Kunta sitoutui asiakirjan mukaan huolehtimaan tienpidosta, mutta uudessa versiossa kirjausta ei ollut – Nyt tien hoitaminen on jäämässä osakkaiden kontolle

Vuonna 2018 tehdyn tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaan Säkylän kunnan tulisi huolehtia tieosuuden ylläpidosta. Vajaat kaksi vuotta myöhemmässä päätöksessä sellaisesta ei ole mainintaa.

Liikenne ohjattiin ennen valtatie 12 perusparannusta Linjatieltä suoraan valtatielle. Perusparannuksen myötä tiehen rakennettu jatke risteää nykyään Kokemäentiehen valtatien pohjoispuolella.

21.12.2022 6:00

Säkylä

Valtatie 12:n varrella Säkylässä kiistellään siitä, kenen vastuulla on huolehtia noin kilometrin mittaisen yksityistien kunnossapidosta. Kiista koskee Ristolan risteyksen läheisyydessä olevan Linjatien osuutta, joka muuttui valtatien perusparannuksen yhteydessä maantiestä yksityistieksi.

Säkylän kunnanhallitus päätti marraskuussa, että kunta lopettaa tienpidon tieosuudella ensi toukokuun alusta lähtien. Ely-keskus maksaa tien talvikunnossapidosta kunnalle aiheutuvat kustannukset huhtikuun loppuun loppuun saakka.

Tiekunnan osakkaat eivät päätökseen tyytyneet. He tekivät siitä yhdeksän täsmälleen saman sisältöistä oikaisuvaatimusta, joissa vaadittiin kuntaa jatkamaan tienpitoa.

Vaatimusta perustellaan Liikenneviraston syyskuussa 2018 tekemällä tiesuunnitelman hyväksymispäätöksellä. Sen mukaan tieosuus muuttuu kunnan ylläpitämäksi yksityistieksi. Oikaisuvaatimusten mukaan tieosakkaat ovat hyväksyneet koko projektin juuri siksi, että kunta on lupautunut tienpidon hoitamaan.

”Linjatien liikenne ei ole vähentynyt yhtään, ei edes raskas liikenne”, oikaisuvaatimuksissa lukee.

Kunnan näkemyksen mukaan vuoden 2018 tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä on Ely-keskuksen tekemä kirjausvirhe.

Säkylän tekninen johtaja Tarmo Saarinen sanoo, ettei kunta lupautunut huolehtimaan tieosuuden kunnossapidosta, kun se vastasi Liikenneviraston lausuntopyyntöön asiasta. Siitä huolimatta tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen oli kirjattu, että siitä tulisi kunnan ylläpitämä yksityistie.

”Kun päätös tuli kunnalle, tekstivirhe jäi huomaamatta.”

Saarinen kertoo huomanneensa virheellisen kirjauksen myöhemmin ja ottaneensa asiasta yhteyttä Ely-keskukseen.

”Ely-keskuksen edustaja sanoi, että he ovat selvittäneet asiaa, ja että kyseessä on kirjausvirhe”, Saarinen sanoo.

Tiesuunnitelmasta tehtiin uusi hyväksymispäätös elokuussa 2020. Siinä ei ole mainintaa kunnan vastuusta hoitaa tienpito.

Yksityistiet ovat Saarisen mukaan Säkylässä poikkeuksetta tiekuntien hoidossa, ja kunta myöntää järjestäytyneille tiekunnille avustusta niiden ylläpitoon.

”Tämä olisi ollut ainutlaatuinen tapaus, että meille olisi tullut kunnan hoidossa oleva yksityistie.”

Oikaisuvaatimusten tekijöiden mukaan kunnan tulisi pyrkiä Ely-keskuksen kanssa sopimukseen, jotta se rahoittaisi tien ylläpidon jatkossakin.

”Mikäli Ely on tehnyt virheen, niin Elyn tulee vastata tien kunnossapidosta rahallisesti, ja kunta hoitaa sen käytännössä”, oikaisuvaatimuksissa vedotaan.

Kunnanhallitus käsitteli oikaisuvaatimukset maanantaina, ja päätyi hylkäämään niistä jokaisen. Päätöksen perustelujen mukaan niissä ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai perusteluja, jonka vuoksi kunnanhallituksen aiempaa päätöstä tulisi muuttaa.

Kunnanhallituksen päätöksestä on mahdollista tehdä kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut