Meri-Porin tuhkanpesulaitos sai luvan toiminnalleen ja mereen johtavalle jätevesiputkelle - Satakunta - Satakunnan Kansa

Meri-Porin tuhkanpesulaitos sai luvan toiminnalleen ja mereen johtavalle jätevesiputkelle

Jätevesiputken rakentamisaika on rajoitettu merialueen virkistyskäyttöajan ulkopuolelle.

Tuhkanpesulaitos on odottanut lupia jo pitkään. Laitoksen käynnistämistä ovat vastustaneet voimakkaasti alueen asukkaat ja Puhtaan meren puolesta ry.

18.4.2019 8:43 | Päivitetty 18.4.2019 9:24

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle ympäristöluvan voimalaitostuhkajätteiden käsittelyyn sekä jätevesiputkien rakentamiseen Mäntyluotoon.

Fortumin Porin tuhkajalostamosta johdetaan suolapitoinen jätevesi Karhuluodon edustalle mereen.

Luvan mukaan laitokseen ei saa ottaa ulkomailta tuotua voimalaitostuhkaa.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan katsonut, että jätevesien vaikutus ei ulotu Natura 2000 -alueille tai muille luonnonsuojelualueille, eikä Metsähallituksen esittämä Natura 2000 -arviointi ole tarpeen.

Tuhkanjalostamoa ja jätevesien johtamista Itämereen voimakkaasti vastustanut Puhtaan meren puolesta ry on esittänyt, että lupaviranomaisen olisi hankittava hakemuksessa esitetystä jätevesien leviämismallista puolueeton asiantuntijalausunto tai jätettävä mallinnus kokonaan huomioon ottamatta.

Aluehallintovirasto toteaa, että mallinnuksesta ja sen tarkennuksesta on pyydetty ja saatu Varsinais-Suomen ely-keskuksen lausunto, jota on pidettävä puolueettomana asiantuntijalausuntona.

Fortumilla on käynnissä tuhkajalostamolla koetoiminta, jossa testataan niin kutsuttua suljetun kierron menetelmää. Menetelmän avulla tuhkasta liukeneva suola otetaan talteen sen sijaan, että se johdettaisiin vesienkäsittelyprosessin jälkeen mereen. Koetoiminta jatkuu kesäkuun loppuun.

Fortumin mukaan koetoiminnassa valittu menetelmä on toiminut odotetusti ja testaus on edennyt hyvin.

Yhtiö aikoo analysointityön jälkeen arvioida, minkälaisella tutkimus- ja kehityshankkeella työtä on paras jatkaa. Koetoiminnan tuloksista kerrotaan analysoinnin jälkeen.

Fortumin mukaan suljetun kierron menetelmän kehittämiseksi tarvitaan dataa ja käyttökokemusta myös laajamittaisesta tuhkan käsittelystä tuhkajalostamossa pidemmältä aikaväliltä.

Lue myös Satakunnan Kansan tammikuussa tekemä reportaasi Fortumin tuhkanpesulaitoksesta.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: