Laadukas aineenopetus turvattava Satakunnassa

Turku tekee korjausliikkeen, jollaisia toivoisi näkevän myös täällä Satakunnassa.

Kirjoittajan mukaan hänesa opettajaurani aikana maakunnan oppilasmäärät eivät ole merkittävästi muuttuneet, mutta virkojen alasajo on siitä huolimatta kiihtynyt. Kuva Kaarisillan yhtenäiskoulun välitunnilta.

12.3. 16:27

Turun kaupunginhallitus teki kuluneella viikolla merkittävän rekrytointipäätöksen: kaupunki täyttää 190 opettajan virkaa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (HS Turku 7.3.). Valtaosassa virantäytöissä kyseessä on pitkään kaupunkia päätoimisina tuntiopettajina palvelleiden opettajien virkanimikkeiden muutoksesta.

Turku tekee korjausliikkeen, jollaisia toivoisi näkevän myös täällä Satakunnassa.

Perusopetuslain mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla riittävästi opettajan virkoja. Aineenopetuksessa tämä tarkoittaa lehtorin virkanimikettä, jossa viranhaltijalla oppiaineen opetusvelvollisuus täyttyy ja täydet opetustunnit taataan.

Esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin lehtorilla opetusvelvollisuus on lukiossa 21 ja peruskoulussa 23 vuosiviikkotuntia. Päätoimiselle tuntiopettajalle opetusvelvollisuuden täyttymistä ei taata, vaan hänelle työnantaja takaa 16 vuosiviikkotuntia, mikä on siis noin 70 prosenttia täydestä työpanoksesta/potentiaalista.

Jos pätevällä päätoimisella tuntiopettajalla on kuitenkin vuodesta tai jopa vuosikymmenestä toiseen täydet opetustunnit, on vaikea nähdä, mikä on työnantajan tavoite tai motiivi kyseisen opettajan työuran suhteen.

Vielä heikompi tilanne on kuitenkin pelkällä tuntiopettajan virkanimikkeellä palkattavalla: kyseessä on käytännössä nollatuntisopimus, koska opettajalle taataan minimissään vain yksi vuosiviikkotunti ja sekin tavallisesti määräajaksi.

Monessa satakuntalaiskunnassa aineenopettajien rekrytoinnissa on ollut havaittavissa viime vuosina valitettavaa rapautumista. Eläköitymisten tai irtisanoutumisten johdosta päättyneitä lehtorin virkoja on enenevässä määrin alettu hoitaa tuntiopettajuuksilla.

On jopa kouluja, joiden aineenopettajista selvä enemmistö on toiminut ”tuntiopettajan viroissa”, vaikka tämä ei suinkaan ole lain hengen mukaista saati opettajan, oppilaiden tai edes työnantajan etu pitkässä juoksussa.

Nuoret, pätevät opettajat ovat äänestäneet jaloillaan ja hakeutuneet kasvukeskuksien lehtoreiden virkoihin, mikä on taannut heille pysyvän työpaikan ja tulevaisuudennäkymät.

Satakunta ei ole kasvumaakunta, ja oppilasmääräennusteisiin on pitkällä aikavälillä tulossa laskua. Oman runsaan 20 vuoden opettajaurani aikana maakunnan oppilasmäärät eivät ole merkittävästi muuttuneet, mutta virkojen alasajo on siitä huolimatta kiihtynyt.

On syytä muistaa, että valtaosa aineenopettajistosta on täälläkin lähestymässä eläkeikää, ja uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan. Luonnollinen poistuma ei saa tarkoittaa omaehtoista aineopetuksen heikentämistä, vaan parhaat potentiaaliset aineenopettajat on tavoitettavissa työmarkkinoilta Satakuntaan vain lehtorin virkoja täyttäen.

Virkaansa sitoutuneet lehtorit voidaan myös varsin matalalla kynnyksellä tarvittaessa lisäkouluttaa uuden toisen tai jopa kolmannen opetettavan aineen opettajiksi.

Heikki Honkanen

Satakunnan historian ja yhteiskuntaopin opettajat ry:n puheenjohtaja

HYOL ry:n hallituksen jäsen

Pori

Parhaat potentiaaliset aineenopettajat on tavoitettavissa työmarkkinoilta Satakuntaan vain lehtorin virkoja täyttäen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut