Oudot kulkijat maastossa liikkuvat oikealla asialla – Pohjavesiä kartoitetaan kairaamalla ja maatutkalla Harjavallassa ja Nakkilassa - Satakunta - Satakunnan Kansa

Oudot kulkijat maastossa liikkuvat oikealla asialla – Pohjavesiä kartoitetaan kairaamalla ja maatutkalla Harjavallassa ja Nakkilassa

Viikkala–Pirilän pohjavesialueen tarkka rakennekartoitus helpottaa maankäytön suunnittelua.

Pohjavesikartoitus auttaa suojelemaan arvokasta pohjavesialuetta Kokemäenjoen varressa Viikkalan ja Pirilän välisellä alueella Nakkilan ja Harjavallan välillä. Arkistokuva Pirilän rantamaisemista. ­

30.11.2020 19:35

Harjavalta, Nakkila

Viikkala-Pirilän pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt ovat alkaneet marraskuun alussa ja koko rakenneselvitystyö valmistuu toukokuun 2021 loppuun mennessä. Tutkimukset sijoittuvat Viikkalan ja Harjavallan voimalan väliselle pitkittäisharjualueelle, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus tiedotteessaan.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla, jota tehdään noin 12 kilometriä.

Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta on jo oltu yhteydessä maanomistajiin. Lisäksi rakennetta kartoitetaan alueen tiestöä ja maastouria pitkin maastoajoneuvon hinaamalla maatutkalla.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tulosten perusteella on mahdollista tarkentaa pohjavesialueen rajauksia. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Harjavallan kaupungin, Nakkilan kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?