Satakunnan raideyhteyksiin Tampereelle vaaditaan pikaista parantamista - maakunnassa neljä tasoristeystä on korvattava heti yli- tai alikululla - Satakunta - Satakunnan Kansa

Satakunnan raideyhteyksiin Tampereelle vaaditaan pikaista parantamista - maakunnassa neljä tasoristeystä on korvattava heti yli- tai alikululla

Auringon häikäisemällä motoristilla Tommi Peltomaalla oli läheltä piti -tilanne Ulvilan Haistilan tasoristeyksessä vuonna 2014.

3.9.2019 12:14

Porin ja Rauman suunnan raideyhteyksien parantaminen on aloitettava heti, vaativat Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien liitot, Tampere-Pori/Rauma -radanvarren kunnat ja kaupungit sekä kauppakamarit kannanotossaan valtioneuvoston budjettiriiheen.

Kannanotossa vaaditaan, että radan parannustoimet aloitetaan tasoristeysten poistamiseen/korjaamiseen osoitettavalla 20 miljoonan euron määrärahalla.

Kiireellisimpiä tasoristeysten poistokohteita ovat kannanoton mukaan katujen ja maanteiden tasoristeysten korvaaminen yli- ja alikuluilla.

Satakunnan puolella tällaisia ovat Merstolan, Haistilan, Kurittun ja Tattaran tasoristeykset sekä Peipohjan kohta, Pirkanmaan puolella Nohkuantien, Riippiläntien, Pohjalantien ja Kaukolantien tasoristeykset.

Kannanotossa vedotaan hallitusohjelmaan, jonka mukaan Suomi kasvattaa rautateiden liikenne- ja infrakorjausinvestointiosuutta merkittävästi nykytasosta ottaen huomioon myös poikittais- ja vähäliikenteiset radat.

Tavaraliikenteen osalta Porin ja Rauman raideyhteydet Tampereelle kuuluvat valtakunnallisen rautatieverkon pääväyliin. Porin ja Rauman satamien kautta kulkevat vientiyhteydet ovat kansantaloudellisesti merkittäviä.

Niiden osuus Suomen viennistä on noin 11 % ja tuonnista noin 8 %. Tahkoluoto/Mäntyluoto-Pori-Harjavalta-Tampere- ja Rauma-Kokemäki-Tampere -yhteysväleillä kulkevan tavaraliikenteen määrä on viime vuosina ollut jatkuvassa kasvussa.

Pori-Tampere -radalla on yhteensä 46 tasoristeystä, joista 24 on vartioimattomia. Tasoristeyksistä 27 (19 vartioimatonta) on Porin ja Kokemäen välisellä osuudella. Kokemäen ja Tampereen välillä on 19 tasoristeystä (5 vartioimatonta).

Porin radalla on 2010-luvulla sattunut useita – myös kuolemaan johtaneita – tasoristeys-onnettomuuksia. Rauma-Kokemäki -rataosalla on 28 tasoristeystä, joista ilman varolaitetta on 16 tasoristeystä ja Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto -osuuksilla on yhteensä noin 30 tasoristeystä, joista puolet vartioimattomia. Väylävirastolta saadun tiedon mukaan myös Pori-Mäntyluoto -rataosan kuntotaso on huomattavasti heikentynyt ja rata vaatii perusparannusta.

Nykyinen henkilöjunaliikenteen matka-aika Pori-Tampere -välillä on 1.30-1.45. Tasoristeysten vähentäminen edesauttaisi liikenneturvallisuuden paranemisen lisäksi matka-ajan nopeutumista Porista Tampereelle ja edelleen Helsinkiin saakka, todetaan kannanotossa.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: