Rauma suunnittelee uutta 200 hehtaarin Lakarin-Liinalan yritysaluetta - Satakunta - Satakunnan Kansa

Kasitien varteen jättimäinen uusi yritysalue Raumalla - voisi rakentaa jopa yli 30 hehtaaria toimitiloja

Luostarinkylän eritasoliittymän lähialueista on tulossa Rauman tulevaisuuden keskittymä.

26.4.2019 9:43

Rauma

Uusia toimitiloja suunnitteleville yrityksille on tulossa runsaasti tonttivalikoimaa Raumalle. Kaupunki on asemakaavoittamassa osana koillisosan teollisuuden ja yritystoiminnan vyöhykettä valtatie 8:n varteen kokonaan uutta, noin 200 hehtaarin yritysaluetta.

Mitoitus on Rauman mittakaavassa erittäin suuri, sillä alueelle mahtuu jopa kymmeniä rakennuksia ja kaavaluonnoksessa on toimitilojen yhteinen rakennusoikeus yli 30 hehtaaria.

Lakari-Liinalan asemakaava-alue sijoittuu valtatie 8:n Luostarinkylän eritasoliittymän molemmin puolin sekä osaksi Pohjoiskehätien varteen. Idässä alue rajautuu Rauma-Kokemäki -rautatiehen. Alue on pääosin metsä- ja peltoaluetta. Jo toiminnassa olevia yrityksiä alueella on kolme ja eteläosassa on Äyhöntien ja valtatien välissä asuinrakennuksia.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on hyväksynyt asemakaavaluonnoksen ja se on tulossa tulossa julkisesti nähtäville sekä yleisön kommentoitavaksi.

Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen kertoo aluetta suunnitellun Rauman yritys- ja elinkeinoelämän kehittämisen tarpeisiin pitkällä tähtäimellä. Ajankohtaisia toimitilojen rakennussuunnitelmia ei alueelle vielä ole.

Mäkinen toteaa, ettei asemakaavaluonnoksessa ole myöskään tarkkoja tontti- ja korttelijakoja, ja sen ansiosta rakennuspaikat on muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin.

Kaavaluonnoksen mukaan alueelle on rakennettavissa tuotanto- ja varastorakennuksia, toimistotiloja sekä tuotantoon liittyviä myyntitiloja. Keskustahakuista erikoistavarakauppaa ei sallittaisi, vaan se sijoituspaikkana on kaupunkikeskusta.

Uuden alueen ideana on yhdistää jo toiminnassa olevat Susivuoren ja Lakarin työpaikka- ja yritysalueet. Uuden alueen etuina ovat läheiset yhteydet tieväylästöön. Asemakaavaluonnoksessa on varauduttu myös valtatie 8:n rakentamiseen nelikaistaiseksi joskus tulevaisuudessa.

Liikenneväylien tulevaan kehittämiseen on varauduttu myös aluevarauksella uuden Olkiluodontien rakentamiseen. Olkitien liittymä on osoitettu Pohjoiskehälle ja uuden tien kautta kuljetaan tulevaisuudessa myös Tiilivuoren ja Impivaaran alueelle. Uutena on myös Vuorenalhontien jatke.

Liikennettä ja matkaavaan kansan palveluja varten on Luostarinkylän eritasoliittymän lounaispuolelle osoitettu huoltamon ja liikenneaseman rakennuspaikka. Jouni Mäkinen kertoo ettei rakentajaa ole tälle liikepaikalle vielä tiedossa.

Uusia asuinrakennuspaikkoja ei ole asemakaavassa osoitettu, eikä kaavasuunnitelma salli niitä lisättäväksi tulevaisuudessakaan. Nykyinen alueen asuinrakennuskanta on kuitenkin mahdollista korjata sekä laajentaa tai korvata uusilla asuinrakennuksilla. Kaavassa on aluevaraukset myös nykyisille tieväylille ja rautatiealueelle.

Yritysten ja asuinrakennusten ympärille on varattuna runsaat suojaviheralueet. Kaavasuunnittelussa on myös huomioitu hulevesijärjestelyt eli pintavesien johtaminen. Yhtenä erityissuojeltuna kohteena on alueen itäreunassa oleva raakavesikanava ja -tunneli.

Lakari-Liinala

Rauman uusi yritysalue valtatie 8:n Luostarinkylän eritasoliittymän ympärillä.

Kaavasuunnittelualueen pinta-ala noin 198,5 hehtaaria. Maa-alue pääosin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavaluonnoksessa osoitettu rakennusoikeutta noin 304 890 kerrosneliömetriä eli noin 30 hehtaaria.

Kaava sallisi teollisuus-, varasto- ja logistiikkarakennusten sekä toimistotilojen rakentamisen.

Rajoitettu osa rakennusoikeudesta käytettävissä tuotantoon liittyviin myymälätiloihin ja tukku- ja yritysmyyntiin.

Uusia asuinrakennuspaikkoja ei alueelle osoiteta.

Asemakaavaluonnos tulossa toukokuussa nähtäville. Kaavan hyväksymisaikataulu vielä avoinna.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: