Kysely kertoo: Kankaanpään kaupungin työntekijät voivat työssään paremmin kuin vastaavan kokoisissa kunnissa keskimäärin

Lievä negatiivinen kehitys edelliseen kyselyyn verrattuna vaikuttaa tulosten perusteella olevan korona-ajan syytä.

Melko tarkkaan puolet kaupungin työntekijöistä kokee korona-ajan vaikuttaneen työhyvinvointiinsa ainakin jonkin verran heikentävästi. Tämä näyttäisi heijastuvan hieman kyselyn muihin vastauksiin. Kuvakaappaus.

22.2. 15:56

Kankaanpään kaupunki on saanut tulokset työhyvinvointikyselystä, jonka se toteutti organisaatiossaan marras–joulukuussa 2021.

Vastauksissa erilaisiin työhyvinvointia mittaaviin väittämiin kaupungin työntekijät käyttivät viisiportaista asteikkoa, jossa 1 tarkoittaa ”täysin eri mieltä” ja 5 ”täysin samaa mieltä”.

Tuloksista erottuu kaksi pääviestiä. Kaupungin työhyvinvointi on hyvällä tasolla verrokkiryhmään eli Suomen muihin keskisuuriin kuntiin nähden.

Toisaalta muutokset ovat pieniä verrattuna edelliseen, vuonna 2019 toteutettuun työhyvinvointikyselyyn. Monissa kyselyn kohdissa nähtävä pieni negatiivinen kehitys vaikuttaa tulosten perusteella johtuvan ainakin osittain korona-ajasta.

Hieman aiempaa useampi työntekijä kokee, että aika ei riitä työn tehdyksi saattamiseen. Kankaanpään tilanne on tästä huolimatta tässäkin kyselyn kohdassa parempi kuin useimmissa verrokkikunnissa. Kuvakaappaus.

Kokonaan uusi kohta kyselyssä koski koronatilanteen vaikutusta työhyvinvointiin. 20,6 % vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän ”Korona-aika on vaikuttanut työhyvinvointiini heikentävästi” kanssa. 29,7 % vastaajista oli väittämän kanssa melko samaa mieltä.

Piirun verran yli puolet Kankaanpään kaupungin työntekijöistä kokee siis korona-ajan heikentäneen työhyvinvointiaan ainakin jonkin verran. Tämä näyttäisi heijastuvan pieneen, noin 0,1 askeleen laskuun useiden väittämien vastauskeskiarvoissa.

Tällainen lievä negatiivinen kehitys näkyy muun muassa väittämissä ”Työyhteisössäni huolehditaan perehdyttämisestä”, ”Yhteistyö yksiköiden välillä toimii hyvin”, ”Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi” sekä ”Saan esimieheltäni palautetta siitä, miten olen onnistunut työssäni”.

Myös omaan työhön liittyvissä tuntemuksissa nähdään lievä negatiivinen kehitys, johon voi kuvitella korona-ajan vaikuttaneen. Työntekijät ovat keskimäärin hieman aiempaa harvemmin innostuneita työstään ja tuntevat itsensä hieman aiempaa harvemmin vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään.

Sen sijaan esimerkiksi väittämän ”Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyni on heikentymässä” vastausten keskiarvo on noussut 0,1 askeleella. On helppo päätellä, että korona-aikana aiempaa useampi on kokenut työkyvyn heikentymistä, jolloin tieto työnantajalta saadusta tuesta on konkretisoitunut.

Kyselyn mukaan Kankaanpään kaupungissa pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriitoja paremmin kuin muissa keskisuurissa kunnissa. Kuvakaappaus.

Kaupunki pyrkii työhyvinvointikyselyn avulla sekä tunnistamaan nykytilan että tulosten pohjalta edistämään työhyvinvointia tavoitteellisesti, tulevaisuuteen suuntautuen.

Kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahongon mukaan kehittämiskohteiden lisäksi on tärkeää tunnistaa vahvuudet ja pitää niistä kiinni.

”Jokaisessa työyksikössä pitää miettiä, miten hyvät toimintatavat saadaan ylläpidettyä ja miten parantamista vaativiin asioihin tartutaan käytännössä”, Vanhahonko korostaa.

”Keskeistä on koko henkilöstön mukaan ottaminen, sillä kaikilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus kehittää oman työyksikkönsä toimintaa.”

Kyselyyn vastasi yhteensä 409 Kankaanpään kaupungin työntekijää. Vastausprosentti oli 74,5.

Työhyvinvointi

  • Kankaanpään kaupunki toteutti organisaatiossaan työhyvinvointikyselyn marras–joulukuun 2021 aikana.

  • Kysely toteutettiin yhteistyössä kuntien eläkevakuuttaja Kevan kanssa.

  • Myös edellinen kysely vuonna 2019 toteutettiin Kevan verkkotyökalua käyttäen, joten tulokset ovat pääosin vertailukelpoisia.

  • Tuloksissa on nähtävillä myös 43 muun kunnan vastaavat verrokkitiedot.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut