arvioinnin.

Suunnitellun biojalostamon vuotuinen kapasiteetti olisi noin 500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita mukaan lukien lentopolttoainetta. Lisäksi se valmistaisi kemikaalien ja biomuovien uusiutuvia raaka-aineita.

Suunnitteilla olevan jalostamon hinta lähentelee UPM:n mukaan miljardia euroa. Kyseessä on yhtiön historian toiseksi suurin investointi Uruguayhin paraikaa nousevan 2,7 miljardia dollaria maksavan sellutehtaan jälkeen.

Tällä hetkellä UPM tuottaa toisen sukupolven biodieseliä ja muita kemikaaleja Lappeenrannassa, missä laitos käyttää raaka-aineena sellutehtaalta syntyvää mäntyöljyä.

Suomella on tänä vuonna pelissä kaksi kotimaisten yritysten jättimäistä investointia. Neste suunnittelee uutta biojalostamoa joko Porvooseen tai Hollannin Rotterdamiin. Nesteellä on molemmissa ennestään biojalostamo.

Torstaina selvisi, että myös UPM:llä nimenomaan Rotterdam on toinen suunnitelmissa oleva sijoitusvaihtoehto. Aiemmin UPM on kertonut kartoittavansa jalostamon rakentamista Kotkan Mussaloon sekä harkitsevansa muitakin sijoituspaikkoja Euroopassa.

– Suunniteltu biojalostamo laajentaisi UPM:n menestyksekästä biopolttoaineliiketoimintaa huomattavasti. Samalla se lisäisi UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Käyttöön otettaisiin useita uusia kestäviä raaka-aineita, joiden avulla hiilidioksidipäästöt vähenisivät ainutlaatuisen paljon nykyisin markkinoilla oleviin biopolttoaineisiin verrattuna, sanoo UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska.

UPM:n puubiomassapohjaiset kiinteät tähteet ja sivuvirrat muodostaisivat merkittävän osan biojalostamon raaka-ainevalikoimasta. Lisäksi tarkoitus on käyttää nestemäisiä jäte- ja tähderaaka-aineita.

– UPM:llä on vuosikymmenien kokemus suurista sellu-, paperi-, saha- ja vaneriliiketoiminnoista. Meillä on erinomainen asema ja osaaminen puunhankinnassa niin Suomessa kuin Keski-Euroopassakin. Kehitämme ja testaamme myös innovatiivisia hiiliviljelymenetelmiä.

Perussuunnittelussa selvitetään liiketoiminnan houkuttelevuutta, valitaan innovatiivisin teknologiavaihtoehto ja arvioidaan investointitarvetta. Teknologian osalta selvitetään myös vihreän vedyn käyttöä tuotantoprosessissa.

– UPM Lappeenrannan biojalostamo on malliesimerkki siitä, miten luodaan menestyvää uutta, fossiilisia raaka-aineita korvaavaa liiketoimintaa. Vuosien investoinnit tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin ovat kannattaneet, ja voimme luottavaisin mielin suunnitella tämän innostavan liiketoiminnan kasvattamista, sanoo Ovaska.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: