Selkokieltä tarvitsevien määrä lisääntyy – Ikäihmisiä auttaa selkouutiset, mutta mitä tehdä nuorten heikentyvälle lukutaidolle? - Pääkirjoitukset - Satakunnan Kansa

Selkokieltä tarvitsevien määrä lisääntyy – Ikäihmisiä auttaa selkouutiset, mutta mitä tehdä nuorten heikentyvälle lukutaidolle?

Laura Ikävalko on vastavalmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri.

9.8.2019 3:00

Selkokielen tarve kasvaa Suomessa, eikä ainoastaan ikäihmisten ja maahanmuuttajien parissa. Tänä vuonna ilmestynyt selkokielen tarvearvio kertoo, että selkokielistä tekstiä tarvitsevat myös nuoret.

Tarvearvion mukaan 100 000 peruskoululaista saa tehostettua ja erityistä tukea. Se on 17,5 prosenttia kaikista peruskoululaisista.

Sanomalehti Karjalainen alkoi kesäkuussa julkaista uutisia myös selkokielellä, ja on näin tiettävästi ainoa suomalainen sanomalehti, joka julkaisee artikkeleita selkokielellä. Päätöstä on perusteltu esimerkiksi sillä, että uutiset ovat tärkeitä kaikille. Jos uutisia ei kykene lukemaan, jää nopeasti ulkopuolelle maailman tapahtumista.

Selkokielen tarvearvion mukaan selkokielistä tekstiä tarvitsevien määrä kasvaa Suomessa jatkossakin. Nyt määrä on 650 000–750 000. Kasvua selittää pääasiassa väestön vanheneminen, muistisairauksien yleistyminen ja maahanmuuton lisääntyminen. On hurjaa, että noin suuri osa maan asukkaista voi jäädä ilman kunnollista tietoa ja ymmärrystä asioista.

Tässä on myös syy siihen, miksi selkokieliset uutiset ovat hyvä uutinen.

Vanhukset, muistisairaat ja kielitaidoltaan huonommassa asemassa olevat maahanmuuttajat ovat lähtökohtaisesti heikommassa asemassa valtaväestöön verrattuna. Uutisten kirjoittaminen selkokielellä parantaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa ja omassa elämässään.

Kuvatäytteisessä maailmassa tekstillä on edelleen tärkeä rooli. Käy helposti huonosti, jos virallisia papereita tai sopimuksia ei osaa lukea tarpeeksi hyvin.

Tulevaisuus ei näytä valoisammalta, sillä ongelma valuu yhä nuorempiin. Selkokielen tarvearvion mukaan 11 prosenttia suomalaisista nuorista ei saavuta sellaista lukutaidon tasoa, jolla voisi aktiivisesti osallistua yhteiskuntaan.

Eriarvoisuutta lisää sekin, että lukutaidon taso on heikentynyt erityisesti huono-osaisimpien perheiden lapsilla.

On epätodennäköistä, että sanomalehdet alkaisivat yhtäkkiä sankoin joukoin julkaista uutisia selkokielellä. Nuoriin voi kuitenkin vielä vaikuttaa. Lukemista voi harjoitella yhdessä kotona. Mielenkiintoisia tekstejä voi etsiä lapsen omista kiinnostuksenkohteista, ja ottaa lukeminen osaksi arkea.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos