Metsä Fibre hakee ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa uudelle Rauman sahalle - Satakunta - Satakunnan Kansa

Metsä Fibre hakee ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa uudelle Rauman sahalle

Uusi saha sijoittuu merenrantaan, tehdastontin etelälaitaan. Havainnekuvassa sahalaitos puuhakekasojen vasemmalla puolella.

7.8.2019 15:39 | Päivitetty 7.8.2019 15:48

Rauma

Uutta, ison tuotantomittakaavan sahaa Raumalle suunnitteleva Metsä Fibre Oy on etenemässä rivakasti sahahankkeessaan.

Yhtiö on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sahalaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa. Tavoitteena on, että tuotanto alkaisi uudella sahalaitoksella vuoden 2021 loppupuolella. Lopullista investointipäätöstä odotetaan ensi vuoden alkupuolella.

Hakemusperusteluissa Metsä Fibre arvioi Rauman sellutehtaan naapuriksi Maanpäänniemeen sijoittuvan sahan ympäristövaikutukset varsin vähäisiksi. Hakemuksen mukaan merkittävin sahauksesta aiheutuva ympäristövaikutus on melu, joka rajoittuu teollisuusalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.

Sahan suunnittelun lähtökohtana on, ettei teollisuuden toiminnasta nykyisin aiheutuva melutaso lähimpien loma- ja asuinrakennusten kohdalla tule toiminnan käynnistymisen ja tuotannon vuoksi nouse.

Lisäksi toiminnasta voi syntyä lieviä ympäristövaikutuksia saha-alueen hulevesien johtamisesta ja lisääntyvästä liikennemäärästä. Laitosalue tullaan pääosin asfaltoimaan. Kiintoainepitoisista hulevesistä erotetaan kiintoaines ennen johtamista vesistöön.

Toiminnassa ei käytetä prosessikemikaaleja eikä sahauksessa synny varsinaisia prosessijätevesiä eikä prosessijätettä. Toiminnassa syntyvät kondenssi ja saniteettivedet johdetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle.

Ympäristölupahakemuksen mukaan sahan suunniteltu tuotantomäärä on 750 000 kuutiometriä valmista sahatavaraa vuodessa. Raaka-aineena prosessi käyttää noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä mäntytukkia.

Sahatavaran lisäksi toiminnassa syntyy haketta noin 330 000 kuutiometriä, purua noin 210 000 kuutiometriä ja kuorta noin 170 000 kuutiometriä, jotka hyödynnetään raaka-aineena ja polttoaineena sellutehtaalla sekä ulkopuolisessa energiantuotannossa. Sahalaitos hyödyntää sellutehtaan tuottamaa ylijäämäenergiaa.

Sahan tuotanto toimii pääasiassa keskeytymättömässä työaikamuodossa vuorokauden ympäri. Työntekijöiden määrä yhteistyökumppanit mukaan lukien, on noin 100.

Sahalaitoksen ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan hakemus on julkisesti kuulutettuna mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden jättämistä varten 6. syyskuuta saakka

Kuulutus ja lupa-aineisto ovat nähtävänä Rauman kaupungin ilmoitustaululla yhteispalvelupisteessä sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupatietopalvelussa internetissä (www.avi.fi/muistutus)

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: