Kaupunki ostaa päiväkodin kiinteistön omalta yrityspalvelultaan

Nippu eri valtuustoryhmien aloitteita nytkähti eteenpäin Kankaanpäässä.

Päiväkoti Petäjäisen myytyään Kankaanpään Yrityspalvelu Oy keskittyy teollisuushalleihin.

1.9. 15:45

Kankaanpään kaupunginvaltuusto ei ryhdy erillisiin omiin toimiin alentaakseen tai poistaakseen maatalousrakennusten kiinteistöveroja.

Kaupunginvaltuusto käsitteli maanantain kokouksessaan kaupunginhallituksen päätösehdotusta ja totesi, että koska asiaa on valmisteltu koko maan osalta, ei kaupungin tule tehdä erillistä Kankaanpäätä koskevaa linjausta.

Maatalouden kustannuskriisistä huolestunut Keskustan valtuustoryhmä jätti tämän vuoden huhtikuussa aloitteen, jossa se esitti, että kaupunki selvittää kiinteistövero kertymän maatilarakennusten osalta ja arvioi mahdollisuudet kiinteistöveron poistoon.

Verottajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2021 maatalouden tuotantorakennusten verokertymä Kankaanpään alueella oli 99 436 euroa.

Valtiovarainministeriö (VM) tiedotti toukokuussa hallituksen jo aiemmin talvella linjaamista määräaikaisista täsmätoimista, joilla pyritään helpottamaan energian hintojen nousun aiheuttamaa maatalouden kustannuskriisiä.

VM:n mukaan tuki myönnettäisiin alentamalla maatalouden harjoittajan omistamista maatalouden tuotantorakennuksista suoritettavaa veroa enintään 35 000 eurolla. Alle 10 euron veroa ei kuitenkaan alennettaisi. Tuki vaikuttaisi vuoden 2022 kiinteistöverotuksen.

”Tuen edellytyksenä olisi, että rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja korkokuluja on vähintään 15 prosenttia”, kaupunginjohtaja Mika Hatanpää totesi valmistelussaan.

Tukea ei myönnettäisi automaattisesti, vaan sitä pitäisi erikseen hakea. Hakuaika päättyisi 31. lokakuuta. Tuen myöntämisen jälkeen Verohallinto poistaisi kiinteistöveron maksuvelvoitteen alennusta vastaavalta osalta ja palauttaisi suoritetun veron. Verohallinto ohjeistaa kiinteistöverotuen hakemisesta tarkemmin elokuun aikana.

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että kaupunki ostaa Petäjäisen päiväkodin Kankaanpään Yrityspalvelut Oy:ltä 3,5 miljoonan euron hintaan ja valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään kaupan yksityiskohdista.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että investointeihin lisätään vastaava summa eli 3,5 miljoonaa euroa kauppaa varten sekä pitkäaikaista lainanottoa lisätään 600 000 eurolla.

Yrityspalvelut on kaupungin omistuksessa ja sen toimitusjohtajana toimii Kankaanpään kaupungin elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, joka perusteli päiväkodista luopumista rahoituksen uudelleenjärjestelemisellä ja toiminnallisilla seikoilla.

”Yrityspalvelun rooli teollisuustoimitilojen tarjoajana selkeytyisi järjestelyn myötä ja toisaalta kaupuki saisi operoimansa toiminnan paremmin omaan tilahallintaansa”, Rajamäki totesi.

”Hyödyn voidaan nähdä olevan molemminpuolinen”, Rajamäki lisäsi.

Petäjäisen päiväkoti sijaitsee kaupungin vuokratontilla Kangasmoisionkadulla. Vuonna 2010 valmistunut perusosa on kooltaan 814 neliötä, kaksi vuotta uudempi laajennusosa 1 190 neliötä.

Kauppahinnan perustana oli kymmenisen vuotta vanhan kohteen laskennallinen tekninen nykyarvo.

Kankaanpään kaupunki on pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen perustuen maksanut Kankaanpään Yrityspalvelulle noin 230 000 euroa vuodessa perustuen lainanlyhennyksiin, lainojen korkokuluihin, tontinvuokraan ja vakuutuksiin.

Päiväkotia koskevan vuokravastuun osalta päiväkotia koskevat korkokulut ovat kaupungin maksettavia riippumatta, onko päiväkoti Yrityspalvelun tai kaupungin omistuksessa.

Jatkossa kauppa näkyy tuloslaskelmassa niin, että sinne tulee 230 000 euron vuokran sijaan poistoja noin noin 185 000 euroa vuodessa. Summa perustuu 30 vuoden pitoaikaan eli siihen, että päiväkoti olisi toiminnassa 2040-luvun alkuun asti.

Käsittelyssä oli maatalouden kiinteistöveroselvityksen lisäksi myös joukko valtuustoaloitteita.

Keskustan ryhmän kesäkuinen aloite koulujen liikennejärjestelyiden turvallisuusselvityksen tekemiseksi etenee ensi vuonna.

Koulujen läheisyydessä on paljon trafiikkia: ”Koulujen liikenteen koululaisten (jalankulku, pyörät, mopot ja muut moottoriajoneuvot), koulukuljetusten ja koululaisten saattoliikenteen sekä huoltoliikenteen toimiva ja turvallinen yhteensovittaminen on haasteellista”, tekninen johtaja Marja Vaajasaari kirjoitti esiteltyään nykytilannetta Rakennettu ympäristö -tulosalueelle.

Se esittää, että vuoden 2023 talousarvion teknisen lautakunnan investointiohjelmaan varataan määräraha koulujen liikennejärjestelyiden yleispiirteisen turvallisuusselvityksen ja koulukohtaisten toimenpide-ehdotusten tai suunnitelmien laatimiseksi.

Kaupunginvaltuusto päätti myös tehdä talousarvioon kaksi muutosta: Yhteisöveron tuoton arviota nostetaan 500 000 euroa, mikä parantaa vastaavasti tilikauden tulosta. Investoinneista poistetaan Sairaanhoitopiirin peruspääoman korotus 356 000 euroa.

Fakta

Mitä myös päätettiin?

  • Valtuusto merkitsi tiedokseen kokoomuksen valtuustoaloitteen Kantatie 44:n tievalaistuksen jatkamisesta Kelankaaren risteyksestä Pansiantien risteykseen.

  • Liittymän liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksien selvittämistä jatketaan ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi jatketaan Pansiantien tievalaistuksen valmistelua yhteistyössä Vatajankoski Oy:n ja ELY keskuksen kanssa.

  • Perussuomalaisten valtuustoalue käytöstä poistettujen leikkipuistojen uudesta käytöstä eteni. Rakennettu ympäristö -tulosalue kartoittaa sähköisellä kyselyllä asukkaiden tarpeita ja ajatuksia alueiden kehittämiseksi. Jos kehittämisestä aiheutuu kaupungille merkityksellisiä lisäkustannuksia, ne käsitellään talousarviomäärärahojen päätöksentekomenettelyn mukaisesti.

  • Valtuusto merkitsi tiedokseen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman ja hyväksyi, että kaupunki jatkaa kevyen liikenteen edistämistä koko kaupungin alueella.

  • Tiedoksi merkittiin myös Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen tarveselvitys. Sen laati työryhmä, jossa oli seitsemän luottamushenkilöä, kolme viranhaltijaa sekä asiantuntijajäsenenä Akseli Reho.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut