Rauman miljoonalijäämän korjaus jäi ohueksi - Satakunta - Satakunnan Kansa

Rauman miljoona-alijäämän korjaus jää ohueksi – Uimahallimaksujen korotusesitys saneerauskeino ankarimmasta päästä

Sivistystoimiala ehdotti uimahallimaksujen lisäkorotusta yhtenä talouden tasapainottamiseksi. Uimarit säästyvät kuitenkin korotukselta.

1.7.2019 21:06

Rauma

Kohti syvenevää alijäämää vajoavan Rauman kaupungintalouden tervehdyttämiseen ei ole tulossa kesken vuotta merkittäviä menoleikkauksia tai maksujen korotuksia.

Yksi ehdotuksista oli uimahallimaksujen korottaminen, mutta se ei toteudu. Kaupunginhallitus päätti, että vastaava menovähennys on etsittävä kalustehankinnoista.

Kaupunginhallitus antoi päätöksellään suosituksen toimialoille, kaupungin taseyksiköille ja liikelaitoksille säästöjen etsimisestä ja pidättyvyydestä menoeristä, jotka eivät ole välttämättömiä toiminnan ja palvelujen ylläpidolle. Henkilöstölle esitetään lisäksi vapaaehtoisia palkattomia virka- ja työlomia.

Mitään rahallisia määräsummia kaupunginhallitus ei asettanut säästöohjelmalle, eikä kaupunginvaltuustolle ehdoteta muutoksia vuoden 2019 talousarvioon. Näin siitä huolimatta, että vuoden ensimmäisten kuukausien talouskehitys ennustaa Rauman talouden painuvan jopa runsaat 20 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Valtuuston kuluvalle vuodelle hyväksymässä talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi noin 10,8 miljoonaa euroa. Tuoreimman ennusteen mukaan alijäämä olisi siis kaksinkertainen, koska verotuloja ei kerry odotetusti, mutta menot kasvavat.

Rauman kaupungintalous oli vuonna 2017 noin 12,4 miljoonaa ylijäämäinen, mutta vuonna 2018 tilinpäätös näytti 15,6 miljoonaa euroa miinusta.

Kaupungin taloushallinnon virkamiehet esittivät kuluvan vuoden talousarvioon yhteensä viiden miljoonan euron säästö- ja tehostustoimia paisuvan alijäämän hillitsemiseksi. Talousjohtaja Henri Seppänen esitti valmisteilla olevan Vahva ja vakaa Rauman -talousohjelman keinovalikoiman ottamista käyttöön soveltuvin osin jo tämän vuoden talousarviomenojen leikkaamiseksi.

Toimialat velvoitettiin pikatahdilla kokoamaan menneen kesäkuun loppuun esityksiä säästökohteista. Vajaan parin viikon valmistelutyöllä toimialat ja virastot kaapivat kokoon ohjelman, jossa noin 218 miljoonan euron budjettimenoja olisi karsittu loppuvuoden aikana noin kahdella miljoonalla eurolla.

Esitys koostui pääosiltaan suunniteltujen käyttömenojen karsinnasta, täyttämättä olevien virkojen ja vakanssien jättämisestä avoimeksi. Ainoana maksukorotusesityksenä ohjelmassa oli sivistystoimialan esitys uimahallimaksujen nostamisesta. Uimareilta oli määrä kerätä 42 000 euroa suunniteltua enemmän.

Kaupunginhallitus suosittaa toimialoille tarkkaa harkintaa menoissa, esimerkiksi hankinnoissa, sijaishenkilökunnan palkkaamisessa, ylitöiden teettämisessä, matkustuksessa sekä koulutuksiin ja seminaareihin osallistumisessa.

Elokuun alusta lukien henkilöstöllä on mahdollisuus palkattomia virka- ja työlomia silloin kun se työn organisoinnin kannalta onnistuu. Ehtona on, ettei palkattomien lomien ajaksi palkata sijaisia.

Sosiaali- ja terveystoimelle suurin karsintavelvoite 2020

Vuoden 2020 talousarvion laadintaan Rauman kaupunginhallitus esittää jo kovempia ja numerollisia tavoitteita. Toimialoille lähtee vuoden 2020 budjettikehys, jonka tavoitteena on merkittävästi pienentää alijäämää kuluvaan vuoteen verrattuna.

Menokehykseen on toimialoille asetettu euromääräiset talouden tehostamisvelvoitteet. Niiden yhteissumma on noin viisi miljoonaa euroa.

Rahamääräisesti suurin karsintavelvoite on osoitettu sosiaali- ja terveystoimelle, jonka menot ovat runsaat puolet kaikista menoista. Kaupungin omien palvelujen ja toimintojen säästötavoite on noin 2,45 miljoonaa euroa eli puolet koko tehostamisohjelman tavoitteesta.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ja toimintojen nettomenot ovat kuluvan vuoden talousarviossa 94,7 miljoonaa euroa. Tiedossa olevasta kustannusten kasvusta huolimatta sosiaali- ja terveysmenot pitäisi puristaa noin 94,1 miljoonaan euroon.

Rauman alustava budjettisuunnitelma on kuristaa alijäämä noin 8,6 miljoonaa euroa. Se edellyttää kuitenkin verotulojen nousua ja erityisesti valtionosuuksien kasvua.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut