Maltti on valttia kriisijohtamisessakin – yhteiskuntamme voi joustaa ja pehmentää koronakriisin iskua - Mielipiteet - Satakunnan Kansa

Maltti on valttia kriisijohtamisessakin – yhteiskuntamme voi joustaa ja pehmentää koronakriisin iskua

Kirjoittajat muistuttavat, että vaikka poikkeuslaki on sulkenut palveluja, uusia tilanteen vaatimia ei-lakisääteisiä palveluja on otettu käyttöön kaupunkilaisten ja yritysten selviytymistä helpottamaan. Lomautuksilta on Porissa tähän saakka vältytty, kun henkilöstöä on siirretty toisiin tehtäviin. ­

1.5. 20:00

Elämme toisen maailmansodan jälkeen suurimman poikkeustilan keskellä. Korona laukaisi maailmanlaajuisen terveyskriisin, sen rajaamistoimenpiteet pysäyttivät talouden ja nyt meidän on kaikin tavoin pyrittävä minimoimaan piilossa muhivan sosiaalisen kriisin seuraukset.

Poikkeustilassa tehtävien ratkaisujen tulee tähdätä epidemian torjumisen lisäksi sellaisiin ratkaisuihin, jotka myös viitoittavat ulospääsyn kriisistä ja tulevaisuuden jälleen rakentamisen. Valtio ja kunnat voivat joustaa ja omalla toiminnallaan pehmentää koronakriisin aiheuttamaa iskua niin yksittäisiin ihmisiin, perheisiin kuin yrityksiinkin. Edessä oleviin erittäin vaikeisiin taloushaasteisiin tulee vastata, kun sen aika on.

Koronakriisinkin keskellä meidän pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamme osoittaa jälleen kerran toimivuutensa, myös Porissa. Porin kaupunki on seurannut suurimpien kaupunkien linjaa ja pyrkinyt omilla toimillaan vakauttamaan tilannetta.

Vaikka poikkeuslaki sulki palveluja, uusia tilanteen vaatimia ei-lakisääteisiä palveluja on otettu käyttöön kaupunkilaisten ja yritysten selviytymistä helpottamaan. Lomautuksilta on tähän saakka vältytty, kun henkilöstöä on siirretty toisiin tehtäviin.

Talouden kokonaiskuva on nyt synkkä maailmalla ja Suomessa. Jo entisestään vaikea kuntatalous on merkittävien haasteiden edessä samalla kun palveluja kysytään yhä enemmän. Suurissa kaupungeissa ongelmaksi on muodostunut erityisesti verotulojen romahdus.

Porissakin verotulot jäivät jo vuonna 2019 tavoitellusta noin 12 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden verokertymä tulee olemaan entisestään heikompi ja tänään tulevaa miinusta voidaan vain arvailla.

Tulevien säästöjen löytämistä vaikeuttaa erityisesti se, että perusturvan kulut eivät ole lähivuosina ainakaan vähenemässä. Kaikki muutkin lakisääteiset tehtävät on kyettävä hoitamaan, ja samalla on pystyttävä myös paikkaamaan koronakriisin aiheuttamia palveluaukkoja.

Erityisen tärkeää on varmistaa se, että syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret eivät jää ilman tarvitsemaansa apua. Valtiolla on kokonaisvastuu kriisin taloudellisista seurauksista ja tukitoimista, mutta kunnat hoitavat potilaat sekä kriisistä aiheutuvat terveydelliset sekä sosiaaliset haasteet.

Porissa toteutettiin vuonna 2019 useita toiminnan tehostamiseen tähtääviä arviointeja. Ilman koronakriisiä säästötoimissa olisi edetty hallitusti vuosi kerrallaan.

Nyt tilanne on muuttunut. Kaupunginhallitus, virkamiehet ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat ovat aloittaneet talouden yksityiskohtaisen tilannekuvan rakentamisen yhdessä. Jokaiselle valtuustoryhmälle on erikseen esitetty edellisen tilinpäätöksen kokonaisuus sekä poikkeustilanteen aiheuttamat arviot kuluvalle sekä seuraavalle talousarviovuodelle.

Kaupungin taloustilanteen korjaaminen edellyttää kaikkien mahdollisten keinojen huolellista tarkastelua niin tulojen kuin menojen osalta. Virkamiehet ja keskeiset poliittiset toimijat ovat kiitettävästi osoittaneet kriisitietoisuutta ja myös yhteistä halua talouden tasapainottamiseen pidemmällä aikavälillä.

Kriisin politisoimista on yhteisellä päätöksellä pyritty välttämään. Jatkossa tässä työssä jokaiselta poliittiselta ryhmältä tullaan vaatimaan kuitenkin vastaan tulemista. Helppoja ratkaisuja ei näköpiirissä ole.

Kriisiin suhtautumisemme paljastaa paljon meidän perimmäisistä arvoistamme, nyt on kyse elämämme suojelemisesta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä lainaten ”tämä pirulainen voitetaan”.

Meidän tulee nyt pitää pää kylmänä, mutta sydän lämpimänä.

Diana Bergroth-Lampinen

Porin kaupunginhallituksen pj. (sd.)

Arja Laulainen

Valtuustoryhmän pj. (sd.), Pori

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?