Aleksin halvaantumisesta alkoi äidin taistelu Porin kaupunkia vastaan - Satakunta - Satakunnan Kansa

Aleksi, 16, halvaantui kesken koulupäivän, eikä kukaan tiedä miksi – siitä alkoi äidin taistelu Porin kaupunkia vastaan

Kun lapsi vammautuu ja toisesta vanhemmasta tulee omaishoitaja, perheen koko ja taloudellinen tilanne pitää ottaa huomioon omaishoidontuesta sovittaessa, vaatii kesken koulupäivän halvaantuneen Aleksin, 16, äiti Heli Laaksonen.

Aleksi halvaantui kaksi vuotta sitten yllättäen kesken koulupäivän. Hänen vanhempansa kiistelevät Porin kaupungin kanssa siitä, mikä on oikea määrä omaishoidontukea viisilapsiselle perheelle, Kuvassa toinen perheen koirista eli Ruska Aleksin seurana.

22.3.2019 15:03

Heli Laaksosen, 47, seitsenhenkisen perheen elämä muuttui dramaattisesti tammikuussa 2017, kun perheen silloin 14-vuotias esikoinen Aleksi halvaantui kesken koulupäivän.

Kukaan ei tiedä varmuudella, miksi aiemmin terveen pojan selkäydinkanavaan syntyi verenpurkauma, joka halvaannutti hänet rintalastasta alaspäin.

– Aleksille tuli epiduraalitilan verenvuoto, äiti kertoo.

Hän pohtii edelleen, liittyikö vuotoon se, että Aleksi oli joutunut noin viisi viikkoa aiemmin koulun pihalla toisen pojan hyökkäyksen kohteeksi. Äiti korostaa, ettei todistetta päällekäynnin ja vammautumisen yhteydestä ole, mutta hän ei voi olla pohtimatta, syntyikö silloin sisäinen vamma, joka mahdollisesti johti viikkoja myöhemmin halvaantumiseen.

– Iskun ei tarvitse olla suurikaan, kun ihminen menee rikki.

Avuksi toimeentulotuki?

Aleksin vammautumisen myötä perheestä tuli Porin vammaispalvelun asiakas. Lähihoitajaksi valmistumassa ollut Heli Laaksonen jäi kotiin hoitamaan poikaansa eli ryhtyi omaishoitajaksi. Hän ei ollut tyytyväinen korvaukseen, jota kaupunki tarjosi, vaan kertoo, että aluksi hänelle tarjottiin alinta mahdollista palkkiota. Hän ei tyytynyt siihen vaan vaati 1 500 euroa kuukaudessa, jotta perheen talous ei olisi romahtanut.

– Perheessämme on viisi lasta, kaikki alaikäisiä, hän sanoo ja ihmettelee, miten perheen koko voidaan jättää huomiotta omaishoidontuesta päätettäessä.

– Olen työikäinen, eli olen joutunut jäämään kotiin hoitamaan halvaantunutta lastani eli tulot ovat täysin romahtaneet, hän sanoo ja kertoo, että vammaispalvelusta häntä on neuvottu anomaan toimeentulotukea.

– Meitä on kehotettu hakemaan toimeentulotukea, vaikka Porin vammaispalvelu voisi päättää ja maksaa tilanteen huomioon ottavaa omaishoidontukea. Miksi meitä ollaan ajamassa toimeentulotuen hakijoiksi? hän kysyy.

Heli Laaksonen haluaa palata työelämään, kun aika on sopiva.

– Olen sanonut Porin vammaispalvelussa, etten aio jäädä tuilla kotiin roikkumaan, vaan palaan töihin, kun Aleksin vointi kestää sen.

Kiista tukisummasta

Heli Laaksosella ja hänen miehellään on edelleen käynnissä kiista omaishoidon palkkiosta Porin kaupungin kanssa, koska he pitävät tilannetta epäreiluna. Viime vuonna kaupunki suostui maksamaan 1 500 euroa kuukaudessa puolen vuoden ajan. Tuki kuitenkin päättyi, ja nyt käynnissä on uusi kädenvääntö tukisummasta.

– Eli sisällä on edelleen vaatimus 1 500 euron raskaan siirtymävaiheen korvauksesta 1.4.2017 alkaen, alun virheet korjaten, Heli Laaksonen kertoo.

Porin kaupunki maksaa veronalaista omaishoidon tukea kahdessa eri tukiluokassa sekä erityistapauksissa raskaan siirtymävaiheen tukea. Ensimmäisessä tukiluokassa summa on 645 euroa kuukaudessa, jos asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, ja hoidon sitovuus on samaa tasoa kuin pysyvässä laitoshoidossa olevalla. Hoitaja on vastuussa hoidettavasta kokopäiväisesti ja ympäri vuorokauden.

Kakkosluokassa tuen määrä on 465 euroa kuukaudessa. Se maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Tässä tukiluokassa hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti.

Korkeinta tukea maksetaan, jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä. Näissä tapauksessa palkkio on vähintään 805 euroa kuukaudessa.

Omaishoitaja unohduksissa

Heli Laaksonen pitää omaishoidon tukea lähtökohtaisesti liian alhaisena. Ongelmana hän pitää sitä, että kunnat voivat itse päättää tuen suuruudesta ja porrastuksesta. Epäkohtana hän pitää myös sitä, että tukipäätöksiä tehtäessä ei oteta huomioon omaishoitajan taloudellista tilannetta yksilöllisesti.

– Työikäiset omaishoitajat ovat samalla viivalla vanhusomaishoitajien kanssa , joilla sentään on eläke taustatuloina, hän sanoo mutta korostaa pitävänsä ala-arvoisena iäkkäiden omaishoitajien kohtelua.

– Isoisäni hoiti isoäitiäni, Alzheimer-potilasta, alimmalla noin 300 euron tuella kotona ja täysin unohdettuna.

Taistelu hanskoista

Heli Laaksonen sanoo, että ei ole miehensä kanssa saanut kaikkea tarvitsemaansa tietoa ja opastusta Porin kaupungilta ja epäilee syyksi säästötavoitteita. Esimerkkeinä hän mainitsee joutuneensa taistelemaan kaikesta mahdollisesta kuten tukihenkilöstä, kotiavusta ja jopa maksuttomista suojakäsineistä. Ne ovat välttämättömät, koska äiti katetroi päivittäin poikansa, joka ei pysty ulostamaan normaalisti.

Moitteita saa myös tapa, jolla vammaispalvelu on tehnyt kotikäynnit. Heli Laaksonen sanoo, että vaikka kotikäynti on voinut kestää jopa tunnin, kotia ei ole kierretty eivätkä käynnille osallistuneet ole vaihtaneet kuin muutaman sanan Aleksin kanssa. Erään käynnin jälkeen tätä oli perusteltu toteamalla, ettei haluttu rasittaa asiakasta.

– Olemme olleet johtoporrasta myöden kertomassa näistä ala-arvoisista toimintatavoista ja täysin alamitoitetuista omaishoidon tuista, joista kunnat saavat itse lähemmäs itsevaltiaan oikeudella päättää, Heli Laaksonen kertoo.

– Valtavasti on jouduttu tekemään työtä että on saatu se mitä on.

Hankalia asiakkaita

Heli Laaksonen sanoo, että hän ja miehensä ovat kaupungin silmissä vaikeita koska ovat käyneet oikeutta Porin vammaispalvelua vastaan.

– Me olemme hankalia asiakkaita, kun emme usko ja itse tutkimme ja haemme sellaista tietoa, mitä heidän kuuluisi neuvoa, opastaa ja tarjota asiakkailleen.

Omaishoitajalle kuuluvia vapaapäiviä Heli Laaksonen ei ole juurikaan käyttänyt niitä. Yksi ongelma on se, missä Aleksi voisi olla turvallisesti äidin vapaan aikana ja toinen se, miten neljä muuta lasta hoituisivat.

– Väkisin ja pakolla olen selvinnyt arjessa, mutta on tämä äärimmäisen rankkaa.

Perusturvajohtaja: Tietoa ei pimitetä

Porin kaupunki noudattaa aina tiettyjä kriteerejä omaishoidon tukea myönnettäessä, toteaa perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Porin kaupungin perusturvajohtaja Terttu Nordman ei voi kommentoida yksittäistä tapausta tai edes sitä, onko tietty henkilö vammaispalveluiden asiakas, mutta hän kertoo kaupungin toimintatavoista yleisellä tasolla. Hän korostaa, että päätökset omaishoidon tuesta tehdään sen perusteella, mikä on hoivan tarve ja mitä sillä tavoitellaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi raskaan siirtymävaiheen tuki on tarkoitettu siksi ajaksi, kun etsitään vaihtoehtoja.

– Siirtymävaiheen aikana etsitään vaihtoehtoja, kun on tapahtunut jotain dramaattista ja yritetään tukea hoitajaa ja hoidettavaa, jotta elämä saadaan vakiintumaan. Hän toteaa, ettei siirtymävaihe voi kestää vuosia, vaan lakivalmistelussa hallituksen esittelyssä ajaksi on mainittu puoli vuotta.

Palveluja ei pimitetä

Nordman toteaa, että kaupunki noudattaa aina tiettyjä kriteerejä omaishoidon tukea myönnettäessä. Maksettavat summat eivät ole suuria, mutta aina ei ole kyse vain rahasta.

– Aina se ei ole raha, joka ratkaisee, hän painottaa.

Nordman korostaa, että omaishoidon sopimusta tehtäessä yhteistyöhön kuuluu se, että aina kuullaan sekä omaishoitajaa että hoidettavaa.

– Jotta perusasiat tulisivat hoidettua.

Sen ettei omaishoitajalle annettaisi tarkoituksella kaikkea tietoa, Nordman kiistää.

- Se ettei kerrottaisi palveluista mitä niihin kuuluu, ei ole lähtökohta. On eri asia, mitä asiakas tunnekuohussa kuulee ja mitä kuuntelee, hän sanoo tilanteista, joihin voi liittyä paljon omaishoitajaksi ryhtyvän huolta ja murhetta.

– Joskus voi olla todella vaikeaa hyväksyä sitä, että läheinen vammautuu ja sitten lähdetään hakemaan syyllisiä, hän kuvailee vaikeimpia tilanteita.

Tilapäisesti toimeentulotukea

Nordman ei halua vähätellä kenenkään kokemusta, jos asiakkaasta tuntuu ettei häntä ole kuultu tai kohtaaminen on jäänyt hänen mielestään vaillinaiseksi. Hän vakuuttaa kuitenkin, että työntekijät ovat ammattitaitoisia ja tekevät työnsä huolellisesti, vaikka työpaine vammaispalveluissa on kova. Esimerkiksi valvonta- ja kotikäynneillä osa tehdystä työstä ei ole näkyvää.

– Meillä ammattitaitoiset ihmiset käyvät ja havainnoivat, heillä on silmät päässä. Asiakkaan tunnetta ei passaa väheksyä, mutta toinen puoli on se, että ammattilaiset tekevät sitä työkseen ja katsovat kokonaisuuksia. En myönnä, että meidän työntekijät olisivat huonoja.

Jos omaishoidontukea saava joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, toimeentulotuki on yksi keino selvitä vaikeasta tilanteesta.

– Silloin saadaan maksut maksettua ja seuraavana voi hakea ennaltaehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea, Nordman sanoo mutta lisää, etteivät tuet voi olla jatkuvaa toimeentuloa.

– Niin voi olla jonkin aika, mutta sitten pitää harkita, mitä vaihtoehtoja on.

Pitämättömiä vapaapäiviä

Omaishoitajan vapaapäivät on tarkoitettu hänen jaksamisensa varmistamiseksi. Usein huolena on kuitenkin se, kuka hoitaa omaishoidettavaa vapaan ajan.

– Kun tehdään sopimus, sovitaan vapaista ja niiden käytöstä. Käytössä on intervallipaikkoja, joissa hoidettava voi olla kerralla pari päivää tai viikon, tai hoitaja voi tulla kotiin. Tukihenkilö voi käyttää hoidettavan ihmisen vaikka elokuvissa ja ulkona, Nordman kertoo eri vaihtoehdoista.

Jos omaishoitajan on vaikea luottaa muiden hoitavan hänen läheistään tarpeeksi hyvin, voi äärimmillään käydä jopa niin, ettei tarjolla olevia palveluja oteta vastaan.

– Eikä se ole omaishoitajalle lomaa, jos hän on erossa hoidettavasta mutta ei luota, että hänet hoidetaan hyvin, Nordman toteaa.

Itsenäistyminen tärkeää

Omaishoidon vaihtoehto voi olla jossain tapauksissa tuettu asuminen, jolloin kodissa voi käydä kotisairaanhoito ja kotipalvelu. Nordman toteaa, että ongelmia voi syntyä, kun esimerkiksi kehitysvammainen lapsi asuu ikääntyvien vanhempien kanssa näiden kuolemaan asti ilman mahdollisuutta itsenäistyä.

– Kun isä ja äiti kuolee, joudutaan menemään yhteiskuntaan 60-vuotiaana, hän kuvailee vaikeaa tilannetta.

– Toivotaan, että rakkaus olisi sitä, että on ne juuret mutta annetaan myös siivet, hän tiivistää ajatuksen onnistuneesta hoivasta.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: