MainosSatakunnan ammattikorkeakoulun Tutkimuskeskus WANDER

Elintarvikealan yritys: Tutustu vastuullisen vedenkäytön hyötyihin

Puhtaan veden turvaamiseksi on tehtävä töitä. Suomalaisyrityksille tämä on myös näytön paikka. Tehokas vedenkäyttö tuo säästöä ja on ympäristöteko.

Elintarvikealan yrityksiä kehotetaan kiinnittämään huomio vedenkäytön vastuullisuuteen.


10.1. 9:59

Suomessa on totuttu puhtaisiin vesiin, olipa kyse ympäristömme vesistä tai kraanasta tulevasta vedestä. Puhdas, laadukas vesi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, ei meillä eikä sillä laajalla osalla maapalloa, jossa vedestä jo alkaa olla oikeasti pulaa.

Veden käyttö ja vesien tila ovat Suomessa pääosin kestävällä pohjalla. Eniten vettä kuluu ja merkittäviä vesistövaikutuksia syntyy maa- ja metsätaloudessa, energiantuotannossa ja eri teollisuuden aloilla. Satakunnassa toimii yli 200 elintarvikealan yritystä sekä yli 2600 maatilaa, joista miltei puolet on kasvis- ja eläintuotannosta vastaavia sopimustuottajia.

”Satakunnan tärkeälle elintarviketeollisuudelle laadukas vesi on turvallisen tuotannon edellytys”, sanoo kiertotalousasiantuntija Pekka Maijala Pyhäjärvi-instituutista.

Fokuksena kestävä vedenkäyttö

Satakunta on elintarviketuotannolle kilpailukykyinen ympäristö. Elintarviketeollisuuden kannattavuuteen liittyy olennaisesti tavoite kehittää vedenkäyttöä niin, että raakaveden, energian sekä jäteveden kustannuksia voitaisiin vähentää. Satakunnassa elintarviketeollisuuden käyttämään veteen liittyvien riskien hallinta on huomioitu ja sen eteen on tehty kehitystyötä vesilaitosten kanssa.

”Laatuvesi-hankkeessa rakennettiin työkalut alueen elintarvikeyrityksille sekä veteen liittyvien kustannusten että riskien hallintaan. Riskienhallintatyökalu on kaikkien käytettävissä”, Pekka Maijala muistuttaa.

Tutustu vesitietopankkiin

Satakunnassa on yli 50 veden hankinnan kannalta tärkeäksi luokiteltua pohjavesialuetta.

Satakunnassa on laatuvettä

Suomessa on vuodesta 2019 alkaen ollut käytettävissä vesivastuullisuuden tiekartta, jonka pohjana on vuonna 2017 luotu yritysten vesivastuusitoumusjärjestelmä. Parhaillaan Pyhäjärvi-instituutti on yhtenä edelläkävijänä kehittämässä muiden asiantuntijoiden ja yritysten kanssa Yritysten vesivastuu 2030 -palvelukonseptia.

”Erityisesti viimeisten viiden vuoden aikana on koko Suomessa alettu voimakkaasti tekemään yritysten kanssa töitä vesivastuun eteen. Vesivastuutyö jatkuu.”

Satakuntalaisessa ruoantuotannossa käytetään puhdasta ja laadukasta vettä – vesivastuullisesti. Alueen ruoantuotanto on myös oleellinen osa kansallista huoltovarmuutta ja elintarvikeala työllistää maakunnassa noin 12 000 henkilöä.

”Satakunnan erinomaiset viljelyolosuhteet luovat kilpailuedun elintarvikealan yrityksille. Laadukas ja kestävästi hyödynnetty veden käyttö voisi näkyä maakunnan elintarvikkeiden markkinoinnissa. Tätä varten teimme avuksi materiaalia yritysten markkinointikäyttöön”, toteaa Pyhäjärvi-instituutin sisältöjohtaja Marko Jori.

Info

Kohti kestävää veden käyttöä elintarvikealan yrityksissä

  • Vastuullista ruoantuotantoa ovat tukemassa monien eri rahoituslähteiden kautta lukuisat eri hankkeet.

Tutustu ja hyödynnä tietoa

Ota yhteyttä: Pekka Maijala, kiertotalouden asiantuntija, 044 034 4068, pekka.maijala@pji.fi

Laatuvesi-hankkeen päätavoitteena oli tuottaa Satakunnan elintarviketeollisuudelle työkaluja veden laadun ja määrän kokonaisvaltaiseen hallintaan sekä osoittaa veteen liittyvät riskit ja keinot niihin varautumiseen. Hankkeen toteuttajia olivat SAMK/Tutkimuskeskus WANDER, Pyhäjärvi-instituutti, Prizztech Oy ja Satafood Kehittämisyhdistys ry.