Ely-keskukselta lupa tuhansien merimetsojen ampumiselle Rauman ja Eurajoen edustalta

Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi luvan 1 000 linnun vähentämiseen vuodessa ja yhteensä 3 000 linnun syysaikaiseen ampumiseen kalakannoille aiheutuneiden vahinkojen perusteella.

Rauman Järviluotojen merimetsoyhdyskunta on Suomen suurin. Tällä pesimäkaudella kahdessa saaressa on ollut yhteensä 4 700 pesää. Kuva Vähä-Järviluodosta.

16.7. 6:00 | Päivitetty 16.7. 7:37

Rauma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on myöntänyt poikkeusluvan Rauman merialueella runsaaksi kasvaneen merimetsokannan vähentämiseen ampumalla. Lupaa haki Eurajoen-Lapinjoen kalatalousalue kalakannoille aiheutuneiden vahinkojen perusteella.

Kalatalousalue ei saanut kuitenkaan hakemaansa lupaa 5 000 linnun ampumiseen kevätkaudella ennen lintujen pesintää, vaan ely-keskus myöntyi yhteensä 3 000 merimetson harvennukseen syysaikana elokuun alusta ja pesinnän päättymisen jälkeen. Metsästysaika ulottuu joulukuun loppuun.

Vuoden 2024 loppuun asti myönnetty lupa sallii enintään tuhannen merimetson ampumiseen vuodessa.

Lupa-alue ulottuu etelästä Rauman Hanhistenniemestä pohjoisessa Eurajoensalmeen saakka. Lupaan sisältyy kuitenkin rajoituksia metsästykseen luonnonsuojelualueilla ja Selkämeren kansallispuiston alueella, ja sen saarilla ja luodoilla.

Suomen suurimmaksi kasvaneen Rauman Järviluotojen pesäyhdyskunnan lähellä, alle 500 metrin etäisyydellä rannasta, ampumisen saa aloittaa vasta 20. elokuuta alkaen. Vähä- ja Iso-Järviluodolta on laskettu olevan tällä pesimäkaudella 4700 merimetson pesää.

Lupapäätöstään ely-keskus perustelee sillä, hakemus täyttää lintudirektiivin 9. artiklan ehdot ja näin ollen on mahdollista poiketa luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin määräyksistä kalastukselle aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi.

Merimetsojen voidaan arvioida aiheuttavan vakavaa vahinkoa alueen ahvenkannoille ja -saaliille Rauman edustalla Järviluodoilla pesivien merimetsojen saalistusalueella rannikkoalueella.

Kalatalousalueen hakemaa lupaa ei myönnetä merimetsojen ampumiseen Säkylän Pyhäjärvellä. Merimetsot eivät pesi järvellä, eikä niiden voida arvioida aiheuttavan vakavaa vahinkoa järven kalakannoille ja kalasaalille.

Lue lisää: Katso video: Merimetsot uuteen pesintäennätykseen Rauman Järviluodoilla – Suomen suurin yhdyskunta kasvoi entisestään

Ely-keskus toteaa päätöksessään, ettei merimetsojen aiheuttamien vakavien vahinkojen estämiseen ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua kuin rajoittaa merimetsojen määrää alueella merimetsoja ampumalla. Merimetsojen kevätaikaiseen ampumiseen ei myönnetä lupaa, muulle linnustolle aiheutuvan häiriön takia.

Pesimäkauden aikaisten toimenpiteiden tekeminen, kuten merimetson pesien hävittäminen tai merimetson munien öljyäminen, Iso Järviluodolla ja Vähä Järviluodolla ei ole mahdollista, koska toimenpiteistä aiheutuisi häiriötä saaressa pesiville muille lintulajeille.

Pesimäkauden 2022 lintulaskentojen mukaan Iso-Järviluodolla on merimetson pesien lisäksi noin 100 harmaahaikaran pesää, 7 jalohaikaran pesää ja yksi merikotkan pesä.

Pesien hävittäminen pesimäkauden jälkeen ei myöskään ole mahdollista, sillä merimetsot ja harmaahaikarat pesivät samalla alueella ja samoissa puissa, ja pesien erottaminen on vaikeaa, eikä harmaahaikaroiden pesien hävittämiseen ole perusteita.

Merimetsojen pesien hävittäminen voi myös johtaa harmaahaikaroiden pesimämahdollisuuksien heikentymiseen, merimetsojen asettuessa pesimään niiden pesiin.

Merimetsojen määrän kasvua alueella ja pesinnän laajenemista Iso Järviluodon länsiosaan voisi mahdollisesti estää kaatamalla länsiosasta puut pesimäkauden ulkopuolella 20.8.–31.1. välisenä aikana. Sellaisten puiden kaataminen, jossa on pesä, ei ole sallittua. Puiden kaatamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Varsinais-Suomen ely-keskus päätti, että päätös tulee voimaan, vaikkei sillä ole vielä lainvoimaa.

Merimetsojen määrä alueella on ollut jo pidempään suuri. Luonnonvarakeskuksen (Luke) lausunnon perusteella merimetsojen voidaan arvioida aiheuttavan merkittävää vahinkoa alueen ahvenkannoille ja -saaliille. Lausunnon mukaan kaupallisten ahvensaaliiden lasku sijoittuu samalle aikajaksolle merimetsomäärän voimakkaan kasvun kanssa.

Jotta merimetsojen aiheuttamia kalastovahinkoja saataisiin torjuttua, tulee luvan mukaisiin toimenpiteisiin voida ryhtyä ennen kuin päätös on saavuttanut lainvoiman. Päätöksen täytäntöönpanoa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä.

Päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut