Helsingin käräjäoikeus hylkäsi UPM:n lakkorajavaatimuksen - Satakunta - Satakunnan Kansa

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi UPM:n lakkorajavaatimuksen

Turvaamistoimihakemuksessa kahden miljoonan euron sakkovaatimus Paperiliitolle.

30.12.2021 14:18

Helsinki

Metsäteollisuusyhtiö UPM:n turvaamistoimikanne tehdaspaikkakuntien voimalaitosten ja vesilaitosten toiminnan rajaamiseksi Paperiliiton lakon ulkopuolelle ei toistaiseksi menestynyt Helsingin käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus hylkäsi torstaina 30. joulukuuta antamallaan päätöksellä UPM:n ja sen tytäryhtiöiden vaatimuksen turvaamistoimien määräämisestä väliaikaisena toimena ja vastapuolta eli Paperiliittoa kuulematta.

Päätösperusteluissaan oikeus toteaa, että työrauhavelvollisuus päättyy työehtosopimuksen voimassaolon päättyessä 31.12.2021, asianosaisten välillä vallitsee sen jälkeen periaatteellinen työtaisteluvapaus. Lähtökohtaisesti työtaistelut eivät siten ole oikeudenvastaisia. Oikeus perustelee ratkaisuaan myös korkeimman oikeuden aiemmilla ennakkopäätöksillä.

UPM pitää edelleen vaatimuksensa turvaamistoimesta vireillä.

Paperiliitto r.y.on 14. joulukuuta tehnyt ilmoituksen työnseisauksesta. Tuon ilmoituksen mukaan UPM:n ja Paperiliitto r.y:n välillä ei ole pystytty sopimaan uudesta työehtosopimuksesta ja lisäksi UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työntekijöiden työsuhteiden ehtoja 1.1.2022 alkaen.

Tämän johdosta Paperiliiton hallitus on päättänyt järjestää lakon kaikissa UPM:n paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattaneissa tehtaissa. Lakko alkaa ilmoituksen mukaan 1.1.2022.

”Hakijat ovat lisäksi esittäneet, että Paperiliitto on aikaisemmissa työtaistelutoimenpiteissä jättänyt hakijoiden turvaamistoimivaatimuksen kohteena olevat kriittiset työt ja toiminnot työtaistelutoimenpiteiden ulkopuolelle.

Käräjäoikeus katsoo, ettei edellä kerrotussa tilanteessa ole edellytyksiä määrätä vaadittua turvaamistointa ilman, että vastapuolelle varataan ensin tilaisuus tulla kuulluksi asiassa”, Helsingin käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan.

UPM vaati kanteellaan lakkorajoituksen lisäksi kahden miljoonan euron sakon uhalla velvoitetta Paperiliitolle olla ryhtymättä työtaistelutoimiin tehdaslaitosten kriittisissä töissä ja toiminnoissa.

Käytännössä vaatimus koski Rauman paperitehtaan voimalaitosta, vedenkäsittelyä ja kunnossapidon henkilöstöä. Yhtiön mukaan töiden turvaamiseen ja laitosten toiminnan jatkumiseen sekä kunnossapitoon tarvittaisiin 25 henkilöä.

Rauman lisäksi vastaavat vaatimukset esitti Lappeenrannan Kaukaan tehtaiden, Kouvolan Kymin tehtaiden, Pietarsaaren tehtaan, Jämsänkosken tehtaan sekä Valkeakosken Tervasaaren tehtaan kriittisten toimintojen jatkamiseksi. Yhteensä kannevaatimuksessa esitettiin 186 työntekijän rajaamista lakon ulkopuolelle.

Juttua tarkennettu torstaina 30.12. kello 15.30: oikeus ei myöntänyt turvaamistoimea väliaikaisena Paperiliittoa kuulematta.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut