Rauman valtuusto ulkoisti äänestyksellä kampuspalvelut

Nanujärvelän uuden koulun ja Fåfängan Löylymestari-saunan rakentamiselle peruspaalut asemakaavoilla.

Karin kampus on Rauman kaupungin historian suurimpia talonrakennusinvestointeja. Kustannusarvio on noin 75 miljoonaa euroa. Syksyllä valmistuvan koulutuksen ja vapaa-ajan keskuksen toiminnan aluetaloudelliseksi vaikutukseksi arvioidaan jopa kuusi miljoonaa euroa vuodesta.

30.1. 21:19

Rauma

Tulevana syksynä valmistuvan Rauman Karin kampuksen ruoka- ja siivouspalvelujen pääosa järjestetään yksityisten yritysten tuottamana. Rauman kaupunginvaltuusto päätti tukipalvelujen järjestämisestä äänestäen ja poikkeuksellisen pitkän keskustelun jälkeen.

Vähemmistöön jäi esitys pääosan ravintopalvelujen ja puhtauspalvelujen järjestämisestä kaupungin omana työnä. Ulkoistamisvaihtoehto sai puolelleen ratkaisevassa äänestyksessä 22 valtuutettua ja Susanna Ruposen (vas.) esitys koulun ruokahuollon ja uimahallin puhtauspalvelujen järjestäminen omana toimintana 21 valtuutettua.

Päätös on periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävä. Koulutuksen ja vapaa-ajankeskuksessa on huonetiloja runsaat 30 000 neliömetriä. Saman katon alla ovat Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto ja osana sitä kuvataidekoulu, käsityökoulu ja teatterikoulu, musiikkiopisto, nuorisotila, uimahalli ja liikuntahalli.

Kaupungin laskelman mukaan kampuksella on kävijöitä arkipäivisin 3 000–5 000 ja maanantaista perjantaihin kello 10–20 välillä noin 1 000 henkilöä oleskelee rakennuksessa koko ajan.

Kaupungin oman toiminnan lisäksi kampukselle on kaavailtu ja suunniteltu laajaa vapaa-ajan tapahtumatoimintaa, muun muassa urheilukilpailuja, konsertteja ja kokouksia. Rauman kaupungin teettämän konsulttiselvityksen mukaan kampuksen ja sen oheistoimintojen aluetaloudellisen vaikutus voi olla jopa runsaat kuusi miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin kaupunginhallituksen niinikään äänestyksellä esittämä toimintamalli, jonka mukaan kampuksen tukipalveluista ostopalveluna hankitaan ruoka- ja puhtauspalvelut, kahvilatoiminta, vartiointi ja piha-alueiden hoito.

Kaupungin omana työnä hoidetaan kiinteistöhuoltopalvelut, uimahallin vedenkäsittelyprosessin ylläpito ja huolto, kampuksen ääni- ja kuvatekniikka tietoliikenneverkko sekä markkinointi ja myynti.

Valtuusto hyväksyi toisessa äänestyksessä yksimielisesti Jami Toivosen (ps.) lisäyksen, että korkean vaatimustason hygieniaa edellyttävän uimahallin puhtaanapitoon varataan mahdollisuus hoitaa siivous kaupungin omana työnä. Näin menetellään, jos tarjouskilpailu ei tuota riittävällä varmuudella tavoiteltua kustannus- ja palvelutasoa.

Kaupungin työntekijät ja ammattiliitto JHL ajoivat voimakkaasti kampuksen ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämistä kaupungin omana toimintana. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut järjestelystä päättyivät erimieliseen lopputulokseen. Kaupungin oman tuotannon puolesta puhuivat erityisesti SDP:n ja vasemmistoliiton valtuutetut.

Nanujärvelän ja Fåfängan asemakaavoille hyväksyntä

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutokset, jotka asettavat lopulliset linjat uudelle Nanujärvelän koululle sekä Fåfänganniemen merenranta-alueelle. Fåfängan kaavauudistus mahdollistaa aiempaa kookkaamman Löylymestari-sauna- ja ravintolakokonaisuudelle rakentamiselle Syväraumanlahden rannalle.

Nanun ja Aronahteen koulukorttelin perusratkaisuna on nykyisten koulurakennusten purkaminen, ja niiden korvaaminen kokonaan uudella rakennuksella. Uuden tieltä puretaan myös Nanun keittiö-, ruokala- ja hammashoitolarakennus.

Uusi Nanujärvelän koulu sijoittuu korttelialueen pohjoisreunaan Hirsikadun asuinalueen naapuriksi. Noin 550 oppilaan koulun on määrä valmistua vuonna 2026.

Asemakaavanmuutos on laadittu noin 7,3 hehtaarin alueelle, jolle on osoitettu uutta koulua varten noin 4,5 hehtaarin tontti. Uusi Nanujärvelän koulu korvaa nykyisen Nanun peruskoulun ja Kourujärven koulun. Hj. Nortamon yläkoulu muuttaa Karin kampukselle.

Varsinais-Suomen ely-keskus ja Satakunnan museo vetosivat lausunnoissaan ja muistutuksissaan Rauman kaupunkiin, että vuonna 1962 rakennettu Nanun koulu säilytettäisiin aikakautensa koulurakentamisen historian edustajana.

Viime vuoden kesäkuussa tulipalossa tuhoutuneen Suvitien Merijakamo Oy:n Löylymestari-saunan jälleenrakentaminen uudella ja aiempaa laajemmalla rakennuksella sai hyväksynnän kaupunginvaltuustolta osana Fåfängan alueen asemakaavamuutosta.

Valtuuston hyväksymä asemakaava sallii uuden kaksikerroksisen ravintola- ja palvelurakennuksen sekä uutena piirteenä erillisen kelluvan saunan rakentamisen. Rakennukseen on kaavailtu myös majoitushuoneita.

Uusi Löylymestari havainnekuvassa. Ravintola- ja baaritilat sekä majoitushuoneet sijoittuvat kaksikerroksiseen uudisrakennukseen. Saunat ovat kelluvassa rakennuksessa.

Kaavaehdotus sai lausuntovaiheessa kritiikkiä ja muistutuksia rakennuksen laajuuden kasvattamisesta ja nostamisesta kahteen kerrokseen. Kriittisiä arvioita liian massiivisesta rakentamissuunnitelmasta ja rakennuksen korkeudesta antoivat lausunnoissaan Varsinais-Suomen ely-keskus, Satakuntaliitto sekä Satakunnan museo.

Noin 1 000:n kerrosneliömetrin rakennusala sijoittuu samalle tontille kuin palossa tuhoutunut Löylymestari. Kelluvan saunarakennuksen kerrosala on 150 neliömetriä. Se sijoittuisi vesialueelle, jossa oli Löylymestarin laituri ja uima-alue.

Suvitien Merijakamo Oy:n laatiman alustavan kustannusarvion mukaan uuden Löylymestarin investointikustannus on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut