Perusturvan palveluita kehitetään ihmisiä varten - Mielipiteet - Satakunnan Kansa

Perusturvan palveluita kehitetään ihmisiä varten – muutos vaatii joustoja ja aikaa

Kirjoittaja muistuttaa, että Porin perusturvan uuden tuottavuusohjelman tarkoituksena on hakea kustannussäästöjä, mutta ennen kaikkea nopeuttaa asiakkaan palveluiden piiriin pääsemistä sekä selkeyttää asiakkaan tarvitsemaa palvelukokonaisuutta. ­

17.7.2020 20:00

Viimeaikaisten mielipidekirjoitusten perusteella minulle on syntynyt mielikuva, että Porin perusturvan tuottavuusohjelma on aiheuttanut epäselvyyksiä ja mielipahaa. Tämän vuoksi haluan avata lähes vuoden mittaista prosessia ja sen etenemistä.

Porin kaupunginhallitus on elokuussa 2019 päättänyt, että perusturvan toimialalle luodaan tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelman toteuttajaksi valittiin NGH Consulting Oy, joka käynnisti vastaavan projektin Satasairaalan kanssa.

Työn tueksi Porin kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän, jossa on mukana myös eri ammattijärjestöjen edustajia ja luottamushenkilöitä. Kaupunginhallitus ja perusturvalautakunta ovat käsitelleet tuottavuusohjelmaa useissa kokouksissaan syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Kyseiset toimielimet koostuvat poliittisista päättäjistä.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt perusturvalautakunnalta selvitystä tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmasta, sisältäen aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt, yhteydet Satakunnan sote-valmisteluun, henkilöstön osallistamissuunnitelman, viestintäsuunnitelman ja suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine mittareineen.

NHG on asettanut tuottavuusohjelmalle viisi keskeistä tavoitetta: yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen ja 3. sektorin kanssa, palvelurakenteen keventäminen ja asiakasohjaus, tiedolla johtamisen mallin rakentaminen, digitaaliset hankkeet sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen.

Laaja-alaiset, moniammatilliset työryhmät ovat työstäneet tuottavuusohjelmalle asetettuja tavoitteita konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Kevään ja kesän 2020 aikana on tehty perusteellisia toteuttamisen suunnitelmia. Perusturvalautakunta käsittelee tuottavuusohjelman etenemistä elokuun kokouksessaan.

Syksyllä 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehdään päätöksiä siitä, miten tuottavuusohjelmaa toteutetaan käytännössä.

Perusturvan tuottavuusohjelman tavoitteena on ensisijaisesti nopeuttaa asiakkaan palveluiden piiriin pääsemistä ja selkeyttää asiakkaan tarvitsemaa palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa uudenlaisilla toimintatavoilla: ei puututa pelkästään taloudellisiin näkökulmiin, vaan tehdään toiminnasta entistä asiakaslähtöisempää.

Perusturvan on kuitenkin löydettävä myös kustannussäästöjä ja osaltaan tasapainotettava Porin kaupungin taloudellista tilannetta. Perusturvan tekemät kustannussäästöt syntyvät pitkällä aikavälillä, eikä nopeita ratkaisuja ole.

Lisäksi tuottavuusohjelman tavoitteena on kehittää henkilöstön työhyvinvointia sekä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, sivistystoimen ja yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Muutos vaatii aina uudenlaista, joustavaa ajattelua sekä aikaa – meiltä kaikilta. Porin perusturvan tehtävänä on huolehtia asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista parhaalla mahdollisella tavalla.

Laadukkaat, toimivat palvelut kuuluvat kaikenikäisille. Sekä poliittiset päättäjät että henkilöstö työskentelevät tämän yhteisen tavoitteen eteen.

Sonja Myllykoski

Kirjoittaja on Porin perusturvalautakunnan puheenjohtaja (sd.).

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?