Mielipide: Tärkein syrjäytymisuhan alla olevia nuoria yhdistävä tekijä on yksinäisyys - Mielipiteet - Satakunnan Kansa

Tärkein syrjäytymisuhan alla olevia nuoria yhdistävä tekijä on yksinäisyys – Nuorille merkityksellistä ovat vapaaehtoisuus, tasa-arvoisuus ja yhdessä tekeminen

4.7.2020 18:15

Nyt jos koskaan elämme tilanteessa, jossa erityistä huomiota tulee kiinnittää nuorten hyvinvoinnin ja arjessa pärjäämisen tukemiseen.

Äärimmäisen tärkeää on nuorten omien ajatusten, mielipiteiden ja kokemusten kuuleminen ja heidän osallisuutensa vahvistaminen näiden tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Muun muassa työelämäprofessori Elli Aaltonen Tampereen yliopistosta ja toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila Helsingin ensikodista ovat kirjoittaneet koronakriisin vaikutuksista muun muassa koulutus- ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten asemaan. He ovat todenneet nuorten tulevaisuudennäkymien heikentyneen radikaalisti.

Yle Uutiset puolestaan julkaisi jo 27.3. artikkelin koronaviruksen mukanaan tuoneen eristäytyneisyyden vaikutuksista jo valmiiksi psyykkisten ongelmien, yksinäisyyden tai muuten hauraassa suhteessa ulkomaailmaan elävien nuorten tilanteeseen. Syrjäytymiskehitykselle altistavat muun muassa vanhempien päihdeongelmat ja laiminlyönnin kokemukset lapsuudessa. Tärkein syrjäytymisuhan alla olevia nuoria yhdistävä tekijä on kuitenkin yksinäisyys.

Nuorelle on merkityksellistä tuntea kuuluvansa häntä ympäröivään yhteisöön. Osallisuuden kokemus omassa asiassaan motivoi ja vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta. Mahdollisuus vaikuttaa omien palvelu- ja tukitoimiensa suunnitteluun ja kehittämiseen pelkän palvelua vastaanottavan asiakkuuden sijaan, on nuorille tärkeää.

Nuorille tarjottavia palveluita kehitettäessä ”nuorelta nuorelle” -näkökulman nostaminen perustaksi kannattaa. Kokemusta ja ammatillista osaamista yhdistämällä luodaan pohja palveluverkostolle, joka on käyttäjänsä näköinen: raikas ja kokeileva. Yhdessä suunniteltu motivoi myös yhdessä tekemiseen – yhteistyöhön.

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja alueelliset toimijat: Lasten ja nuorten Kilpi, Euran kunta, Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut, Sataedu ja Tukiranka ry toteuttivat yhdessä kolmivuotisen TUKEE!-hankkeen. Hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin yhdessä kohdennetun tuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa erilaisia pärjäävyyttä tukevia työtapoja ja -menetelmiä.

Tulokset eivät olisi voineet olla selkeämpiä: nuorille merkityksellistä oli vapaaehtoisuus, yhdessä tekeminen sekä tasa-arvoisuus. Kuuntele ja kuule nuorta – se kantaa hedelmää.

Kirjoittajat ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun Hyvinvointi ja terveys -osaamisalueen lehtoreita.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: