Uuden panimon purkamiselle esitetään poikkeamislupaa - Satakunta - Satakunnan Kansa

Uuden panimon kohtalo ratkeaa maanantaina – Purkamiselle esitetään poikkeamislupaa

Esityksen mukaan nykyistä rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavan rakennuksen rakennuslupa on hyväksytty. Satakunnan museo ja Varsinais-Suomen ely-keskus vastustivat purkua

Uusi panimo -rakennus sijaitsee Porin Karhukorttelin alueella. Rakennus on valmistunut vuonna 1938.

29.8.2019 13:26

Pori

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamislupaa funkkisrakennus Uuden panimon purkamiselle Porissa. Tarkoituksena on rakentaa tilalle uusi, ulkoarkkitehtuuriltaan entistä vastaava rakennus.

Poikkeamislupaa haki rakennusliike MVR-Yhtymä oy kesäkuussa. Poikkeamislupaa haettiin paitsi rakennuksen purkamiselle, myös uudisrakennukseen, joka ylittäisi rakennusoikeuden 121 neliömetrillä.

Lisäksi viisikerroksiseen rakennukseen on suunniteltu neljä asuntoa, mikä ylittää kaavassa sallitun määrän kahdella asunnolla. Suunnitelman mukaan tontille on tarkoitus rakentaa kaksi autopaikkaa. Kaavamääräys sallii vain yhden autopaikan.

Poikkeamislupaa vastustavia muistutuksia tuli määräaikana yksi. Yksityishenkilön muistutuksessa esitettiin rakennuksen säilyttämistä osana kaupungin teollista historiaa.

Poikkeamisesta pyydettiin lausunnot myös Varsinais-Suomen ely-keskukselta ja Satakunnan museolta.

Satakunnan museon lausunnossa purkamista pidetään erittäin valitettavana ja todetaan rakennuksen olevan erityisen merkittävä ja kaupunkikuvallisesti tärkeä. Lisäksi rakennus on ainoa asemakaavassa suojeltu panimotoiminnasta kertova rakennus.

Uuden panimon tilalle halutaan rakentaa uusi, ulkoarkkitehtuuriltaan vanhaa vastaava rakennus.

Ely-keskuksen lausunnossa ensisijaisena lähtökohtana on rakennuksen säilyttäminen. Lausunnon mukaan purkamista tulisi harkita ainoastaan erittäin painavista syistä. Ely-keskus pitää lisäksi rakennusoikeuden ylittämästä huomattavana.

MVR-Yhtymän vastineessa purkamista pidetään ensisijaisena vaihtoehtona, koska rakennuksen käyttö on terveydelle vaarallista. Mittavalla peruskorjauksella ei vastineen mukaan voida taata sisäilmalaadun olevan jatkossa vaaraton, ja rakennuksen kaupunkikuvallinen olemus on ala-arvoinen.

Kaupunginhallituksen asettaman rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmän mielestä poikkeamislupahakemusta voidaan puoltaa autopaikkojen lisäämistä lukuun ottamatta. Poikkeamisten ehtoina on, että nykyistä rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavan rakennuksen rakennuslupa on hyväksytty.

Päätöstä perustellaan sillä, että hakijan suunnitelmassa on hyvin huomioitu nykyisen rakennuksen merkitykselliset arvot ja elementit sekä annettu ohjeistus. Suunniteltu rakennus jäljittelee nykyisen rakennuksen arkkitehtuuria ja on kaupunkikuvallisesti nykyistä vastaava.

Poikkeamisluvan myöntämisestä päättää kaupunginhallitus maanantaina.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut