Konkurssin uhka häilyi Suomelle sota-aluksia valmistavan Rauman telakan yllä, kunnes sen pelasti valtio-omistaja – STT:n tiedot: valtio lähestyi Turun telakkaa keväällä

Uusien sota-alusten rakentamisesta vastaavan Rauma Marine Constructionsin hallituksen puheenjohtaja kertoo, että yhtiö olisi tehnyt konkurssin ilman omistajien pääomarahoitusta kesällä.

Työntekijä Rauma Marine Constructionsin telakka-alueella Raumalla syyskuussa 2019.

6.11. 10:00

Puolustushallinnon edustajat ovat keväällä tiedustelleet Turun telakkaa pyörittävältä Meyer Turku Oy:ltä, olisiko sillä tarvittaessa valmiutta osallistua uusien sota-alusten rakentamiseen. Samoihin aikoihin sota-alusten rakentamisesta vastanneen Rauman telakan yllä leijui konkurssiuhka.

STT on kuullut Turun osallistumista koskevista keskusteluista useista eri lähteistä, ja käydyt keskustelut vahvistaa STT:lle myös puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen. Turussa ei kuitenkaan tuolloin ollut valmiutta osallistua hankkeeseen.

Valtio on tilannut uusien monitoimikorvettien rakentamisen Rauma Marine Constructionsilta (RMC). Sotalaivojen suunnittelu ja valmistuminen on kuitenkin viivästynyt noin puolellatoista vuodella, mikä on myös kasvattanut Laivue 2020 -hankkeen hintalappua. Rauman telakasta vastaava yhtiö joutui puolestaan taloudellisiin vaikeuksiin.

Purasen mukaan keskustelujen taustalla oli keväällä varautuminen siihen, että Puolustusvoimien tilaamat laivat saadaan rakennettua, jos RMC olisi tehnyt konkurssin.

”Se ei olisi välttämättä tarkoittanut, että laivan rakentaminen olisi viety Turkuun, mutta joku, joka osaa laivoja rakentaa, olisi mahdollisesti pystynyt ottamaan vastuuta projektista”, Puranen sanoo STT:lle.

Syyskuun lopulla valittu RMC:n hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson kertoo myös kuulleensa huhuja keskusteluista, mutta ei halua ottaa niihin tarkemmin kantaa.

”Tilaaja tekee, mitä tilaaja tekee”, Gustavson sanoo.

Meyer Turun johdosta ei kommentoida asiaa STT:lle.

Puolustusvoimien havainnekuva Suomen merivoimien neljästä uudesta monitoimikorvetista saaristossa.

Merivoimien käyttöön tulevien neljän uuden monitoimikorvetin on määrä korvata Merivoimien vanhentuvia sota-aluksia. Uudet sotalaivat haluttiin huoltovarmuussyistä rakentaa Suomessa.

Purasen mukaan Meyer Turun halukkuutta hankkeeseen kysyttiin jo valmisteluvaiheessa, mutta telakka ei ollut käytettävissä.

Valtioneuvosto päätti vuonna 2019 valtuuttaa Puolustusvoimat solmimaan RMC:n kanssa rakentamissopimuksen uusista monitoimikorveteista. Laivojen asejärjestelmien päävastuullinen hankkija on ruotsalainen Saab.

Alkuperäisen aikataulun perusteella sotalaivojen rakentamisen piti alkaa tänä vuonna, ja niiden piti olla valmiita 2028. Tähän aikatauluun ei toistaiseksi päästä. Puranen arvioi, että projekti on ollut alusta alkaen RMC:lle haastava, ja vaikeaa on hänen mukaansa myös se, ettei Suomessa ole vuosikymmeniin rakennettu sotalaivoja.

”Haasteellisuus on varmasti yllättänyt rakentajan, eikä se ole osannut varautua kaikkeen monimutkaisuuteen”, arvioi Puranen.

RMC:n hallituksen puheenjohtaja Gustavson sanoo, että viivästyksiä selittää osin se, että alusten suunnittelukin on elänyt kehitystyön ohessa.

”Ei tässä ole mitään sellaista, että meillä olisi valmiit piirustukset, kun tähän ryhdyttiin. Suunnittelun edistyessä on ollut ratkottavana vaikeitakin asioita.”

Vaikeusastetta Laivue 2020 -hankkeeseen ovat lisänneet myös raumalaisen yhtiön talousvaikeudet. Viime vuonna RMC teki noin 154 miljoonan euron liikevaihdolla yli 53 miljoonaa euroa tappiota. Tappioita ja vaikeuksia on selitetty julkisesti muun muassa koronaviruksen aiheuttamilla ongelmilla.

Yhtiö on myös kärsinyt viivästyksistä siviililaivojen valmistuksessa. Telakka viimeistelee parhaillaan My Star -alusta Tallinkille.

Tänä syksynä hallitus esitti lisätalousarviossa 100 miljoonan euron lisärahoituksen Laivue 2020 -hankkeen viivästymisen vuoksi. Jo ennen tätä hankkeen kulut olivat 1,3 miljardia. Kustannuksilla katetaan esimerkiksi kuluja, joita vanhentuvien alusten elinkaaren jatkamisesta syntyy. Purasen mukaan rahalla katetaan myös kuluja, joita viivästys aiheuttaa muun muassa Saabille ja sen alihankkijoille.

Lue lisää: Valtiolta 104 miljoonaa lisää rahaa monitoimikorveteille ja Rauman telakalle

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolestaan puolsi RMC:lle 40 miljoonan euron pääomalainan myöntämistä. Valtio-omisteinen Suomen teollisuussijoitus oy (Tesi) myönsi lainan kesällä. Valtio omistaa Tesin kautta noin viidenneksen RMC:stä.

