Hakkuut ja puun energiakäyttö lisääntyivät Satakunnassa - Satakunta - Satakunnan Kansa

Hakkuut ja puun energiakäyttö lisääntyivät Satakunnassa – puolet kuitupuuksi

Hakkuuaukioita poikkeuksellisen paljon, mutta kasvu on yhä puuston poistumaa enemmän.

Hakkuut ovat sekä koneellistuneet että lisääntyneet. Kristiinankaupungissa valmistettu koura tekee tarkkaa työtä ja laskee samalla energiapuun kiintokuutiot yhteen.

23.7.2019 16:00

Satakunnan metsistä hakattiin viime vuonna runkopuuta teollisuuden käyttöön 2,3 miljoonaa kuutiometriä, ja yhdessä energiapuun kanssa hakkuut nousevat 2,8 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuut kasvoivat kuusi prosenttia edellisvuodesta. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen tilastoihin.

Kun hakkuumäärään lisätään metsään jäävät latvat ja luontaisesti kuollut puusto, saadaan puuston poistuman arvioksi 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Puuston kasvu oli 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Metsien puuvarasto kasvoi siten viime vuonna ja samalla metsät toimivat hiilinieluna.

Tänä vuonna Metsäkeskukseen tulleiden metsänkäyttöilmoitusten perusteella puukaupan vauhti Satakunnassa on taittumassa. Kuitupuuta hakattaneen aiempaa enemmän, mutta tukkileimikoiden kaupan hiljentyminen vienee hakkuumäärät lievään laskuun.

– Hakkuumäärät ovat olleet viime vuosina lähellä tavoitteita. Puulle on tullut lisää kysyntää. On hyvä, että hakkuut suuntautuvat aiempaa enemmän nuorempiin metsiin, koska niihin on kertynyt harvennusrästejä, perustelee elinkeinopäällikkö Tapio Nummi Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäteollisuus käytti Satakunnassa viime vuonna raakapuuta 5,5 miljoona kuutiometriä. Määrä on neljänneksi korkein Suomen maakunnista. Tukkipuuna sahoille ohjautui 44 prosenttiyksikköä puusta. Puolet puusta oli kuitupuuta, joka käytettiin Rauman sellu- ja paperitehtailla. Lisäksi Raumalla käytetään metsäteollisuuden sivutuotteita 1,2 miljoona kuutiometriä.

Teollisuuden käyttämän puun määrä on ollut melko vakio viimeiset kolme vuotta. Kuusen osuus puun käytöstä on 58 prosenttia ja männyn 42 prosenttia. Koivulla ei ole alueella juurikaan teollista käyttöä.

Lämpö- ja energialaitokset sekä pienkiinteistöt käyttivät runkopuuta energiaksi yli 0,5 miljoonaa kuutiota, missä on kasvua edellisvuoteen 7 prosenttia.

Runkopuun kokonaiskäyttö metsäteollisuudessa ja energiantuotannossa oli yli 6 miljoonaa kuutiometriä, missä on kasvua energiakäytön lisääntymisen johdosta 2 %. Satakunnan metsäteollisuus sai 42 prosenttia käyttämästään puusta omasta maakunnasta, loppu tuotiin muista maakunnista ja ulkomailta.

–Omasta maakunnasta hakatun puun osuus metsäteollisuuden puunkäytöstä on kasvanut viime vuosina. Se on hyvä asia, koska puun myyntituloja saadaan maakuntaan enemmän ja puun kuljetusmatkat lyhenevät, toteaa elinkeinopäällikkö Nummi.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: