Rauman Satama Oy:lle lupa rakentaa merimetsosaaren kiertävä pengertie - Satakunta - Satakunnan Kansa

Rauman satamalle lupa rakentaa merimetsosaaren kiertävä pengertie

Ely-keskukselta myöntävä lausuma Vähä-Järviluodon pohjoispuolelle ja Iso-Järviluodon itärantaan rakennettavasta tieyhteydestä. Rakentaminen ja tien käyttö sallittua vain lintujen pesimäkauden ulkopuolella.

Järviluotoihin suunniteltu tiepenger on jo osaksi rakennettu lähelle Vähä-Järviluodon rantaa sekä saarten välille. Merimetsojen pesinnän merkittävä lisääntyminen vuonna 2019 on pysäyttänyt tiehankkeen.

17.11. 11:00

Rauma

Rauman Satama Oy ja Rauman kaupunki saavat rakentaa pysyvän pengertien Järviluotojen saarille, mutta ei Vähä-Järviluodon poikki vaan merimetsojen ja harmaahaikaroiden valloittaman saaren pohjoispuolitse.

Rauman Satama pyysi marraskuun alussa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) lausuntoa pysyvän ajouran rakentamisesta Vähä-Järviluodon pohjoisreunalle ja Iso-Järviluodon itäreunalle.

Ely-keskus on 16. marraskuuta antanut asiasta myönteisen lausunnon, jonka mukaan ajouran rakentaminen ei ole luonnonsuojelulain rauhoitussäännösten vastainen.

– Saatu ratkaisu on odotettu. On hienoa, että ajouran rakentaminen on mahdollista. Noin kahdeksan metriä leveä ajoura mahdollistaa yhteyden ja kulkureitin Järviluotoon, Rauman Sataman toimitusjohtaja Janne Virta sanoo.

Suunniteltu ajoura kuvassa Vähä-Järviluodon pohjoispuolelta ja Iso Järviluodon eteläpuolelta vihreällä, punaisella jo rakennetut pengertien osat vesialueella, vihreä ympyrä merikotkan pesimäpuu Iso Järviluodossa. Kuvalähde: Ely-keskus.

Ajoura rakennetaan ely-keskuksen asettamien ehtojen mukaan lintujen pesimäajan ulkopuolella 1.8.–31.1. merimetson ja harmaahaikaran pesäpuita kaatamatta sekä rantaviivaa muokkaamatta. Rakennusaikataulussa on huomioitu myös Järviluodossa pesivä merikotka. Ajouraa voidaan käyttää rajoituksista johtuen elokuun alusta tammikuun loppuun.

Lisäksi ely-keskuksen lausunnossa todetaan, että keskivedenkorkeuden yläpuolelle rakennettavasta ajourasta ei aiheudu vaikutuksia vesialueelle. Ajouran vaikutus vesiympäristöön tai maisemaan ei ole teollisuus- ja satama-alueella merkittävä, ely keskus arvioi lausumassaan.

Kumipyöräliikenteelle soveltuvaa ajouraa voidaan käyttää sataman laajennusalueeksi kaavoitetun Järviluodon tulevaisuuden valmistelu- ja maanrakennustöihin.

Toimitusjohtaja Janne Virta sanoo puuttuvien pengertieosien rakentamisaikataulun olevan avoinna. Lupakäsittelyn keskeneräisyyden vuoksi suunnittelutyötäkään ei ole voitu tehdä.

Virta sanoo tieyhteyden olevan hyvin tarpeellinen satamalle. Iso-Järviluodon eteläreunalla on noin 50 hehtaarin ruoppausmassojen läjitysallas, jonka käyttöä tieyhteys helpottaa olennaisesti.

Rauman kaupungilla ja Rauman Satamalla on ennestään lainvoimainen vesitalouslupa tien rakentamisesta Vähä-Järviluodon kautta Iso-Järviluotoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) myönsi rakentamisluvan vuonna 2016 ja korkein hallinto-oikeus vahvisti luvan valituskierrosten päätteeksi vuonna 2019.

Tien rakentaminen estyi, kun luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen merimetsojen pesintöjen merkittävä lisääntyminen muutti lupatilanteen ja jäädytti tiehankkeen. Ely-keskuksen kieltopäätös on valituskäsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Juttu päivitetty ja täydennetty keskiviikkona 17.11. 2021 kello 13.55

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut