MainosSatakunnan Yrittäjät

Miksi juuri yrittäjäehdokas sopii päättämään kunnan asioista? Taloustaidot, verkostot, kyky jakaa aikaa – Lue lisää syitä valinnan tueksi

Yrittäjät ovat usein oman paikkakuntansa äänitorvia, heillä on laajat verkostot ja virtaa riittää oman yritystoiminnan pyörittämisen lisäksi yhteisten asioiden hoitamiseen. He osaavat myös hahmottaa kokonaisuuksia etenkin raha-asioissa. Kysyimme viideltä yrittäjäehdokkaalta eri puolilta Satakuntaa, miksi heidän mielestään äänestäjän kannattaa napata listalta juuri yrittäjäehdokas.


8.6.2021 6:00
”Yrittäjät tuntevat alueensa”

Niina Hakala

Parturi-kampaamo

Hiuspiste Tarniina

Harjavalta

Valitettavasti monen paikkakunnan keskustat kutistuvat, kun verkkokauppa syö kivijalkayrityksiltä elintilaa. Yrittäjävaltuutetut tekevät tärkeitä päätöksiä, joissa he pitävät palveluiden puolta ja samalla tietysti koko kunnan elinvoimaisuuden puolta. On tärkeää, että oman kunnan yrittäjät pääsevät luontevasti mukaan kilpailutuksiin ja sitä kautta hankintoihin. Esimerkiksi koulujen pitäisi voida käyttää kirja- ja materiaalihankinnoissa paikallista kirjakaupasta.

Valtuustoissa tehdään jatkuvasti päätöksiä, joilla taataan kunnan hyvinvointi, asukkaat saavat työtä ja palveluita sekä kunta verotuloja.

Yrittäjävaltuutetuilla on intoa ja taitoa viedä yhteisiä asioita eteen päin. Ennen kaikkea toivon, että ihmiset aktivoituisivat uurnille. Mottonani on, että ellet äänestä, älä valita.

”Aidot vuoropuhelutaidot”

Jari Laihonen

Kivikylän Kotipalvaamo Oy

Rauma, Lappi

Yrittäjäehdokkaat osaavat oman työnsä kautta ajatella asioita laaja-alaisesti ja miettiä vaihtoehtoja monipuolisesti. Putkinäöllä ei pitkälle pötkitä, vaan neuvottelutaidoista ja kompromissikyvystä on hyötyä yhteisten asioiden hoitamisessa.

Päätöksenteossa auttaa myös pitkämielisyys. Asioiden eteneminen on voi olla hidasta, mutta siihenkin on perustelunsa. Kuntatason päätökset vaikuttavat monen ihmisen elämään, joten taustalla pitää olla pitkäjänteinen pohjatyö. Vastuunkantoa on myös se, ettei aina saa omia toiveita perille. Korostaisin myös viestinnän merkitystä, tämänkin on moni yrittäjä kokemusten kautta sisäistänyt.

Yrittäjävaltuutetut tietävät, miten tärkeää on aito vuoropuhelu kentän kanssa esimerkiksi ennen kilpailutuksia.

”Sitkeys ja taloustieto”

Tomi Lehtonen

LT-Sähkö Oy

Pori, Noormarkku

Yrittäjien antama osaaminen on hyvin monipuolista. Periksi antamattomuus ja liiketoiminnan lainalaisuuksien tunteminen ovat tyypillisiä luonteenpiirteitä yrittäjäehdokkaille. Moni on myös oppinut omaa yritystä pyörittäessään etsimään uusia innovaatioita. Yrittäjät myös osaavat laskea, mitä liikeideoiden toteutus maksaa ja mitä se rahoitetaan. Kokonaisuuksien hahmottamistaidoista on hyötyä valtuustotyössä ja lautakunnissa.

Yrittäjät osallistuvat omalla paikkakunnallaan aktiivisesti myös esimerkiksi yhdistystoimintaan. Oman yrityksen työntekijät, asiakkaat sekä laajat asiakas- ja vapaa-ajanverkostot antavat uusia tulokulmia päätöksentekoon.

”Leipää moneen pöytään”

Tiina Stenman

Fysio Stenman

Pori

Kuntataloudessa on aina kyse rahoista ja niiden riittämisestä. Samanlaistahan se on pk-yrittäjän arki. Yrittäjävaltuutetut antavat oman talousosaamisensa yhteiseen käyttöön, ja tulosvastuustahan kunnan asioiden hoitamisessakin on kyse.

Yrittäjäehdokkaiden vahvuus ja voima on monesti myös luonteenpiirteissä. Aktiivisuudesta ja ulospäin suuntautuvuudesta on hyötyä. Rohkeat kuntapäättäjät tarttuvat toimeen ja vievät asioita eteenpäin. On hyvä muistuttaa äänestäjiä siitä, että yrittäjät tarjoavat työpaikkoja, luovat palveluita ja maksavat veroja omaan kuntaan. Tuovat siis leipää aika monen pöytään.

”Yritysvaikutusten vahtiminen”

Ola Suomalainen

Nakkilan Puhdistuspalvelu

Nakkila

Yritykset ovat arvokkaita jokaiselle kunnalle, ne tuovat elinvoimaa ja työpaikkoja. Siksi myös kaikessa päätöksenteossa pitäisi entistä voimakkaammin ottaa huomioon yritysvaikutukset. Valtuustoissa, hallituksissa ja valiokunnissa istuvat yrittäjät tuovat tärkeän lisän päätöksentekoon.

On tärkeätä tiedottaa ajoissa ja selkeästi hankinnoista ja kilpailutuksista.

Yrittäjävaltuutettujen tärkeä tehtävä on kannustaa vaalikauden aikana viranhaltijoita hyvään vuoropuheluun yrittäjäkentän kanssa. Yhdessä syntyy kaikkia hyödyttäviä toimintamalleja, tarkkaan etukäteissuunnitteluun kannattaa panostaa. Esimerkiksi kokonaisvaltainen urakka ei läheskään aina ole pk-yrittäjien kannalta paras ratkaisu.

Fakta

Kuntavaalien tärkeät päivämäärät:

– Ennakkoäänestys 26.5.– 8.6.

– Vaalipäivä 13.6.

– Valtuustot aloittavat työnsä 1.9.

Katso kaikki yrittäjäehdokkaat >>

Lue myös:

Viisi ehdokasta paljastavat kannustimensa ja haastavat sinut mukaan kuntavaaleihin

Soteyrittäjien ääni kuuluviin: ”Yhteistoimintaa sanelun sijaan, käänteisen kilpailutuksen kuristusote irti, kulurakenne auki ja puolueeton valvonta”

Lue myös: