Turun yliopisto ja Rauma sopimukseen – Opettajankoulutus säästyy leikkauksilta ja jatkuu kaupungin tukirahoituksella

Vaihtoehtona oli luokanopettajakoulutuksen siirto Turkuun ja käsityön opettajien tutkinto-ohjelman lakkautus.

Opettajankoulutus jatkuu Rauman Seminaarinmäellä. Opettajankoulutuslaitoksen toiminta välttyi yliopiston menoleikkausohjelmalta Rauman kaupungin tarjouduttua vuosittaiseen tukirahoitukseen. Lisäksi kaupungille siirtyy Seminaarinmäeltä päiväkoti Pikkunorssin toiminta.

14.2. 16:47

Rauma

Turun yliopiston hallitus on tiistaina 14. helmikuuta kokouksessaan hyväksynyt Rauman kaupungin kanssa tehtävän Rauman kampuskokonaisuutta koskevan yhteistyösopimuksen periaatteet.

Sopimuksen mukaan opettajankoulutus säilyy nykyisellään ja muutosneuvotteluissa vaihtoehtona olleet suunnitelmat luokanopettajakoulutuksen siirrosta Turkuun ja käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelman lakkauttamisesta voidaan peruuttaa.

Lopullisen päätöksen Rauman kaupungin osallistumista tekee Rauman kaupunginvaltuusto.

Yhteistyösopimuksella vahvistetaan kaupungin ja yliopiston keskinäistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä. Sopimus on voimassa määräaikaisesti vuoden 2033 loppuun asti, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, elleivät osapuolet irtisano sitä.

Sopimusluonnoksen mukaan Rauman kaupunki tukee Rauman kampuksen toimintaa ja kehittämistä vuosittain 1,25 miljoonalla eurolla.

Turun yliopisto sitoutuu harjoittamaan Raumalla tutkintoon johtavaa yliopisto-opetusta ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa. Toiminnan laajuuden perustasona pidetään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella lukuvuonna 2022–2023 harjoittamaa toimintaa.

Turun yliopiston perustama Pikkunorssi Oy:llä on opettajankoulutuslaitoksen kampuksella 105-paikkainen harjoittelu- ja tutkimuspäiväkoti. Sen toiminta ja rakennus siirtyy Rauman kaupungille vuoden 2023 loppuun mennessä.

Raumalla toimivan päiväkoti Pikkunorssin toiminta siirtyy Rauman kaupungille erillisillä sopimuksilla. Tällä hetkellä päiväkodin toimintaa harjoittaa Turun yliopiston tytäryhtiön omistama Pikkunorssi Oy, jonka liiketoiminta siirretään Rauman kaupungille viimeistään 31.12.2023.

Turun yliopisto sitoutuu jatkamaan varhaiskasvatuksen kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä päiväkoti Pikkunorssin kanssa.

”On hienoa, että Rauman kaupunki on aktiivisesti lähtenyt tukemaan koulutuksen ja tutkimuksen jatkuvuutta paikkakunnalla. Jos sopimus toteutuu, suunnitellut toimenpiteet käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelman lakkauttamisen ja luokanopettajakoulutuksen Turkuun siirron osalta voidaan jättää toteuttamatta”, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo yliopiston tiedotteessa.

Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) toteaa Rauman tekemän sopimustarjouksen etenevän nyt hyvin suotuisissa ja toivotuissa merkeissä.

”Odotan, että sopimus hyväksytään valtuustossa poliittisesti puhtaasti. Tuskin tulee erimielisyyttä”, Leppikorpi ennakoi.

”Tämä merkitsee tosin sitä, että kunta ottaa kantaakseen valtion velvoitteita. Mielestäni 1,25 miljoonan euron vuosittainen tuki on perusteltu sijoitus kaupungin ja maakunnan elinvoimaisuuden turvaamiseen. Tällä turvataan ostovoimaa, asuntojen vuokrausta ja yleistä elinvoimaisuutta”, Leppikorpi perustelee.

"Seminaarinmäki ja siellä järjestettävä opettajankoulutus ovat merkittävä osa raumalaista historiaa. Olemme lähettäneet opettajia Raumalta maailmalle jo yli 120 vuoden ajan. Erittäin tyytyväisinä voimme nyt todeta, että Raumalla koulutetaan opettajia myös tulevaisuudessa. Turun yliopiston kanssa neuvottelemamme sopimus vahvistaa entisestään kaupunkimme elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta”, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Turun yliopiston Rauman kampuksella toimivat Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö, Rauman normaalikoulu sekä Turun yliopiston tytäryhtiön omistama päiväkoti Pikkunorssi Oy.

Yliopisto järjestää kampuksella tutkinto- ja avoimen oppimisen koulutusta luokanopettajan-, varhaiskasvatuksen- ja käsityön aineenopettajan koulutusohjelmissa sekä tutkimusta ja tieteellistä jatkokoulutusta. Vuonna 1896 perustettu Rauman seminaari on Turun yliopiston pisimpään yhtäjaksoisesti toiminnassa oleva yksikkö.

Talouden tasapainottamiseen tähdänneet muutosneuvottelut käynnistyivät marraskuussa 2021. Tavoitteeksi asetettiin rahoitusvajeen pienentäminen kuluvan vuoden aikana 1,5–2 miljoonalla eurolla ja vuoteen 2028 mennessä yhteensä 15 miljoonalla eurolla joko menoja vähentämällä tai tuloja lisäämällä.

Yliopisto karsii toimintoja ja vähentää henkilöstöä

Turun yliopiston hallitus hyväksyi moniosaisen talouden tasapainottamisohjelman rahoitusvajeen kattamiseksi. Valmisteluun on tulossa toiminnan supistuksia, tehostamista ja henkilöstövähennyksiä.

”Hallitus arvioi, että nyt tehdyt päätökset tasapainottavat yliopiston taloutta noin 12–13 miljoonalla eurolla. On tärkeää palauttaa työrauha yliopistoon. Seilin (tutkimuskeskus) osalta etsitään ratkaisua, jossa turvataan toimintojen jatkuvuus. Hallitus on tyytyväinen Rauman kaupungin kanssa valmisteltavaan sopimukseen ja valtuutti rehtorin etenemään asiassa”, hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Toiminnan lakkautuslistan merkittävimmät kohdat ovat kehittämis- ja koulutuspalveluja tuottavan, erillislaitoksena toimivan Brahea-keskuksen ja Namibian kampuksen sekä vierastalo Villa Hortuksen lakkauttaminen. Brahea-keskuksen alaisuudessa on merenkulkualan tutkimuskeskus, jolla on toimintaa myös Raumalla.

Talouden korjausohjelmalla vajeesta pyritään kattamaan noin 7 miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä.

Toiminnan supistus johtaa henkilöstövähennyksiin. Yliopiston arvioina on, että irtisanomisten piirissä on mahdollisesti noin 45 henkilöä. Irtisanomisten määrä varmentuu henkilöstön uudelleensijoitustarkastelun jälkeen. Lisäksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen seurauksena vähenee noin 70 tehtävää vuoden 2030 loppuun mennessä.

Osana toimintojen tehostamisohjelmaa yliopisto käynnistää tilaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää yliopiston käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärää vähintään 10 prosentilla. Tavoitteena on hillitä vuokrakustannusten nousua ja pienentää tilakustannuksia noin neljällä miljoonalla eurolla viimeistään vuodesta 2028 alkaen.

Juttua täydennetty tiistaina 14.2. kello 16.47 ja 17.45

Tausta

Turun yliopisto

Perustettu vuonna 1920. Yliopistossa on kahdeksan tiedekuntaa ja viisi erillistä laitosta.

Opiskelijoita on noin 22 800. Henkilökunta on noin 3 300.

Liikevaihto noin 280,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut yhteensä noin 284,6 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan tulos -3,9 miljoonaa euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 41,2 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto 35 miljoonaa euroa.

Lähde: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut