Kaupungilta lupa ison aurinkovoimalan rakentamiseen Raumalla

IBV Suomi Oy:n hakemasta maankäyttöluvasta hyllytettiin kuitenkin 10 hehtaarin alue, joka tärvelisi pelto- ja kalliometsämaiseman.

Kauklaisten kylän eteläpuolelle on suunniteltu kahden tuotantoalueen aurinkovoimalaa. Ojasuon turvetuotantoalueelle (1) on alustavasti kaavailtu aurinkopaneeleja noin 100 hehtaarin alueelle. Erillinen, noin 10 hehtaarin alue (2) ei saanut hyväksyvää suunnittelutarveratkaisua.

25.10. 18:05

Rauma

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto myönsi IBV Suomi Oy:n Lapin aurinkovoimalaitokselle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän suunnittelutarveratkaisun.

Aurinkovoimalaa kaavaillaan käytöstä poistetulle Ojasuon turvetuotantoalueelle. Aurinkopaneeleja asennettaisiin noin 100 hehtaarin alueelle, joka sijaitsee Kauklaisten kylän eteläpuolella.

Jaoston päätöksellä IBV Suomen maankäytön muutoshakemuksesta hylättiin noin 10 hehtaarin erillisalue, joka sijoittuu Ojasuon itäpuolelle pelto- ja kalliometsämaisemaan. Hylkäävän päätöksen perusteluna on aurinkopaneelikentän aiheuttama maisemahaitta.

Valmisteluvaiheessa muun muassa Varsinais-Suomen ely-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo antoivat kriittiset kannanotot aurinkopaneelien sijoittamisesta pelto- ja metsämaisemaan, joka on ollut maatalouskäytössä 1700-luvun lopulta alkaen.

Vastineessaan muistutuksiin IBV Suomi katsoo, että voimala voidaan toteuttaa suunnitellusti ilman, että lähialueen asukkaille aiheutuu kohtuutonta haittaa.

Ennakoidut haitat ovat yhtiön mukaan vältettävissä, kun aurinkovoimalan toteutuksessa huomioidaan voimalan reuna-alueiden maisemointi, toteutuksen huolellinen suunnittelu ja tiedottaminen lähialueen asukkaille.

IBV Suomen teettämien lisäselvitysten perusteella ja yhtiön näkemyksen mukaan aurinkovoimalasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia luonnonarvoille, virkistyskäytölle eikä kulttuuriympäristölle.

Ojasuolta nostettu kasvuturvetta. Biolan Oy lopetti turpeenoton viime vuonna.

Sähköteholtaan Ojasuon turpeennostoalueelle tulisi noin 80 megawatin laitos. Hakijayhtiö on vuokrannut voimala-alueet paikallisilta yksityisiltä maanomistajilta pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Telineisiin asennettavien paneelien lisäksi rakennettaisiin 19 muuntamoa, kaapeliyhteydet, kulkuväylät sekä voimalan yhteinen sähköasema, jonka kautta voimalan virta johdetaan valtakunnan sähköverkkoon.

Alustavan suunnitelman mukaan aurinkovoimalasta rakennettaisiin noin neljän kilometrin johtoyhteys Kauklaisten pohjoispuolella olevaan 110 kilovoltin voimalinjaan.

Hyväksyttyjen lupapäätösten jälkeen voimalan tekninen suunnittelu ja rakentamisvaihe vie 2–3 vuotta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut