Nakkilan massiivinen kouluinvestointi tarkoittaisi kunnan nopeaa velkaantumista – Lainakanta moninkertaistuisi neljässä vuodessa

Neljän koulun opetuksen keskittäminen uuteen yhtenäiskouluun maksaisi tämän hetken arvion mukaan noin 17 miljoonaa euroa. Samalla Nakkilan kunnan lainakanta moninkertaistuisi.

Nakkilan uusi yhteiskoulu on määrä rakentaa nykyisen Kirkonseudun koulun paikalle.

17.12.2022 14:00

Nakkila

Kirkonseudun koulun paikalle kaavaillun uuden yhtenäiskoulun rakentaminen moninkertaistaisi Nakkilan velat tulevina vuosina. Asia selviää kunnanvaltuuston päätettäväksi maanantaina menevästä ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta.

Valtuusto päätyi uuden yhtenäiskoulun kannalle syyskuun lopulla ja päätti aloittaa sen hankesuunnittelun. Samalla päätösehdotukseen tehtiin kuitenkin lisäys, jonka mukaan hankesuunnitelma tuodaan sen valmistuttua valtuuston päätettäväksi.

Useampi valtuutettu muistutti puheenvuorossaan, ettei kokouksessa päätetty vielä koulun rakentamisesta.

Lue lisää: Kunnanjohtajan veikattiin repivän verkkarinsa – näin Nakkilan valtuusto päätti kouluverkosta

Hankesuunnittelussa lähdetään liikkeelle siitä, että Kirkonseudun koulu, Tattaran koulu ja Nakkilan yhteiskoulu suljetaan, ja Kirkonseudun koulun tilalle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu.

Myös Pakkalan koulun ovet laitettaisiin säppiin, kunhan se on ensin palvellut väistötiloina uuden yhtenäiskoulun rakennustöiden ja Viikkalan koulun peruskorjauksen ajan. Jäljelle jäisivät siis vain yhtenäiskoulu ja Viikkalan koulu.

Myöhemmin myös Viikkalan koulusta olisi mahdollista luopua ja keskittää kaikki opetus yhtenäiskouluun. Se voisi olla ajankohtaista vuoden 2040 paikkeilla.

Kouluverkon uudistamiseen on varattu talousarvion investointiosassa noin 17 miljoonan euron määräraha. Siitä noin miljoona euroa kohdistuu ensi vuodelle ja yhteensä 14,6 miljoona euroa vuosille 2023–2026. Summaan ei sisälly Viikkalan koulun peruskorjaus, jonka arvioidaan maksavan reilut puolitoista miljoonaa euroa.

Pitkällä tähtäyksellä yhtenäiskoulun rakentaminen on katsottu kuitenkin taloudellisesti järkeväksi. Sen on arvioitu maksavan itsensä takaisin säästyneinä kustannuksina 25 vuodessa, eli nopeammin kuin muut Nakkilassa esillä olleet kouluverkkovaihtoehdot.

Samalla ajanjaksolla, jolla kunta investoisi kouluhankkeeseen 14,6 miljoonaa euroa, sen lainamäärän odotetaan kasvavan yli 19 miljoonalla eurolla. Käytännössä koko investointi toteutettaisiin siis lainarahalla, ja lainaa pitäisi ottaa 4,4 miljoonaa euroa muihinkin tarkoituksiin.

Nakkilan kunnalla arvioidaan olevan velkaa kuluvan vuoden lopussa noin yhdeksän miljoonaa euroa, eli 1 732 euroa jokaista asukasta kohti. Summa on maltillinen, sillä Manner-Suomen kuntien lainakanta oli vuonna 2021 keskimäärin 3 444 euroa asukasta kohti.

Vuonna 2026 tilanne on Nakkilan talousarvion rahoituslaskelman valossa toinen. Velkaa olisi yli 28 miljoonaa euroa, eli 5 681 asukasta kohti. Se on yli kolme kertaa enemmän kuin tämän vuoden lopussa. Laskelmassa huomioidaan väestöennuste, jonka mukaan Nakkilan asukasluku laskee ajanjaksolla vajaasta 5 200:sta alle 5 000:een.

Käyttötalouden puolella Nakkilan ensi vuosi näyttää suhteellisen hyvältä. Talousarvioesityksen valossa ylijäämää näyttäisi kertyvän vajaat 900 000 euroa, minkä jälkeen kunnalla olisi sukanvarressa noin 5,1 miljoonaa euroa vanhoja ylijäämiä.

Ilo jää tuloslaskelman mukaan kuitenkin lyhytaikaiseksi. Seuraavista kolmesta vuodesta odotetaan alijäämäisiä niin, että taseeseen kertyneistä ylijäämistä olisi vuoden 2026 lopussa jäljellä enää noin 1,4 miljoonaa euroa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut