Kiistelty Kuninkaanmännyn pohjavedenottamo sai luvan

Vedenottamon rakentaminen voidaan aloittaa ennen kuin lupapäätös saa lainvoiman. Varsinainen veden ottaminen voidaan aloittaa vasta, kun mahdolliset valitukset on ratkaistu.

Vedenottamo tulee lähelle Ilmiinjärveä. Alueella on pelätty vedenoton vaikutuksia pohjaveteen. Vesiyhtiön mukaan vaikutukset jäisivät vähäisiksi.

18.1. 12:00

Säkylä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan vesiluvan pohjaveden ottamiseen Kuninkaanmännyn vedenottamosta Säkylässä. Vedenoton koetoimintajakso kestää kaksi vuotta.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana toteutettavan koetoimintajakson aikana vettä saa ottaa enintään 3 000 kuutiota vuorokaudessa ja koetoimintajakson jälkeen 2 000 kuutiota vuorokaudessa kuukausikeskiarvona laskettuna. Koetoimintajakson aikana tarkkaillaan vedenoton vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavesiin sekä luonnonarvoihin. Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n pitää koetoimintajakson jälkeen laittaa aluehallintovirastossa vireille hakemus lupamääräysten, esimerkiksi vedenottomäärän, tarkistamiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt vesiyhtiölle valmisteluluvan, jonka nojalla vedenottamon rakentaminen voidaan aloittaa ennen kuin lupapäätös saa lainvoiman. Valmistelulupa ei koske veden ottamista, vaan sen saa aloittaa vasta, kun päätöksestä mahdollisesti tehtävät valitukset on ratkaistu. Päätökseen sisältyy lisäksi lupa poiketa Mustaojan töyräällä sijaitsevan luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta.

Pohjavedenottamon perustaminen on saanut myös kritiikkiä. Ottamon on pelätty vaikuttavan alueen vesistöjen tilaan.

Viimeksi esimerkiksi Kokemäen kaupunki muistutti, ettei Pitkäjärven ja Ilmiinjärven virkistyskäyttö saa missään tilanteessa vaarantua eikä pohjaveden määrä vedenoton seurauksena vähentyä.

Jos pohjaveden määrä vähenee, vedenoton määrää on syytä tarkastella uudestaan.

Kaupungin mielestä vesiyhtiölle voidaan kuitenkin myöntää vedenottolupa koetoimintajakson ajaksi, jos lupahakemukseen tehdyt täydennykset ja ehdot täyttyvät.

Vesiyhtiö teki Säkylässä koepumppauksia jo vuosina 2015–2016.

Viiden kuukauden koepumppaus osoitti Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n mukaan, että hankkeen haitalliset vaikutukset ovat vähäiset.

Yhtiötä on kuitenkin arvosteltu siitä, ettei kaikkea koepumpattua vettä viety valuma-alueelta pois, vaan osa siitä palautui takaisin kiertoon.

Yhtiön hakemuksen mukaan hanke on tärkeä alueellisen vedentarpeen turvaamiseksi. Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Euran kunnan sekä Laitilan ja Rauman kaupunkien vedenottamoilla on laatuongelmia.

Suurin vaje vedenottamoiden kapasiteetissa ja vesivarojen määrässä on Euran kunnassa ja Laitilan kaupungissa.

Veden tarvitsijoina ovat muun muassa elintarviketeollisuus tai vaikkapa Laitilan virvoitusjuomatehdas.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut