Vanha Rauma saa uuden suojelukaavan: Suojeltujen rakennusten määrä kasvaa reilusti

Torille ideoitu uutta monikäyttöistä paviljonkirakennusta ja Savilanpuistoon tapahtuma-aukiota.

Uudessa asemakaavassa Vanhan Rauman suojeltujen rakennusten määrä kasvaisi. Kuvassa kauppakadulta päin idealuonnos toripaviljongista.

12.12.2022 15:04

Rauma

Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluva Vanha Rauma on saamassa vuosien valmistelu- ja suunnittelutyön tuloksena uuden asemakaavan ohjaamaan puukaupunginosan rakennusten käyttöä, korjaus- ja rakentamistapoja, mutta ennen kaikkea suojelua.

Rakennuskannan ja Vanhan Rauman säilyttäminen elävänä asuinpaikkana ja myös liike- ja yritystoiminnan keskittymänä on tuoreen asemakaavaluonnoksen päätavoitteena, mutta ei museoiminen.

Uudistettu, yli kolmen vuotta valmisteltu asemakaava korvaa vuonna 1981 hyväksytyn suojeluasemakaavan sekä joukon vielä vanhempia kaavoja. Nykyisten asemakaavojen mukaan Vanhan Rauman 600 rakennuksesta suojelun piirissä on noin 60 prosenttia, mutta uudessa kaavassa noin 89 prosenttia.

Kaikki rakennukset kattaneessa inventoinnissa kaikkiaan 28 rakennuksen korjausmahdollisuus katsottiin epävarmaksi ja viisi rakennusta on kunnoltaan epätoivoisia. Tämä kertoo toisaalta siitä, että kiinteistönomistajat ovat pitäneet huolta Vanhasta Raumasta.

Suojelun rinnalle uudistettavaan asemakaavaan on tulossa uuttakin ideointia, muun muassa paviljonkirakennus kauppatorille sekä Savilanpuiston uudistus tapahtuma-aukioksi, jolla jatkuisi myös Vanhaa Raumaa palveleva pysäköinti.

(Juttu jatkuu kuvien jälkeen)

Uusia mahdollisuuksia ja piristystä torikauppaan. Osana asemakaavasuunnittelua on ideoitu monitoimipaviljonki, jossa olisi myös esiintymislava. Kellarikerrokseen voisi sijoittua myös toritoimintaa tukevia tiloja.

Asemakaavauudistuksessa on esityksenä Savilanpuiston käytön monipuolistaminen tapahtuma-aukioksi, mutta pysäköintimahdollisuuskin säilyisi.

Asemakaavaluonnos tarjoaisi myös uudisrakentamisoikeutta, esimerkiksi kellaritiloihin ja rakentamattomille tontinosille. Asemakaavaluonnokseen on kaavailtuna yhteensä noin 8 300 kerrosneliömetriä uutta rakentamisoikeutta.

Lajissaan jopa valtakunnallisesti ainutkertaisen asemakaavauudistuksen ensimmäinen vaihe on Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston käsittelyssä kuluvalla viikolla. Kaavaluonnoksessa on esitetty noin 600 rakennuksen suojelumerkinnät, käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet.

Kaavoitusjaoston puheenjohtaja Jari Laihonen (sd.) sanoo kaavoitussuunnittelua ohjatun niin, että Vanha Rauma säilyy tulevaisuudessakin elinvoimaisena asumisen ja liiketoiminnan alueena, ja toisaalta niin, ettei yksittäisiäkään rakennuksia jäisi paikalleen maatumaan.

Kaavoitusarkkitehdit Mervi Tammi ja Henri Raitio kertovat kiinteistönomistajien ja etenkin liikerakennusten omistajien enemmistön puoltavan nykyisen liikekäytön säilyttämistä kaavassa etenkin pääkaduilla.

Käyttötarkoituksen muutosta asumisen sallivaksi ei kaavaluonnokseen ole sisällytetty, koska liiketilojen säilyminen on tärkeä vetovoimatekijä kaikille yrityksille. Kaavaluonnos sallisi kuitenkin uutena rakennusten käyttötarkoituksena majoitustoiminnan, mutta ei pysyvää asumista.

Vanhan Rauman rakennuksille ja samoin liikekäytössä oleville rakennuksille on kaavaluonnoksessa kaksi suojelun eri luokkaa. Merkittäville julkisille rakennuksille ja kirkollisille rakennuksille on suojeluluokituksensa.

Runsaan kolmen vuoden suunnittelun tuloksena valmistunut asemakaavaluonnos tulee julkisesti nähtäville tammikuussa 2023. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset voivat jättää luonnoksesta mielipiteitä ja viranomaiset lausuntonsa. Kaavoitusosasto esittelee kaavaluonnosta yleisötilaisuudessa 15. joulukuuta kello 18 kaupungintalon ravintola Knuutinpojassa.

Vanhan Rauman asemakaavan uudistuksen toisena vaiheena esitellään kaavaan liittyvät rakentamisen ja korjaustoimien määräykset, rakentamistapaohjeet sekä yksityiskohtaiset liikenteen järjestelyt kaava-alueella.

Rauman kaupungin kaavoitusjohtaja Juha Eskolin arvioi, että toisen vaiheen esitykset tulevat käsittelyyn keväällä 2023. Hänen arviona on, että luonnoksen perustalta viimeisteltävä kaavaehdotus saadaan päättäjien käsittelyyn tulevan vuoden aikana. Asemakaavauudistuksen hyväksyy lopullisesti Rauman kaupunginvaltuusto.

Vanhan Rauman noin 600 rakennuksen asemakaavasuunnittelu on ollut miltei mikroskooppista työtä, sillä kaikki rakennukset on tutkittu ja kaikkia kiinteistöomistajia on haastateltu. Tuoreen kaavakartan äärellä ovat Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston puheenjohtaja Jari Laihonen, kaupunginjohtaja Esko Poikela sekä kaavoitusarkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi

Fakta

Vanha Rauma numeroina

Pääosa kaupunginosasta on rakennettua korttelialuetta asuin- ja liikekäyttöön sekä katu-, tori- ja puistoalueita.

Laajuus noin 29 hehtaaria. Tontteja 248 ja noin 600 erillistä rakennusta.

Asukkaita kaupunginosassa on noin 800. Yrityksiä on noin 170, joista pääosa on erikoiskauppoja ja palveluyrityksiä.

Rakennuskannasta 55 000 neliömetriä asumista (65 prosenttia) ja liiketilaa 25 000 neliömetriä (25%) ja julkista tilaa 5 000 neliömetriä (6%)

Nimettiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1991. Vanha Rauma kuuluu myös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen (RKY) alueisiin. Suojeltu myös maakunta- ja yleiskaavoilla.

Nykyinen suojeluasemakaava pääosin vuodelta 1981. Alueella on yhteensä 22 eri aikoina hyväksyttyä asemakaavaa tai niiden osia.

Vanhin asemakaavoista on vuodelta 1922. Pääosa rakennuslain aikaisia, vuosilta 1959–1999.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut