Porin kaupungin hyvinvointiraportti tuo esiin karuja asioita nuorten arjesta – häirintään ja väkivaltaan liittyvät kokemukset lisääntyneet

Porin julkaiseman hyvinvointiraportin mukaan etenkin nuorilla häirintään ja väkivaltaan liittyvät kokemukset ovat lisääntyneet.

Porin kaupungin opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen suhtautuu hyvinvointiraportista nouseviin huoliin vakavasti.

20.6. 8:00

Pori

Porin kaupungin julkaisema hyvinvointiraportti on paikoin karua luettavaa. Vaikka valtaosa porilaisista elää hyvää, tervettä ja tasapainoista arkea, niin osa väestöstä voi huonosti.

Huolestuttavia lukuja nousee erityisesti nuorten osalta: raportin mukaan nuorten häirintään ja väkivaltaan liittyvät kokemukset ovat lisääntyneet. Lisäksi häiritsevän seksuaalisen ehdottelun ja ahdistelun kokemukset ovat kasvussa.

Porin kaupungin opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen ei vähättele raportista nousseiden ilmiöiden vakavuutta, mutta muistuttaa, että suurella osalla lapsista ja nuorista asiat ovat hyvin.

”Raportin nimi on hyvinvointiraportti, mutta sitä luetaan usein ”pahoinvointiraporttina”, Tiirikainen toteaa sähköpostitse.

Hän myöntää, että polarisaatiokehitys, eli yhteiskunnan jakaantuminen huolestuttaa myös opetusyksikköä.

Vaikka kouluilla ja oppilaitoksilla on ehkäisevässä työssä merkittävä rooli, kysymys koskettaa kuitenkin useita eri toimijoita koko yhteiskunnassa.

Nuorten lisääntyneisiin kokemuksiin häirinnästä on kiinnitetty huomiota.

”Viesti kouluista on, että kokemus lisääntymisestä liittyy ennen muuta some-ympäristöissä tapahtuviin asioihin. Esimerkiksi loukkaavan materiaalin jakaminen on yleistä ja keinot puuttua rajallisia. Hyvin paljon on sen varassa, että nuori itse tunnistaa tilanteen ja vie asiaa eteenpäin.” Tiirikainen kertoo.

Tiirikaisen mukaan koulujen arjessa häirintä- ja väkivaltatilanteet ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla viime vuosina.

Hän kuitenkin muistuttaa, että nuoret saattavat joskus vähätellä aikuisten tunnistamia häirintätilanteita. Kaikki tapaukset eivät myöskään välttämättä välity aikuisten tietoon.

Häirinnästä ja väkivallasta puhutaan yhä enemmän ja ilmiöt tunnistetaan Tiirikaisen mukaan aiempaa paremmin.

”Olemme keskustelleet Ankkuripoliisin kanssa väkivallan ihannoimisen kulttuurista, joka näkyy myös poliisin työssä. Porin koulukontekstissa ei voi sanoa, että ilmiö erityisesti näkyisi.”

Häirintä on yleistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kuvituskuva.

Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä Porin poliisiasemalla.

Ankkuri-tiimi muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän, ohjaajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan ryhmästä.

Toinen raportista noussut ilmiö liittyy nuorten kokemuksiin ahdistelusta ja häiritsevästä seksuaalisesta ehdottelusta.

Tiirikaisen mukaan ennaltaehkäisy on koulujen keskeinen työkalu, jolla voidaan vaikuttaa tilanteisiin. Haastetta lisää kuitenkin se, että häirintä tapahtuu usein koulun ulkopuolella, kuten julkisella paikalla tai netissä.

Lisäksi kynnys kertoa häirinnästä tai ehdottelusta koulun aikuisille on korkea, sillä asioita usein vähätellään tai saatetaan pitää jopa normaalina.

"Koulun tehtävä on tähän liittyen lisätä henkilökunnan osaamista ilmiöiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen liittyen sekä auttaa huoltajia kasvatustyössään esimerkiksi jakamalla tietoa huoltajailloissa. Myös oppilaiden mediakasvatuksella on keskeinen rooli. Opetusyksikössä on lisäksi koulutettu esimerkiksi rehtoreita liittyen koulussa selvitettävien perusopetuslain piirissä oleviin tilanteisiin”, Tiirikainen sanoo.

Porin kaupungin nuoriso-ohjaaja Niko Koivisto on myös kiinnittänyt työssään huomiota nuorten lisääntyneeseen häiriökäyttäytymiseen.

”Viimeisten kahden vuoden aikana nuorten käytöksessä on selviä viitteitä muutoksesta, ja tapauksia nousee keskusteluihin useammin. Kyse ei ole läheskään aina suoranaisesti perinteisestä väkivallasta, vaan ennemmin aikaisempaa aggressiivisemmasta ja huonommasta käytöksestä muita kohtaan”, hän sanoo.

Koivisto kertoo koronapandemian alkamisen ja keväällä syttyneen Ukrainan sodan vaikuttaneen selvästi nuorten kanssa käytyihin keskusteluihin.

Valtaviin muutoksiin liittyi paljon huolta ja epävarmuutta, minkä vuoksi osa arkisemmista asioista jäi taka-alalle. Tilanne on Koiviston mukaan vähitellen alkanut normalisoitua.

Tavanomaisten aiheiden rinnalle ovat viime aikoina nousseet myös päihteet.

”Päihteistä tulee paljon keskustelua, ja selvästi on havaittavissa nuorten myönteisempi asennoituminen niitä kohtaan, jopa sellaisilla nuorilla, jotka eivät oman kokemukseni mukaan ikimaailmassa käyttäisi päihteitä.”

”Vaikea sanoa, mistä ilmiö johtuu. Vaikutusta on varmasti sosiaalisella medialla kuten Youtuben ja Tiktokin kaltaisilla alustoilla. Se näkyy siinä, että huumeisiin liittyvää sanastoa käytetään enemmän, vaikkei välttämättä aina tiedetä mitä sanat merkitsevät. Taustalla voi olla myös eräänlaista reaktion hakemista vanhemmilta ja aikuisilta”, Koivisto pohtii.

Mistä kyse?

Hyvinvointiraportti kartoittaa muutoksia

  • Hyvinvointiraportin ovat laatineet kaupungin hyvinvointiryhmä ja monialainen hyvinvointitiimi yhdessä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

  • Raportoinnissa on käytetty Tilastokeskuksen, Sotkanetin, ELY-keskuksen, FCG:n, TEA-viisarin ja poliisin tilastotietoja, valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (THL) tuloksia sekä Porin kaupungin omia mittaritietoja ja asiantuntijoiden näkemyksiä.

  • Raportissa on huomioitu erityisesti ne hyvinvointitiedot, joissa on tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden aikana tai tietoja ei ole ollut käytettävissä hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

  • Esimerkkejä positiivisista trendeistä: Porissa syntyvyys on nousussa, nuorten raittius on lisääntynyt ja tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt kaikkien kouluasteiden osalta.

Lähde: Porin kaupungin hyvinvointiraportti 2021

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut