Eurajoen suojelijoille paha takaisku KHO:ssa – Pientä lohtua saattaa olla luvassa vuonna 2026

Korkein hallinto-oikeus ei käsittele Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton valitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä.

Arkistokuva JVP-Euran jätevedenpuhdistamolta vuodelta 2017.

28.9. 15:12

Eura, Säkylä

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin valituslupahakemuksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka myötä JVP-Euran, Köörnummen ja Apetit Suomi Oyj:n jätevedenpuhdistamot saivat jatkaa puhdistettujen jätevesien purkamista Eurajokeen.

Vaasan hallinto-oikeuden 30. joulukuuta viime vuonna antama päätös jää siis voimaan, joten käsitellyt jätevedet saa laskea Eurajokeen jatkossakin.

Lue lisää: Käsiteltyjä jätevesiä saa purkaa Eurajokeen jatkossakin – Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset pääosin, mutta lupamääräyksiin tuli pieni lisäys

Valitus juontaa juurensa Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) joulukuussa 2019 tekemään päätökseen, joka salli puhdistamojen käyttää silloisia purkupaikkojaan jatkossakin.

JVP-Euran ympäristölupaa muutettiin kuitenkin niin, että sen purkuvedet tulee hygienisoida ympäri vuoden. Samalla JVP Eura velvoitettiin maksamaan Eurajoen ranta-asukkaille kiinteistön sijainnista riippuen 100:n tai 305 euron kertakorvaus jätevesien aiheuttamista virkistyskäyttöhaitoista vuosina 2006–2015.

Lue lisää: Eurajoen ranta-asukkaille luvassa rahallinen kertakorvaus – Näin avi perustelee päätöstään sallia jätevesien laskemisen Eurajokeen, ja tällaisia uusia velvoitteita puhdistamoille määrättiin

Nykyisten purkupaikkojen vaihtoehtona oli käsiteltyjen jätevesien johtaminen rakennettavan purkuputken kautta Kokemäenjokeen, Loimijokeen tai Rauman edustan merialueelle.

Kokemäenjokeen johtavan purkuputken rakentaminen olisi vaatinut aiemmin tehdyn selvityksen mukaan arviolta 20 miljoonan euron investoinnin. 23 miljoonan euron investoinnilla purkuvedet olisi saanut johdettua Loimijokeen ja 40 miljoonan euron investoinnilla Rauman edustan merialueelle.

Lue lisää: Ely-keskus: Eurajoki kestää jätevedet paremmin kuin purkuputken vaihtoehdot, Kokemäenjoki, Loimijoki tai Rauman merialue – ”Meillä on siihen hyvät perusteet”

Vaasan hallinto-oikeuteen asia eteni, kun avin päätöksestä tehtiin seitsemän valitusta, joista hallinto-oikeus käsitteli kuusi. Suurimmassa osassa valituksista vaadittiin enemmän tai vähemmän suorasanaisesti, että käsiteltyjen jätevesien purkaminen Eurajokeen tulisi lopettaa.

Hallinto-oikeus hylkäsi suurimman osan vaatimuksista. Yksi Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja kahden sen paikallisosaston toissijaisista vaatimuksesta meni kuitenkin jossain määrin läpi.

Yhdistykset vaativat, että JVP-Euran fosforinpoiston vähimmäisvaatimus nostettaisiin 95 prosenttiin kuluvan vuoden kesään mennessä. Hallinto-oikeus lisäsi lupamääräyksin velvoitteen vuoden 2026 loppuun mennessä tehtävästä selvityksestä. Siinä on muun muassa esitettävä mahdollisuudet saavuttaa kokonaisfosforin poistossa vähintään 95 prosentin teho.

Selvitykseen on myös liitettävä esitys päästöraja-arvoiksi ja arviointi vaihtoehtoisen purkupaikan tarpeellisuudesta. Lupaviranomainen voi myöhemmin täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa selvityksen perusteella.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä jätetyn valituslupahakemuksen 2. syyskuuta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut