Psykiatristen sairaalapaikkojen alasajo huolestuttaa omaisia

Kun sairaalahoitoa tarvitseva potilas ei saa tarvitsemaansa apua, ympärivuorokautinen hoito- ja valvontavastuu kaatuu omaisille.

Kirjoittajien mielestä seuraavalla hallituskaudella on tehtävä tulevaisuuskestävää mielenterveyspolitiikkaa ja varmistettava kansalaisten tasavertainen kohtelu. ”Suomessa on mittava mielenterveyspalveluiden hoitovaje.”

11.3. 18:44

Suomessa on mittava mielenterveyspalveluiden hoitovaje. Nykyinen mielenterveyspalvelujen heikko saatavuus, hoidon jatkuvuuden haasteet ja huutava pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista ovat johtaneet siihen, että sairastuneen läheiset joutuvat ottamaan vastuuta, joka kuuluisi ammattilaisille.

Tilanne on lisännyt merkittävästi mielenterveysomaisten kuormittumista ja moni uupuu kohtuuttoman taakan alle.

Erityisen akuutti ja mielenterveysomaisia kuormittava asia on psykiatristen sairaalapaikkojen alasajo.

THL:n toteuttama selvitys osoittaa, että viimeisen viiden vuoden aikana psykiatristen sairaalapaikkojen määrä on vähentynyt 41 prosenttia ja 50 vuodessa yhteensä 88 prosenttia. Myös hoitopäivien määrä on vähentynyt ja kesto lyhentynyt.

Kehityssuunta on kestämätön, sillä paikkojen määrä on jo nykyisellään aivan liian vähäinen.

Kun henkilöllä murtuu jalka, hän pääsee nopeasti hoitoon. Tällä hetkellä vakavaa psykiatrista sairautta sairastava henkilö voi jäädä ilman välitöntä sairaalahoitoa, vaikka se olisi hoidollisesti tarpeellista.

Käytännössä hoitoon pääsyn pitkittyminen tarkoittaa sitä, että sairastuneen tulee pärjätä kotona omin avuin, usein perheenjäsenen tai muun läheisen tuella. FinFami Satakunnan toiminnassa mukana olleista mielenterveysomaisista 78 prosenttia kokee suurta huolta sairastuneen läheisensä hyvinvoinnista.

Hoitojärjestelmä olettaa usein automaattisesti, että omainen kantaa vastuun sairastuneesta läheisestään. Vaikka läheiset ovat tärkeä ja luonnollinen tukiverkko sairastuneelle, he eivät ole mielenterveystyön ammattilaisia.

On kohtuutonta vaatia, että arjesta, työstä, perheestä ja itsestä huolehtimisen lisäksi he joutuvat ottamaan vastuun myös sairastuneen hoidosta. Valitettavasti tämä on arkipäivää monelle.

FinFami Satakunnan omaisneuvontaan osallistuneista 70 prosenttia kokee jääneensä yksin perhetilanteessaan. Kun hoitovastuu kasvaa, läheisten kokema huoli, stressi ja uupumus lisääntyvät.

Omaisia kuormittavat erityisesti sairastuneen sairaudentunnottomuus ja hoitokielteisyys, jotka aiheuttavat perheissä jopa henkeä uhkaavia tilanteita. Mielenterveysomaiset kuuluvatkin terveydelliseen riskiryhmään kuormittavan omaistilanteen vuoksi.

Raskas tilanne voi helposti johtaa siihen, että myös omainen sairastuu. Jos emme huolehdi mielenterveysomaisten jaksamisesta, sairastuneita voi olla useampi.

Omaiselle tärkein tuki on se, että sairastunut saa apua ja hyvää hoitoa ajoissa. Hyvinvointialueet ovat erilaisia lähtökohdiltaan ja niiden sote-palvelut vaihtelevat.

Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä tulevaisuuskestävää mielenterveyspolitiikkaa ja varmistettava kansalaisten tasavertainen kohtelu. Päättäjien on huolehdittava, että asuinpaikasta riippumatta mielenterveysasiakas saa tarpeenmukaista ja vaikuttavaa hoitoa ja hänen läheisensä tarvitsemaansa tukea. Siihen heillä on oikeus.

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja tarpeenmukainen mielenterveyshäiriöiden hoito ovat investointeja tulevaisuuteen. Siksi palveluiden saatavuus on mitoitettava sen mukaan, mitä sairastuneen hoito vaatii. Nyt vastuu on väärillä harteilla.

Tiina Puranen

toiminnanjohtaja

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

Elina Uusivuori

toiminnanjohtaja

FinFami Satakunta ry

Jos emme huolehdi mielenterveysomaisten jaksamisesta, sairastuneita voi olla useampi.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut