Päihde- ja mielenterveyspalveluihin konsulttivetoapua Raumalla – kaupunginhallitus torjui äänestyksellä oman kehittämistyön vaihtoehdon - Satakunta - Satakunnan Kansa

Päihde- ja mielenterveyspalveluihin konsulttivetoapua Raumalla – kaupunginhallitus torjui äänestyksellä oman kehittämistyön vaihtoehdon

Päihdeongelmien hoitoa Raumalla arkisimmillaan edustaa parakkiasuminen, jossa sallitaan päihteiden käyttö. Päihdeongelmiinsa harvat saavat mitattavia tuloksia ja apua. Kaupunki on käynnistämässä muutosohjelmaa tilanteen korjaamiseksi.

19.1. 16:20

Rauma

Päihde- ja mielenterveysongelmia potevien palveluja ryhdytään Raumalla organisoimaan uudelleen, tehostamaan, terävöittämään ja suuntaamaan enemmän asiakaslähtöisiksi. Yhtenä tavoitteena on myös asiakkaiden oman vastuun osuuden lisääminen ongelmien korjaamisessa.

Rauman kaupunginhallitus päätti äänestyksellä päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistamisen organisoinnista. Kaupungin oman sosiaali- ja terveystoimialan tueksi valittiin muutos- ja kehitystyötä ohjaamaan FCG Konsultointi Oy, joka laati viime vuoden lopulla kaupungin toimeksiannosta selvityksen päihde- ja mielenterveyspalvelujen nykytilasta, toimivuudesta ja ongelmakohdista.

Palvelujen toimivuuden arviointi on noussut esiin Raumalla, kun omat ja ostetut palvelut eivät tuota toivottua tulosta esimerkiksi alkoholihaittojen ja huumausaineiden käytön ongelmien hoidossa. Ratkaisua on etsitty myös asumispalvelujen järjestämiseen.

Eräänä yksityiskohtana on kriittisesti arvioitu Nortamonkadun ja valtatie 8:n läheisyydessä Harakkalassa sijaitsevien päihdeongelmaisten parakkiasuntojen tilaa. FCG:n konsulttiarviossa todettiin, etteivät parakit ole ongelma, vaan toimintatapa. Tukiasuminen mahdollistaa päihteidenkäytön ja viestittää käytön sallimisesta, ja konsulttiyritys suosittikin Rauman kaupungille uudenlaista strategiaa päihdetyöhön.

Vaihtoehtoisena esityksenä kaupunginhallituksessa oli tukeutuminen ensisijassa omaan kehittämistyöhön ulkopuolisen konsultin sijasta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) esitti, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettaisi lupaa jatkotoimiin FCG Oy:n kanssa, vaan valiokunnalta edellytetään konkreettisia toimia selvityksen ongelmakohtien ratkaisemiseksi.

Leppikorpi ehdotti selvityslistalle palvelutarpeiden selvittämisen, palveluntuottajien avustusten jakoperusteet, toiminnan tuloksellisuuden mittareiden laatimisen sekä Sillanpielen toimintakeskuksen ja erillisasuntojen uudelleen organisointia. Toimenpideohjelman kokoamiseen olisi annettu aikaa helmikuun loppuun.

Esitystä kannatti kaupunginhallituksen jäsen Jari Laihonen (sd.). Äänestyksessä Leppikorven esitys torjuttiin äänestyksessä äänin 7-2.

Kaupunginhallitus antoi päätöksellään kaupunginjohtaja Johanna Luukkoselle valtuudet sopimuksen tekemiseen FCG Oy:n kanssa sekä asettaa sopimukseen päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistamisen tavoitteet, vastuuhenkilöt ja aikataulun. FCG:n osuutena on pääsiassa toimia ohjaavana konsulttina omana työnä tehtävän työn tukena.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: