Asiantuntija-arvio: Olkiluoto 3 kannattava ja sähkö edullista - Satakunta - Satakunnan Kansa

Asiantuntija-arvio: Olkiluoto 3:sta edullista sähköä, osakkaille sovintosopimuksella hyvä kauppa

Olkiluoto 3:n reaktorilaitoksella on meneillään kuumakoevaihe, joka on ratkaiseva voimalan käyttöluvalle ja reaktorin lataukselle. Kuvassa reaktoriallas ja kansivarustusta.

12.3.2018 18:00

Teollisuuden Voima Oyj:n ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalan toimittajakonsortion sovintosopimus viivästyksen kustannusten jaosta ja voimalaprojektin loppuun saattamisesta on asiantuntija-arvion mukaan edullinen kauppa. Ehtona on, että suunniteltu aikataulu käyttöluvalle ja kaupallisen sähköntuotannon käynnistymisestä keväällä 2019 pitää.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan professori Esa Vakkilainen laskee TVO:n julkistamien sopimustietojen perusteella, että Olkiluoto 3:n tuottaman sähkön hinta on 30-35 euroa megawattitunnilta. Hinta olisi kilpailukykyinen jopa nykyisillä alennushinnoilla, kun Pohjoismaiden sähköpörssin markkinahinta on ollut viime vuodet 30-40 euroa megawattitunnilta.

TVO julkisti sunnuntaina sovintosopimuksen laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion kanssa. Sopimuksella tilaaja on saanut vakuudet voimalaprojektin etenemisestä alkuperäisen avaimet käteen-sopimuksen mukaisesti.

Oikeustoimet ja välimiesmenettelyn päättävän sopimuksen nojalla laitostoimittajakonsortio maksaa TVO:lle 450 miljoonan euron hyvityksen viivästyksen aiheuttamista lisäkustannuksista. Vastavuoroisesti TVO on sitoutunut 150 miljoonan euron kannustinmaksuun laitostoimittajalle voimalan valmistumisesta viimeisimmän aikataulun mukaisesti keväällä 2019.

Jos voimala ei valmistu vuoden 2019, on seurauksena laitostoimittajalle enimmillään 400 miljoonan lisäkorvaus TVO:lle.

–Todella onnistunut kauppa TVO:n omistajille ja lähes lottovoitto Suomen energiahuollolle, sillä omavaraisuuden kasvattaminen on äärimmäisen tärkeää, Vakkilainen arvioi.

TVO ei julkista erikseen tuottamansa sähkön tuotantohintaa. Vakkilainen perustaa laskelmansa voimayhtiön sovintosopimuksessa ilmoittamaan 5,5 miljardin euron kustannusarvioon, suunniteltuun 60 vuoden käyttöikään sekä jaettuihin korvausvastuisiin.

–Pitää muistaa, että parinkymmenen vuoden kuluttua voimalan lainoitus on saatu kuoletettua ja sähkön hinta alenee osakkaille. Nykyisellään Olkiluoto 1 ja 2 -voimaloiden sähkön hinta on hieman päälle 20 euroa megawattitunnilta. Jos sähkön hinta nousee korkealle, voidaan lainoja kuolettaa nopeamminkin, Vakkilainen sanoo.

Olkiluoto 3:n kannattavuus näyttää Vakkilaisen arvion mukaan vankalta, sillä tulevaisuudessa ei ole näkyvissä mitään sähköntuotantomuotoa, joka kykenisi alle 50 euron hintaan megawattitunnilta. Yhtenä mittatikkuna voi pitää Fennovoima Oy Hanhikiven ydinvoimalaa, jossa tavoitehinnaksi on asetettu noin 50 euroa megawattitunnilta.

–Olkiluodosta sähköä tulisi todennäköisesti 15 euroa halvemmalla, mikä on tuntuva ero.

Vakkilainen huomauttaa, että viime vuodet Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla on saatu nauttia alennushinnoista lähinnä siksi, että Ruotsi ja Tanska ovat rakennuttaneet tukiaisten avittamana runsaasti tuulisähkötuotantoa ja vesitilanne on ollut useiden vuosien ajan hyvä. Vesivoimalla on tehty runsaasti huokeaa sähköä.

–Suomi on ollut ostajana jatkuvasti lähes 3 000 megawatin teholla ja siksi Olkiluoto 3 (sähköteholtaan 1 600 megawatin) on omavaraisuuden kannalta häiriö- ja kriisitilanteissa erittäin tärkeä. Ydinvoimaloissa on polttoainetta varastoituna keskimäärin kolmeksi vuodeksi ja polttoaineesta vaihdetaan vuosittain vain osa, joten vaikka tuonti katkeaisikin, sähköntuotanto voi jatkua.

–Se on tosi iso apu varsinkin talviajan huippukulutuksiin ja toivottavasti Olkiluoto 3:n sähköä saadaan jo talvella 2019, vaikka kaupallisen tuotannon on suunniteltu käynnistyvän keväällä, Vakkilainen sanoo.

Ydinsähkötuotannon kannattavuudella on Vakkilaisen mukaan tärkeä yhteiskunnallinen merkitys näkökulmasta, että laitospaikoilla on toimintaa ja osaavaa tulevinakin vuosikymmeninä. Tuotannossa olevat nykyiset ydinvoimalat ovat lähenemässä elinkaarensa loppujaksoa. Edessä on niiden käytöstä poisto ja purkaminen.

–Parempi on, että laitospaikalla on vieressä kannattavaa toimintaa ja porukkaa, joka hoitaa vanhat laitokset ja jätteet niin, ettei yhteiskunnan tarvitse puuttua jälkikäteen asiaan, Vakkilainen sanoo.

Olkiluoto 3

2003: TVO ja Areva–Siemens -konsortio allekirjoittavat kiinteähintaisen sopimuksen EPR- ydinvoimalan toimittamisesta avaimet käteen -periaatteella.

Valmistumisajankohta keväällä 2009. Kustannusarvio noin 3 miljardia euroa.

2005: Valtioneuvostolta rakentamislupa. Rakennustyöt alkavat Olkiluodossa.

2006-2016: Voimalaprojektin aikataulumuutoksista yhteensä 11 muutosilmoitusta.

2017: Vahvistus, että aikataulu kaupallisen sähköntuotanto käynnistyy keväällä 2019.

2018: TVO ja laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortio sopimukseen voimalan viivästymisen korvauksista ja oikeustoimien päättämisestä. TVO arvioi kokonaisinvestoinniksi noin 5,5 miljardia euroa.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos