Ulasoorin biokaasulaitokseen sovelletaan yva-menettelyä - Satakunta - Satakunnan Kansa

Ulasoorin asukkaat saivat tahtonsa läpi, biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset arvioidaan – Yrittäjä: ”Suomalaiset ovat herkkänenäistä kansaa”

Biokaasulaitoksen yrittäjä pitää lisäselvityksiä esimerkiksi hajuhaitoista turhina.

Agrifuturan kasvihuone Porissa tuottaa Nams-tomaatteja. Suunniteltu biokaasulaitos tulisi siitä katsoen kuvan oikeassa reunassa näkyvän tien toiselle puolelle osoitteeseen Raumanjuovantie 7. Ilmakuva on otettu vuonna 2017.

25.6.2019 6:00 | Päivitetty 25.6.2019 12:47

Pori

Porin Ulasooriin suunnitellun biokaasulaitoksen lupaprosessiin sovelletaan ympäristovaikutusten arviontimenettelyä (yva). Varsinais-Suomen ely-keskus antoi päätöksensä 13. kesäkuuta.

Ely-keskus harkitsi asiaa yksittäistapauksena yva-menettelyn soveltamistarpeesta. Yva-harkintaa pyysi alun perin kaksi Ulasoorin alueen asukasta.

Laitoksella valmistettaisiin biokaasua muun muassa nautojen ja sikojen liete- ja kuivalannasta. Biokaasu muutettaisiin sähköksi, lämmöksi ja liikennepolttoaineeksi.

Ely-keskus toteaa päätöksessään, että biokaasulaitoshanke aiheuttaa todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan yva-lain piirissä olevien hankkeiden ”vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia”.

Lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan muun muassa biologisessa käsittelylaitoksessa, joka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.

Biogas Energyn Ulasooriin suunnitteleman laitoksen ilmoitettu mitoitus on 19 600 tonnia vuodessa.

Ely-keskus toteaa, että ”hanketyypille on ominaista hajuhaittojen esiintyminen”. Biokaasulaitoksen luvanhakija on puolestaan todennut, ettei laitoksesta tule mitään hajuhaittoja.

Ely-keskuksen mukaan hajuhaittoja on tarpeen arvioida soveltuvin keinoin, kuten matemaattisella hajujen leviämismallinnuksella. Ely-keskus katsoo myös tarpeelliseksi selvittää muun muassa mahdollisista poikkeustilanteista sekä hulevesistä aiheutuvat riskit Kokemäenjokeen.

Luvanhakijan vastine

Hankkeesta vastaava Biogas Energy Oy lausui ely-keskukselle toimittamassaan vastineessa myös muun muassa näin: "Valitun laitevalmistajan oli mm. erittäin vaikea aluksi ymmärtää, miksi tällaiseen hajunpoistojärjestelmään halutaan panostaa näin paljon, sillä koskaan aiemmin heidän noin 70 laitokselleen ei ole asennettu minkäänlaista hajunpoistojärjestelmää. Kerroimme heille, että suomalaiset ovat erittäin herkkänenäistä kansaa, mikäli eivät itse hyödy hajun aiheuttajasta."

Ely-keskuksen päätös yva-menettelyn soveltamisesta biokaasulaitokseen on luettavissa kokonaisuudessaan muun muassa Porin kaupungin sivuilta.

Luvan hakija Biogas Energy oli ely-keskukselle toimittamassaan vastineessaan puolestaan sitä mieltä, että yva-menettelystä ei ole saatavissa mitään uutta tietoa. Vastineessa todetaan muun muassa näin: ”Hajumallinnuksen laatiminen olisi täysin teoreettinen ’käppyrä’, koska hajun lähdettä ei ole, eikä vastaavalla hajunpoistolla olevia laitoksia ole suomessa toteutettu. Sillä ei siis saavutettaisi teoreettisuutensa vuoksi mitään käytännön arvoa.”

Biogas Energyn yrittäjä Pekka Saarinen ei kuitenkaan halunnut kommentoida hankkeen tilannetta Satakunnan Kansalle millään tavalla. Hän ei edes suostunut vastaamaan siihen, valittaako hän ely-keskuksen päätöksestä.

Biogas Energyn hanke koskee Agrifuturan kasvihuoneiden viereiselle tontille rakennettavaa biokaasulaitosta, biokaasun puhdistus- ja jalostusyksikköä (liikennekaasu), liikennekaasun jakelupistettä ja biokaasun matalapaineista siirtoputkea sekä Agrifuturan kasvihuoneelle että Pori Energian Ulasoorin voimalaitokselle.

Ely-keskuksen päätöksen mukaisesti Biogas Energyn ympäristölupahakemusta ei voida hyväksyä, ennen kuin yva-menettely on tehty.

Ely-keskuksen päätöksestä voi valittaa 15. heinäkuuta asti Turun hallinto-oikeuteen.

Uutista päivitetty 25.6. kello 12.48: Korjattu otsikon kirjoitusvirhe.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos