Kouluihin tarvitaan työrauha

Matias Marttisen mielestä perusopetuksen kehittämisen pitää olla seuraavan hallituksen koulutuspolitiikan keskeinen tavoite.

13.3. 3:00

Suomalainen koulutusjärjestelmä on vuosikymmenten ajan toiminut yhteiskuntamme vahvimpana tukipilarina. Suomalaiset opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja pedagogisesti maailman huippuluokkaa. Korkea osaamistaso on ollut maallemme ylpeyden aihe.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin maalanneet huolestuttavaa kuvaa koulujemme tilanteesta. Oppimistulokset ovat kääntyneet laskuun, ja selvitysten mukaan jopa 15 prosenttia peruskoulun päättävistä ei osaa lukea tai laskea kunnolla. On selvää, että ilman vahvoja perustaitoja opintojen jatkaminen on nuorelle vaikeaa.

Olen saanut paljon palautetta opettajilta nimenomaan kasvaneiden hallinnollisten työtehtävien määrästä. Erilaiset kehittämishankkeet ovat kasvaneet liian suuriksi ja muodostuvat jo arjen työn esteeksi. Paperityöt vievät tällä hetkellä opettajien aikaa tärkeimmältä asialta – ajalta opettaa ja olla läsnä lasten ja nuorten kanssa.

Siksi eduskunnassa on mahdollistettava opettajille keskittyminen ja huomio perusasioihin ja työrauha ilman jatkuvaa hankerallia. Perusopetuksen kehittämisen pitää olla seuraavan hallituksen koulutuspolitiikan keskeinen tavoite.

Samalla päättäjien on varmistettava riittävä oppimisen tuen mahdollisuus kaikissa kouluissa. Oppimisen tuki varmistaa, että kaikkien oppilaiden työrauha voidaan taata ja jokainen lapsi saa yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen. Valitettavasti tällä hetkellä oppilaille annettava kolmiportainen tuki ei monessa kunnassa ja koulussa toimi toivotulla tavalla.

Oppimisrauhan varmistamiseksi myös luokassa tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen on voitava puuttua paremmin. Opettajille on annettava riittävät valtuudet ylläpitää ja mahdollistaa oppimista tukeva työrauha luokissa.

Viime viikolla lukemamme uutiset kouluissa tapahtuneista väkivallan teoista ovat olleet pysäyttäviä. Kouluissa tapahtuvaan väkivaltaan täytyy suhtautua äärimmäisellä vakavuudella. Suomalaisen koulun täytyy aina olla turvallinen paikka niin oppilaille kuin opettajille.

Tulevalla hallituksella on edessään suuri työ koulujen työrauhan, oppimisen tuen ja turvallisuuden takaamiseksi. Jokaiselle peruskouluun astuvalle lapselle on voitava antaa takuu rauhallisesta oppimisympäristöstä ja oppimisen mahdollisuuksista koko koulupolun ajaksi. Tälle takuulle rakentuu suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kok.)

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut