Musassa on ollut asutuksen keskellä tilkku metsää – Miksi sitä on pitänyt mennä kaatamaan?

Olen aina pitänyt Poria kaupunkina, joka arvostaa lähiluontoa. Porissa on kansallinen kaupunkipuisto, Kirjurinluoto, Porin metsä ja useita pienempiä taajamametsiä. Nämä kaikki ovat kaupunkilaisille tärkeitä henkireikiä.

Porin kaupungin sivuilla todetaan, että "taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010–2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja."

Kävin Porissa pääsiäisen tienoolla ja olen syvästi järkyttynyt siitä, miten Musan puisto on kaupungin toimesta nyt likipitäen täysin tuhottu.

Musan puistolla tarkoitetaan metsää, joka rajoittuu Kynäksentien, Kraftmanintien, Pormestarintien ja Mäntyluodon pikatien väliin.

Musan puistolla on ollut merkittävä virkistyskäytöllinen arvo alueen asukkaille. Puisto on ollut kaunista sekametsää, jonka poluilla ovat viihtyneet niin koiranulkoiluttajat, lenkkeilijät kuin lapsetkin. Alueella on ollut myös runsas eläimistö ja metsä on toiminut asuinpaikkana oraville, siileille sekä linnuille. Nyt pesäpuut on kaadettu ja ravintolähteet raivattu pois.

Lisäksi huolena on, että jäljelle jäänyt puusto ei kestä tulevia myrskyjä, vaan puustoa tulee kaatumaan vielä lisää ellei asialle tehdä jotain.

Alueen meluhaitat ovat myös kasvaneet merkittävästi aiempaan verrattuna.

Keskustelin asiasta useamman alueella asuvan henkilön kanssa, eikä kaupunki ole kuullut asukkaita millään tavalla ennen muutostöiden toteuttamista. Metsän kaataminen on tullut täytenä yllätyksenä, eikä asiaan ole voinut mitenkään vaikuttaa.

Pelkkää mainintaa puuston harvennuksesta kaupungin internetsivuilla ei voi pitää riittävänä tiedottamisena. Tämä toimintamalli on myös täysin vastoin sitä, mitä kaupunki omilla sivuillaan toteaa yhteistyöstä ja asiakkaiden toiveiden huomioimisesta taajamametsien osalta.

Mielestäni vähintä, mitä kaupunki voi tässä tilanteessa on tehdä, on uusien taimien istuttaminen ja Musan puiston elvyttäminen. Meidän tulisi olla ylpeitä suomalaisesta luonnosta ja varjella sitä luontokadolta eikä tuhota sitä vähää, mikä meillä on jäljellä.

Alexandra Hacklin

OTM, entinen musalainen

Helsinki

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut