Tehokas konepaja on rohkea ja kehittää tulevaisuuteen katsoen - Mielipiteet - Satakunnan Kansa

Tehokas konepaja on rohkea ja kehittää tulevaisuuteen katsoen

Kirjoittajat muistuttavat, että satakuntalaisten konepajayritysten on tärkeä hypätä muutoksen mukaan säilyttääkseen kilpailukykynsä, sillä digitalisaation ja teollisuuden vallankumous on jo meneillään.­

2.5.2020 18:11

Konepajat ovat vuosikymmeniä olleet Satakunnan ja koko Suomen menestyksen kulmakiviä, jotka ovat tuottaneet laadukkaita osia, tuotteita ja palveluita niin muiden yritysten kuin yhteiskunnankin merkittäviin kohteisiin. Teollisuusalojen toisensa perään hävitessä Suomesta konepajateollisuus alihankkijoineen ylläpitää edelleen monen maakunnan hyvinvointia.

Digitalisaatio sanana ja kehittämistapana on tullut jäädäkseen kaikille teollisuuden aloille. Myös konepajojen toimintaa ja kilpailukykyä voidaan kehittää digitalisaation keinoin.

Se tarkoittaa toimia, joilla haetaan energiatehokkuutta, kustannustehokkuutta ja hyvinvointia suunnittelun, myynnin ja johdon tuoleilta aina CNC-koneistajan ja varastotyöntekijän työpisteille.

Pienillä ja keskisuurilla konepajoilla on selkeitä kilpailukyvyn parantamistarpeita liittyen energiankäytön optimointiin, tuotannon kustannustehokkuuden parantamiseen sekä investointien suhteuttamiseen yrityksen kokoon ja takaisinmaksuaikatavoitteisiin. Pysyäkseen mukana yhä vaativamman tuotannon ja digitaalisten ratkaisujen kehityspolulla, konepajojen tulee tuntea kustannustehokkaiden ja tulevaisuudessa vähähiilistenkin tuotantomenetelmien hyödyntämiseen sekä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä kehittämismahdollisuuksia sekä osata investoida älykkäästi näiden tietojen valossa.

Digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollistama teollisuuden vallankumous on jo meneillään ja satakuntalaisten konepajayritysten on tärkeä hypätä muutoksen mukaan säilyttääkseen kilpailukykynsä.

Suomalaiset yritykset ovat aina panostaneet kohtalaisen hyvin pääomaa tuotannon laitteisiin, mutta muistetaanko varmistaa, että laitteet tuottavat optimaalisesti. Kun tilauskanta pysyy hyvällä tasolla ja päivät vaativat ”hanskat savessa” ahkerointia, voi jatkuva parantaminen unohtua.

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun halutaan kehittää konepajaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin? Vaatii rohkeutta ottaa aikaa näiden askeleiden tunnistamiseen ja kehittämisjärjestyksen suunnitteluun.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa maaliskuussa alkaneessa EAKR-rahoitteisessa Tehokas konepaja -hankkeessa näitä asioita tunnistetaan yhdessä satakuntalaisten konepajojen kanssa. Hankkeessa demonstroidaan, pilotoidaan ja tehdään teknologiaselvityksiä, ja niiden avulla mentoroidaan konepajateollisuuden pk-yrityksiä valitsemaan heille soveltuvia tuotantoautomaation ja energiatehokkuuden ratkaisuja.

Hankkeen tuotantomenetelmiä kehittävät toimet hyödyntävät erityisesti automaatiota, 3D-konenäköä, robottihitsausta ja offline-ohjelmointia. Tavoitteena on myös juurruttaa kokeilukulttuuria sekä sen kautta löytää kustannustehokkaita ratkaisuja.

Vaikka digitalisaatio tuo robotteja ja automaattisia ratkaisuja konepajan arkeen, on ihminen kaikkein tärkein tekijä. Robotit eivät innovoi eivätkä tuota kehittämisideoita, vaan tekevät rutiininomaisia, ihmiselle tylsiä ja monesti ergonomisesti rasittavia työtehtäviä.

Työntekijät ovat kaikkein tärkein voimavara myös alati kehittyvässä, tehokkaassa konepajassa.

Timo Kerminen

SAMKin Tehokas konepaja -hankkeen projektipäällikkö

Mirka Leino

Automaation tutkimusryhmän vetäjä ja yliopettaja, SAMK

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?