Kansalaisliike vastustaa jäteputkea Reposaaressa - Satakunta - Satakunnan Kansa

Jäteputken vastainen kansalaisliike keräsi voimansa Reposaaressa

Kansanliike asetettiin alulle Reposaaren "kivikoulussa". Liikkeelle kelpaa tuhkanpesulaitokseen vain suljettu järjestelmä.

14.6.2018 19:30 | Päivitetty 14.6.2018 22:05

Reposaaressa järjestetty kansalaiskokous "Puhtaan Meren Puolesta" keräsi pitkälti yli toistasataa ihmistä Reposaaren koululle. Kokous asetti välittömäksi tavoitteekseen, että Meri-Poriin suunnitellun Fortumin tuhkanpesulaitokselle tulisi suljettu jätevesijärjestelmä.

Tilaisuuden alussa Hakon Uddfolk kertoi tuhkasta ja jätevedestä sekä sen vaikutuksista. Kirrisannan laitos käsittelisi voimalaitostuhkia. Tuhkien käsittelyyn tarvittaisiin vuodessa 10 000 tonnia jätehappoa, 5 000 tonnia väkevöintisakkaa, 5 000 tonnia käytettyä akkuhappoa ja 155 000 kuutiota vettä.

Uddfolkin mukaan tuhkanpesulaitos tuottaisi mereen vuorokaudessa 33 tonnia eli noin kolme kuorma-autolastillista kiintoainetta sekä "liemet". Suolojen lisäksi jätevesi sisältäisi sulfaatteja, typpeä, fosforia, raskasmetalleja, bromia, syanidia, ja elohopeaa.

Uddfolkin esille ottamien virtaustutkimusten mukaan virtaus veisi jätevedet pohjoiseen, mutta mahdollisuus olisi joissain tilanteissa myös virtaamien suuntautumiseen etelään Yyterin suuntaan.

Yleisö otti esityksen vastaan hyvin hiljaisena.

Odotetusti illan aikana päätettiin perustaa Puhtaan Meren Puolesta -kansalaisliike.

Tilaisuudessa Kansanliikkeen teknisestä perustamisesta puhunut Jyrki Kangas totesi, että kansanliike on laaja-alainen. Mukaan voivat tulla yhdistykset ja yksittäiset henkilöt.

–Tärkeää on, ettemme myöhästy mistään. Pyrimme nyt vaikuttamaan kaikkiin yleisen mielipiteen kautta.

Tapio Meri toivoi kansaliikkeeseen mahdollisimman laajoja kansalaispiirejä. Mukana olivatkin etenkin yyteriläiset, joilla oli jo aiemmin oma "kapinatilaisuutensa".

Kokous asetti kansalaisliikkeen lopullista muodostamista varten toimikunnan, johon kuului kahdeksan jäsentä. Toimikunnan jäseniksi valittiin Tapio Meri, Marja Tomberg, Tapio Solala, Jyrki Kangas, Peter Illman, Kimmo Ojala, Jukka Heinonen ja Johanna Hemmilä.

Kansanliike aikoo kokoontua muun muassa Suomi-Areena -viikon maanantaina 16.7. Tarkoitus on myös risteillä suunnitellun purkuputken paikalla. Niin ikään liike aikoo järjestää kansalaistapahtumia konsertteineen.

Liike vaatiii Porin kaupunginjohtajalta ja Porin kaupunginhallitukselta kannanottoa Fortumin suunnittelemaan jäteputkeen Yyterin lähivesille ja kysyy, miten Fortumin suunnitelma ja kaupungin tavoitteet Yyterin kehittämiseksi soveltuvat yhteen? Lisäksi kansalaisliike haluaa tietää, onko kaupunki valmis kannattamaan liikkeen toimintaa Fortumin suunnitelman torjumiseksi?

Muokattu torstaina 22.00: Juttuun lisätty liikkeen Porin kaupungille esittämät vaatimukset.

Näin on edetty

Fortum (aiemmin Ekokem) haki tuhkanpesulaitokselle ympäristölupaa 2016.

Aluehallintovirasto myönsi 2017 tilapäisen 3 vuoden luvan, kuitenkin vain kotimaiselle tuhkalle.

Vaasan Hallinto-oikeus perui tuhkanpesulaitoksen ympäristöluvan 2018.

Fortum valitti asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta perui sen myöhemmin.

Tuhkanpesulaitos on lähes valmiina ilman ympäristölupaa.

Fortum hakee kesäkuussa 2018 AVI:lta uutta ympäristölupaa.

Alkuperäisessä luvassa laitoksen jätevedet piti johtaa satama-altaaseen. Uudessa luvassa putki veisi mereen Karhuluodon edustalla.

Porin ympäristöviranomaiset ja asukkaat ovat vaatineet laitokselle suljettua järjestelmää. Fortum väittää, ettei tämä ei ole mahdollinen.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: