Rauman lastensuojeluilmoitusten käsittelyruuhkasta toistuvia huomautuksia - Satakunta - Satakunnan Kansa

Rauman lastensuojeluilmoitusten käsittelyruuhkasta toistuvia huomautuksia – lääkkeeksi lisähenkilöstö ja ylitöiden tekeminen

Kuvituskuva.

5.10.2019 17:15 | Päivitetty 5.10.2019 17:22

Rauma

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on huomauttanut toistuvasti Rauman kaupunkia ja sosiaali- ja terveystoimialaa lastensuojeluilmoitusten ja palvelutarvearviointien käsittelyn lakisääteisen määräajan ylittymisestä.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta ja -virasto ilmoittavat tarttuneensa käsittelyviiveiden karsimiseen. Valiokunta myöntyi lastensuojeluilmoituksiin keskittyvän sosiaalityöntekijän sijaisen hakuun loppuvuodeksi ja ylitöiden tekemiseen, jotta käsittelyn määräaikavaatimus täyttyisi.

Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeiden selvitysten käsittelyn enimmäisaika on kolme kuukautta. Käsittelyaikojen systemaattinen seuranta alkoi vuonna 2014.

Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota kahdella tarkastuskerralla vuonna 2015 Raumalla ilmenneisiin viiveisiin. Sama toistui vuosina 2017 ja 2018.

Valvova viranomainen päätyi antamaan huomautuksen Rauman sosiaali- ja terveystoimialalle, kun lokakuusta 2018 kuluvan vuoden maaliskuun loppuun ulottuvalla tarkastusjaksolla edelleen ilmeni ylityksiä käsittelyn määräajoissa. Mikäli tilanne ei korjaannu, AVI voi harkita astetta jyrkempiä toimia ja määräysten antamista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan saaman virkamiesselvityksen mukaan perussyynä viiveisiin on henkilökunnan niukkuus ja toisaalta lastensuojeluilmoitusten määrän merkittävä kasvu. Tähän ovat vaikuttaneet lainsäädäntöuudistukset ja niiden seurauksena alentunut ilmoituskynnys.

Vuonna 2007 Raumalla lastensuojeluilmoituksia jätettiin viranomaisille noin 240. Vuonna 2013 ilmoituksia tuli noin 830 ja viime vuonna noin 1 100 kappaletta. Yli kolmen kuukauden määräajan käsittely on venynyt 6–11 prosentissa ilmoituksista ja palvelutarveselvityksistä.

Perhepalvelukeskukseen palkattiin huhtikuussa sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä oli keskittyä lapsia koskevien ilmoitusten ja palvelutarpeen arviointiin. Sosiaalityöntekijä irtisanoutui syyskuussa ja nyt tilalle haetaan sijaista.

Huhti-syyskuun seurantajaksolla käsittelyssä on ollut 212 ilmoitusta ja palvelutarvearviointia. Yliajalla on ollut 1–2 selvitystä.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: