Rauman jätevesipäästöt korkeimman hallinto-oikeuden puntaroitavaksi - Satakunta - Satakunnan Kansa

Rauman ja teollisuuden jätevesien typpipäästöt korkeimman hallinto-oikeuden puntaroitavaksi – Varsinais-Suomen ely-keskukselta valitus lupaehdon löysäämisestä

Rehevöitymisestä kertovat fosfori- ja typpipitoisuudet olivat heinäkuussa Rauman edustalla poikkeuksellisia. Korkeita pitoisuuksia mitattiin ulkosaarien vesiltä. Kuva Rauman Valkeakarin seutuvilta Kylmäpihlajan suuntaan.­

31.7.2020 16:46

Rauma

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden myöntämä lisäys Rauman metsäteollisuuden yhteisjätevedenpuhdistamon typpipäästöihin saatetaan käsitellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).

Valituslupaa on hakenut valtion ympäristöviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Valituksen kohteena on puhdistamovesien laskulupaehdot, joissa on sallittu 25 prosentin lisäys typpipäästöön mereen. Sen mukaan vuorokautinen typpikuormituksen enimmäismäärä nousisi 600 kilosta 750 kiloon.

Lupamuutosta on haettu, koska jätevesikuorma Rauman yhteispuhdistamolle on kasvanut HKScan Oyj:n siirrettyä Euran tehtaan toiminnan Raumalle. Sen jätevedet on johdettu puhdistamolle vuoden 2017 lopulta alkaen.

Aluehallintoviraston päätös on vuodelta 2018 ja Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu on toukokuulta 2020. Valittaja katsoo, että lupaehtokäsittelyssä on tehty ilmeinen virhe ja ratkaisu on vastoin ympäristösuojelulain sekä EU-tuomioistuimen linjausta vesipuitedirektiivin soveltamista.

Valitusperusteluissaan ely-keskus nostaa esimerkiksi Weser-joen vesiensuojelun ja EU-tuomioistuimen linjauksen vuodelta 2015. Sen mukaan jäsenvaltio ei saa myöntää lupaa hankkeelle, joka heikentää vesistön tilaa.

Lisäksi ely-keskus on nostanut valitusperusteluksi korkeimman hallinto-oikeuden viime vuonna hylkäämän Finnpulp Oy:n, Kuopioon suunnitellun sellutehtaan ympäristöluvan.

KHO torjui tehtaan jätevesien laskemisen Kallaveteen ja perusteli ratkaisua ympäristönsuojelulain säännöksillä.

Lupakäsittelyssä esitettyjen ja ely-keskukselle toimitettujen Rauman yhteispuhdistamon typpikuormitus merialueelle on ollut vuosina 2018–19 keskimäärin 60 prosenttia voimassa olevasta kuormitusraja-arvosta.

Ely-keskuksen mielestä perustetta ei ole nostaa raja-arvoa ja näin lisätä Rauman ja Eurajoen saariston vesimuodostuman kuormitusta. Valituksessa todetaan, että vuosien 2012–17 seurantatietojen perusteella Rauman ja Eurajoen edustan merialueen fosforipitoisuus on kohonnut 17 prosentilla ja typpipitoisuus 10 prosentilla verrattuna edelliseen luokittelukauteen.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?