MainosTampereen yliopisto

Datatieteilijät punovat ihmisten ja teknologioiden toimintoja yhteen – ”Osaajat viedään aina käsistä”, sanoo uuden tutkinto-ohjelman lehtori

Some, mobiilipankki tai kenkien tilaus jenkeistä ei toimisi ilman ohjelmointiosaamista. Tietotekniikan ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän kehittämään digitaalista maailmaa. Alan huipuksi voi pian opiskella Porissa ja Seinäjoella uudessa tutkinto-ohjelmassa.

”Maailma on täynnä hienoja 24/7 toimivia, ohjelmistoalan ammattilaisten tekemiä järjestelmiä. Ne tosin huomataan herkästi vasta, kun verkkopankki ei toimikaan”, huomioi ohjelmistotekniikan lehtori Harri Keto tietotekniikkaosaamisen merkityksestä yhteiskunnassa.


3.3. 10:59

Alaa, jossa tietotekniikan osaajaa ei tarvita, ei ole.

”Every business is software business”, tapailee ohjelmistotekniikan lehtori Harri Keto alalla tuttua fraasia.

Muuta on vaikea kuvitellakaan. Ohjelmisto-osaamista vaatineet teknologiat ovat tänä päivänä itsestään selvältä tuntuva osa arkea.

”Aamulla avasin vahvaa tietoturvaa vaativan sähköpostin. Koulun oven avasin etälukijalla. Rahaa siirrän paikasta toiseen puhelimella ja teen veroilmoituksen verkossa. Ilman ohjelmointiosaamista mikään näistä ei onnistuisi.”

Ohjelmoinnin ja tietojenkäsittelyn huippujen koulutus saa täydennystä Tampereen yliopiston Porin ja Seinäjoen yksiköissä. Uuden tutkinto-ohjelman ytimessä ovat tietopohjaiset web-järjestelmät.

”Tutkinto-ohjelma on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Ohjelmasta voi valmistua tietojenkäsittelyn filosofian maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi.”

Info

Tutustu tutkintoihin

Tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma

Tule digitaalisen maailman tekijäksi

  • Tutkinto-ohjelma toteutetaan kolmen kampuksen – Pori, Seinäjoki, Tampere – välillä monimuotoista oppimista ja opetusta hyödyntäen.

  • Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa sekä Porissa että Seinäjoella.

  • Hakuaika osana yhteishakua 16.–30.3.2022.

Eri kampusten välillä olevat ryhmät voidaan yhdistää heijastuspinnalla kuin samaan tilaan, kuten tähän muuntuvaan luokkatilaan. Uudenlainen kameratekniikka ja laaja pinta antavat autenttisemman tunteen yhteisen tilan jakamisesta.

Parempia digikokemuksia ihmisen ja koneen yhteistyöllä

Digitaalisen tiedon määrä maailmassa kasvaa räjähdysmäisesti. Meistä jokaisesta kerätään tietokantoihin dataa, jota hyödynnetään eri tarkoituksiin – tavallisesti ihmisille suunnattujen palveluiden parantamiseen. Kanta-asiakaskorteilla päästään kiinni kulutuskäyttäytymiseemme ja terveytemme näkyy verkkoon tallennetusta datasta. Suuri tietomassa eli big data ei välttämättä ole rakenteellista. Uudenlaiset tietokantateknologiat käsittelevät hajanaisia tietomassoja.

”Olennaista on, miten tietoa hyödynnetään. Koneoppimisessa algoritmit keräävät tietoa ja ne oppivat hyödyntämään dataa, ilman ihmistä. Tämä on kasvava trendi, joka tulee olemaan tutkinnossa yksi tärkeä kulmakivi. Suomessa on jo vahvaa alan osaamista, jota nyt vahvistamme.”

Haku ohjelmaan alkaa 16. maaliskuuta. Tutkinnot voi suorittaa kokopäiväisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Työn ohella tutkintoa suoritettaessa on hyvä varautua kolmesta neljään vuoteen.

Lue myös: Uratarina | Mitä dippainssi oikein tekee? Lue, mitä tutkinto mahdollisti Soilille, Samille ja Tepolle

Porin yliopistokeskuksessa opiskelussa korostuu yhteisöllisyys. ”Maltillisen kokoiset ryhmät ovat opiskelijoiden etu. Opintokokonaisuudet myös suunnitellaan opiskelijan etu edellä. Opettajilla on tausta yritysmaailmassa ja selän takana on koko Tampereen yliopisto”, Keto sanoo tutkinto-ohjelman vahvuuksista.

Nörttimyytistä luovaksi alaksi

Korjataan yksi sitkeä ennakkoluulo: ohjelmistoala ei lehtorin mukaan välttämättä edellytä matemaattista lahjakkuutta.

”Tietotekniikka on luova ala, jossa halu ratkaista ongelmia on matematiikkaa oleellisempaa.”

Töihin haetaan: Pilvi-integraattori, tekoälysuunnittelija ja tietoturva-analyytikko

Keto tunnistaa opiskelijoissa kaksi tyyppiä.

”Tiedolla johtamisesta innostunut tarkastelee maailmaa helikopteriperspektiivistä ja voi sanoa koodista syttyvälle nörtille: tehkää te tällainen ohjelma, minä tiedän mihin sitä käytetään. Uusi tutkinto-ohjelma vastaa juuri näihin tiedolla johtamisen ja teknologian hyödyntämisen teemoihin.”

Poriin ja Seinäjoelle otetaan kuhunkin 20 tutkinto-opiskelijaa. Opintopalettia on mahdollista muokata myös oman taustan ja kiinnostuksen mukaan.

Teknologia luo työpaikkoja ja kasvua

Rekrytointi-ilmoituksissa haetaan pian tekoälysuunnittelijaa, tietoturva-analyytikkoa tai virtuaalitodellisuuden suunnittelijaa. Juuri tämän kaltaisia tulevaisuuden ammatteja varten koulutus kehitettiin. Työmarkkinoilla tietotekniikan alan asiantuntijoilla on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa.

”Pulaakin on”, sanoo Keto Satakunnan tilanteesta.

”Ohjelmisto on aina ihmisen tekemä ja ihmistä palvelemaan kehitetty”, sanoo ohjelmistotekniikkaa Tampereen yliopiston Porin yksikössä opettava Harri Keto.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yritykselle kilpailuetu. Keto näkeekin mahdollisuuden, miten alueen yritykset voivat varmistaa omaa kilpailukykyään.

”Tutkinto-opinnot työn ohella vahvistavat henkilön omaa ammattitaitoa ja yrityksen teknologiaosaamista. Näin varmistetaan myös kasvun edellytykset.”

Tutustu ja hae

Tampereen yliopiston Porin yksikön muut tutkinto-ohjelmat

Uratarina: Mitä dippainssi oikein tekee? Lue, mitä tutkinto mahdollisti Soilille, Samille ja Tepolle

Uratarina: Millaista on yhteiskuntatieteiden maisterin työ? Tellu, Niina ja Jenni ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia, joilla on yhteinen mielenkiinnon kohde

  • Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmatutustu tästä

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan haku seuraavaksi keväällä 2023.

Lue myös:

Mitä dippainssi oikein tekee? Lue, mitä tutkinto mahdollisti Soilille, Samille ja Tepolle

Millaista on yhteiskuntatieteiden maisterin työ? Tellu, Niina ja Jenni ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia, joilla on yhteinen mielenkiinnon kohde