Alueellisen osaamispääoman rakentaminen vaatii pitkäjänteistä ja strategista yhteistyötä

Nykyinen koulutus ei tuo Satakuntaan määrällisesti riittävästi uusia osaajia.

Kirjoittajien mukaan nykyinen koulutus ei tuo Satakuntaan määrällisesti riittävästi uusia osaajia.

9.3. 20:43

Satakunnan yritykset ovat pitkään viestineet osaamisvajeesta, joka muodostaa esteitä alueen kehitykselle ja teollisuuden kasvulle. Maakunnan koulutustaso on maan keskiarvoa matalampi ja erot koulutustasossa ovat erityisen suuria korkeakoulutettujen osalta.

Samaan aikaan Satakunnassa on vahva teollinen perinne ja vahvassa kasvussa olevia teollisuuden aloja, joiden vientiteollisuudella on suuri paitsi alueellinen myös valtakunnallinen merkitys.

Yhdeksi maakunnan koulutustason nostamista estäväksi tekijäksi nousee elinkeinoelämän tarpeisiin riittämätön korkeakoulutus. Nykyinen koulutus ei tuo Satakuntaan määrällisesti riittävästi uusia osaajia.

Tehokkain tapa sitouttaa uusia tekijöitä alueelle onkin kouluttaa heidät alueella. Alueeseen sitoutumisen näkökulmasta on tärkeää, että tarjolla on kandidaattitasoista koulutusta – koulutusta, johon hakeudutaan suoraan toiselta asteelta. Juurtuminen alueelle tapahtuu tyypillisesti juuri tässä vaiheessa opintojen kaarta.

Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston yhdessä syksyllä 2023 aloittama tekniikan kandidaatintutkinto-ohjelma kiinnostaa alueen yrityksiä. Esimerkiksi Pori Energialle yliopistoyhteistyö Porin yliopistokeskuksessa on avainasemassa.

Pori Energia haluaa saada opiskelijat kiinnostumaan yrityksestä jo opiskeluaikana. Tämä on mahdollista tarjoamalla opiskelijoille kesätöitä ja yrityslähtöisiä ongelmia ratkottavaksi harjoitustöissä. Aktiivisella yhteistyöllä Pori Energia varmistaa sen, että yrityksellä on parhaat resurssit käytettävissä tulevaisuudessa.

Kilpailukykyisen ja profiililtaan omaleimaisen tekniikan kandidaatintutkinto-ohjelman avulla Poriin houkutellaan lahjakkaita nuoria. Osaamispääoman rakentaminen on pitkäjänteistä ja tärkeää alueen yrityksille ja sitä kautta koko alueen elinvoimalle ja hyvinvoinnille.

Houkuttelevat korkea-asteen koulutukset kehittävät ja ylläpitävät alueen veto- ja pitovoimaa, jota tarvitsemme Satakuntaan lisää. Suomen menestys kasvaa paikallisista vahvuuksista. Kun alueet menestyvät, Suomikin menestyy.

Korkeakouluilla on tärkeä rooli osaajien kouluttamisessa ja parhaat kumppanit koulutuksen ennakointiin ja kehittämiseen löytyvät aluekehitys- ja edunvalvontaorganisaatioista sekä elinkeinoelämästä, joiden sitoutuminen on uuden koulutuksenkin jatkuvuuden kannalta elintärkeää.

Yliopistojen ja Satakunnan alueen toimijoiden intressi on yhteinen

Monimutkaisessa ja osin ennustamattomassa toimintaympäristössä syntyy jatkuvasti uudenlaisia työtehtäviä, joihin voidaan varautua ainoastaan tutkimusperustaisella laadukkaalla koulutuksella.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmalla yliopistot, Satakunnan aluetoimijat ja yritykset voivat yhdessä pitää huolta siitä, että alueella on tulevaisuudessa riittävästi osaajia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Tekniikan yliopistollinen koulutus tuo pitkällä aikavälillä alueelle myös uutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, kunhan alueen yritykset lähtevät rohkeasti mukaan yhteistyöhön.

Sari Stenvall-Virtanen

koulutuspäällikkö

Turun yliopiston teknillinen tiedekunta

Katariina Yrjönkoski

projektijohtaja

FORE UCPori / Porin yliopistokeskus

Petri Paajanen

toimitusjohtaja

Pori Energia Oy

Eeva Kalli

kansanedustaja

keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut