Suomen suurin merimetsojen pesimäyhdyskunta Raumalla - Satakunta - Satakunnan Kansa

Selkämeren merimetsokanta vahvistui, muilla merialueilla väheni – Suomen suurin pesimäyhdyskunta Raumalla

Merimetsot ottivat Järviluodot haltuunsa joukkomuutolla. Sataman ja telakan naapurina on nyt 1200 pesivää lintuparia.

9.8.2019 9:32

Satakunta

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuosittainen merimetsokannan laskenta kertoo lintukannan hieman pienentyneen, mutta Selkämerellä länsirannikolla merimetsokanta kasvoi tuhannella pesällä.

Lintu- ja pesälaskennan mukaan Suomen merialueella kesällä 2019 oli noin 25700 merimetson pesää. Pesimäkanta aleni noin neljällä prosentilla.

Kolmannes pesistä sijaitsi Suomenlahdella ja neljänneksen osuudet sijoittuivat Saaristomerelle ja Selkämerelle. Poikkeuksellinen paikallinen kannankasvu kirjattiin Raumalta, jossa merimetsojen pesämäärä miltei kolminkertaistui.

Merenkurkun osuus kannasta pieneni 15 prosenttiin ja Perämeren osuus kolmeen prosenttiin. Perämerellä toukokuun-kesäkuun vaihteen myrsky tuhosi osan pesinnöistä.

Merenkurkun ja Selkämeren välillä pesimäkanta vaihteli jo neljättä kesää. Tämä on johtunut sekä poikkeamisluvalla että laittomasti tehdyistä pesintöjen häirinnöistä.

Ympäristökeskuksen arvion mukaan merimetsokannan kasvua on hillinnyt merikotkan saalistuspaine.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Merimetson alueelliset pesämäärät (kpl) vuonna 2019.

Lintujen pesintä on voimakkaasti keskittynyttä ja runsaat puolet koko kannasta pesi kymmenessä suurimmassa yhdyskunnassa. Tämän vuoden pesimäkauden suurin yhdyskunta oli Raumalla, jossa kaupungin lähisaarista laskettiin yhteensä 2 080 pesää.

Muut pesintäkeskittymät ovat Kirkkonummella (1 793), Turussa (1 766), Mustasaaressa (1 710), Uudessakaupungissa (1 670), Eurajoella (1 560), Porissa (1 246), Virolahdella (1 148), Kustavin ja Paraisten rajalla (1 055) sekä Uudessakaarlepyyssä (1 051).

Kuntatasolla voimakasta kasvua todettiin Raumalla, missä kanta lähes kolminkertaistui. Viime vuosista poiketen Kotkassa ja Vaasassa ei havaittu pesintöjä lainkaan ja kannat pienenivät merkittävästi (noin 30 prosenttia) Porvoossa, Uudessakaupungissa sekä Eurajoella.

Uudenkaupungin ainoa yhdyskunta pieneni yli 700 pesällä ja enimmillään parinkymmenen merikotkan havaittiin saalistavan samanaikaisesti yhdyskunnassa

Merimetsokannan prosentuaalinen kasvu 2010-2019.

Merimetson pesämäärät 2010-2019.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: