Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Tähtijutut Urheilu Näköislehti Lukemisto Porilaine Kulttuuri

Tuhkanjalostamon ympäristölupa kaatui valituksiin – asukkaat haluavat Mäntyluotoon järjestelmän, jossa mereen ei lasketa lainkaan jätevesiä.

Mäntyluodon asukasyhdistys ja 14 Reposaaressa vapaa-ajan asunnon omistavaa yksityishenkilöä ovat saaneet ainakin torjuntavoiton ympäristölupa-asiassa, joka koskee Mäntyluodon Kirrisantaan rakenteilla olevaa Suomen suurinta tuhkanjalostamoa. Vaasan hallinto-oikeus on energiayhtiö Fortumin, alun perin Ekokemin, saamasta ympäristöluvasta tehtyjen valitusten johdosta kumonnut Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhtiölle myöntämän ympäristöluvan ja palauttanut asian uudelleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Ympäristölupa kaatui jätevesien purkupaikaksi valittuun satama-altaaseen. Aiemmassa ympäristöluvan arviointimenettelyssä esillä oli myös kaksi muuta purkupaikkavaihtoehtoa. Näistä Karhuluodon edustaa pidettiin satama-allasta parempana vaihtoehtona jätevesien laimenemiselle. Ympäristöluvan mukainen jätevesien purkupaikka on hyvin matala ja osittain suljettu vesialue, joka edellyttää ajoittain ruoppaamista. –Kun jätevesille on esitetty haitattomampia vaihtoehtoja kuin hakemuksen mukainen paikka, vaihtoehtoisia purkupaikkoja olisi tullut tarkastella osana lupaharkintaa eikä jättää asiaa erillisen selvitysmääräyksen varaan, hallinto-oikeus perustelee päätöstään kumota Fortumin ympäristölupa. Tuhkankäsittelylaitos on herättänyt Mäntyluodossa suurta huolta meren saastumisesta ja nostattanut kovaa arvostelua asukkaiden keskuudessa. Nyt jo hyvää vauhtia kohoavan laitoksen on määrä käsitellä lähes kaikissa Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyvä tuhka, jota ei voida viedä kaatopaikalle. Käsitellyt jätevedet on määrä johtaa mereen. Mäntyluodossa on tarkoitus käsitellä vuosittain enintään 70 000 tonnia jätteenpoltossa syntyneitä tuhkia. Yva-selostuksen mukaan laitoksella käsiteltäisiin myös noin 45 000 tonnia muita, vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä. Jalostamon poistovesiä laskettaisiin satama-altaaseen noin 155 000 kuutiota vuodessa, kun laitos toimii täydellä teholla. Mereen kulkeutuisi myös noin 12 000 tonnia suoloja. Mäntyluodon asukasyhdistyksen puheenjohtaja Juha Vaahtera otti tyytyväisenä vastaan tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä, kun hän kuuli siitä tuoreeltaan torstaina Satakunnan Kansalta . –En ole tosiaan vielä päätöstä nähnyt, mutta kyllähän tuo hyvältä uutiselta kuulostaa, Vaahtera sanoi. Asukasyhdistys piti valituksessaan jätevesien laskupaikkaa vääränä lähiseudun asukkaille sekä haitallisena luonnolle ja kalastolle. –Jätevesissä on suuri määrä suolapitoisia materiaaleja ja raskasmetalleja. Ei tällaisten myrkkyjen päästäminen mereen ole tätä päivää, Vaahtera sanoo. Hän korostaa, ettei asukasyhdistys ole sinänsä Fortumin laitosta, vaan laitoksen jätteenkäsittelyjärjestelmää vastaan. Yhdistyksen mielestä laitos tulisi varustaa suolojen ja raskasmetallien talteenottoprosessilla. Tätä mieltä oli myös Porin kaupungin ympäristölautakunta. –Suljettu järjestelmä olisi meidän toiveemme. Silloin jätevesiä ei johdettaisi lainkaan mereen. Se on täysin mahdollista, mutta tietysti kalliimpi järjestelmä kuin yhtiön esittämä jätevesien johtaminen mereen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) myönsi viime maaliskuussa Ekokem-Palvelu Oy:lle (nykyisin Fortum Environmental Construction Oy:lle) ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitokselle ja siihen liittyvälle vesienkäsittelylle. Luvan mukaan Fortum saa käsitellä laitoksessa vain suomalaisten jätevoimaloiden savukaasunpuhdistuksessa syntyvää tuhkamaista jätettä. Sitä tuotaisiin Mäntyluotoon säiliöautoilla enintään 70 000 tonnia vuodessa. Ympäristöluvasta valittivat Mäntyluodon asukasyhdistys, 14 yksityishenkilöä sekä Fortum. Fortum haluaa vastaanottaa Mäntyluodossa myös ulkomailta tuotua jätettä. Lisäksi yhtiö haluaa lievennyksiä jätteiden tarkkailuun. Vaasan hallinto-oikeus kielsi jo viime kesäkuussa avin päätöksen toimeenpanon, kunnes valitukset on käsitelty. Hallinto-oikeus päätti 13. joulukuuta kumota avin päätöksen ympäristöluvasta ja palauttaa lupahakemuksen uudelleen avin käsiteltäväksi.