RMC kertoo marraskuisessa tiedotteessaan pääomalainasta, mutta rahan merkityksen avaa Gustavson. Hänen mukaansa rahoitus käytännössä esti telakkayhtiötä menemästä konkurssiin.

”Telakka olisi joutunut laittamaan lapun luukulle ilman omistajia”, hän sanoo.

Puranen lisää, että valtio ei ole myöskään perinyt yhtiöltä sakkoja, joita alusten viivästyksestä on valtiolle aiheutunut.

RMC:lle valmistuva uusi monitoimihalli syyskuussa.

Valtio on suojannut laivojen rakentamiseen liittyvät riskit Purasen mukaan muillakin tavoin. RMC:n tytäryhtiö RMC Defence vastaa käytännössä sotalaivojen rakentamisesta, ja RMC etsii parhaillaan yhtiölle uutta toimitusjohtajaa.

Puranen kertoo, että jos emoyhtiö RMC menee konkurssiin, RMC Defence siirtyy valtion omistukseen. Valtiolla on myös etuvuokrausoikeus telakan niihin osiin, joilla aluksia rakennetaan.

Hän painottaa, että kaikkein yksinkertaisinta olisi kuitenkin se, että RMC rakentaisi laivat. Hänen mukaansa yhtiössä on tapahtunut paljon myönteistä syksyllä.

”Meillä on luotto, että RMC pystyy laivat rakentamaan meille ja päästään eteenpäin. Meillä on tämä syksy ollut erittäin hyvä. Näemme, että moni asia on lähtenyt eteenpäin Laivue-hankkeessa”, sanoo Puranen.

Lokakuussa yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti Mika Heiskanen. Hän korvasi keväällä irtisanotun Jyrki Heinimaan. Syyskuun lopussa puolestaan RMC:n hallituksen puheenjohtajana aloitti Konecranes-nosturiyhtiön johtajana tunnettu vuorineuvos Gustavson.

RMC:n hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson.

RMC:n hallituksen puheenjohtajan Gustavsonin mukaan vanhat tappiot ovat menneitä ja hänen johdollaan yhtiö pitäisi saada kannattavaksi. Työtä on hänen mukaansa muun muassa siinä, miten yhteistyö telakkayhtiön kumppani- ja alihankkijayritykset saadaan toimimaan nykyistä paremmin.

”Tutuksi tuleminen ja avoimien systeemien tekeminen ei ole ihan käden käänteessä tehty.”

Toisaalta Rauman telakalla on myös useita tilauksia.

RMC:n hallitus on käynnistänyt selvitystyön yhtiön taloudellisesta tilasta, ja sen pohjalta yhtiö on päättänyt tehdä keväällä 2023 toimia. Toistaiseksi Gustavson ei halua ottaa kantaa siihen, mitä toimet ovat.

Myös päättyvä vuosi tulee hänen mukaansa olemaan tappiollinen, mutta kuitenkin huomattavasti parempi kuin viime vuosi.

Purasen mukaan puolustushallinto on tällä hetkellä sitoutunut yhteistyöhön RMC:n kanssa, ja hän kertoo olevansa luottavainen.

Poliitikkojen käsissä olisi hänen mukaansa lopulta päättää hankkeen lisärahoituksesta, mutta lisäyllätysten välttämiseen tehdään työtä.

Puranen kuitenkin toteaa, että Suomi tarvitsee uusien sotalaivojen tuoman suorituskyvyn.

”Suomihan on saari. Jos nyt katsotaan mitä Mustallamerellä tapahtuu, niin Venäjä pystyy siellä pysäyttämään sotalaivoillaan kauppamerenkulun. Nämä alukset (monitoimikorvetit) ovat juuri niitä, millä pystytään Itämerellä suojaamaan Suomen vapaata kauppamerenkulkua”, hän sanoo ja jatkaa:

”Pahimmassa tapauksessa torjumaan hyökkäystä Suomeen.”

Tausta

Raumalaiset rakentavat yli miljardin maksavat sotalaivat

Laivue 2020 -hankkeen tarkoituksena on rakentaa Merivoimien käyttöön neljä uutta Pohjanmaa-luokan alusta. Uusia laivoja kutsutaan monitoimikorveteiksi.

Laivat korvaavat seitsemän Merivoimien alusta: neljä Rauma-luokan ohjusvenettä, kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa sekä jo käytöstä poistuneen miinalaiva Pohjanmaan.

Hanke käynnistyi virallisesti 2015. Vuonna 2017 valtio solmi Rauma Marine Constructionsin kanssa suunnittelusopimuksen.

Rakentamissopimus allekirjoitettiin 2019. Saabin kanssa solmittiin sopimus asejärjestelmien toimittamisesta.

Hankkeen kustannukset olivat 1,3 miljardia euroa kesällä 2022. Syksyn lisätalousarviossa on esitetty 100 miljoonaa euroa lisää viivästysten vuoksi.

Uusien laivojen rakentamisen piti alkaa tänä vuonna, ja valmista piti olla 2028. Tästä aikataulusta ollaan nyt syksyllä noin 1,5 vuotta myöhässä.

Rauman telakalla on aiemmin rakennettu Puolustusvoimien ja valtion laivoja. Nykyinen telakkayhtiö, Rauma Marine Constructions (RMC) on perustettu 2014.

RMC perustettiin sen jälkeen, kun edellinen omistaja STX ilmoitti telakan lakkauttamisesta ja myi Turun telakan.

RMC:n omistavat suomalaiset sijoittajat ja sijoitusrahastot. Sen suurin omistaja on Taaleri. Valtio omistaa Suomen teollisuussijoituksen kautta yhtiöstä runsaat 20 prosenttia.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut